Din livskvalitet beror på vad som gör dig lycklig

Din livskvalitet beror på vad som gör dig lycklig

Senaste uppdateringen: 10 september, 2022

Varje dag hör eller läser vi om “livskvalitet”. Trots att vi aldrig tydligt definierar det så sägs det att du bör söka efter och uppnå det på ett eller annat sätt. Vi associerar även termen med ett “hälsosamt liv”, och det går så långt att du mår dåligt för att du inte är “lika hälsosam” som du borde.

Sanningen är att konceptet med “livskvalitet” började bli populärt under en tid när idén om “total kvalitet” blev populär för att adressera industriella processer.

Man kom fram till att industrin skulle producera föremål med så få fel som möjligt och på optimal tid. Det var då vi började höra talas om “livskvalitet” angående mänskligt liv – existens “med så få fel som möjligt”.

“Till slut är allt sammankopplat: personer, idéer, objekt. Kvaliteten hos kopplingarna är nyckeln till kvaliteten själv.”

-Charles Eames-

Därför började man arrangera diverse skisser på sätt att mäta “livskvalitet”. Men vad betyder det egentligen? Är det ett generellt koncept som gäller alla fall, eller måste varje person bygga den individuellt?

Att definiera “livskvalitet”

Kvinna håller fågel

Konceptet med livskvalitet har två dimensioner: en objektiv och den andra subjektiv. De objektiva karaktärsdragen för att mäta denna kvalitet har definierats som:

  • Fysiskt välmående: bra hälsa
  • Materiellt välmående: tillräcklig inkomst och stabilt kapital
  • Social välfärd: bra familje- och samhällsrelationer
  • Känslomässigt välmående: självkänsla, känslomässig intelligens, spiritualitet
  • Utveckling: produktivitet, utbildning

För Förenta Nationernas Utvecklingsprogram (UNDP) har dessa variabler minskats till tre: förväntad livslängd, utbildning och inkomst. De har utvecklat flera tester för att mäta folks, städers och länders livskvalitet. De baseras på karaktärsdragen som listas ovan och andra som grundas i dem, såsom miljö, social och politisk miljö, handikappindex etc.

Å andra sidan har detta koncept gjort vissa trender inom psykologi väldigt framgångsrika. I dessa metoder förblir de objektiva indikatorerna relevanta, men omorganiseras beroende på varje persons psykologiska välmående.

För dessa trender har livskvalitet definierats med två variabler: levnadsvillkor och tillfredsställelse med livet. Levnadsvillkor refererar till de materiella aspekterna av existensen (fysiskt, socialt, funktionella aktiviteter eller sysselsättning). Tillfredsställelse med livet refererar till den nivå som personer accepterar villkoren för sina liv. Med andra ord indikerar det hur anpassade de är till livet de lever.

Den individuella prägeln på livskvalitet

Kvinna med livskvalitet

Konceptet har orsakat stor kontrovers i psykologins värld. Problemet dyker upp när du gräver djupare i variabeln “tillfredsställelse med livet” och principen “anpassning”.

Angående tillfredsställelse med livet kan vi inte säga att bekvämlighet med våra levnadsvillkor alltid är synonymt med “kvalitet” eller, med andra ord, mental hälsa.

En diktator kan till exempel vara väldigt bekväm med livet han lever. Han är trots allt rösten för absolut kontroll och håller folk undergivna med våld. Men sett från en synvinkel av känslomässigt välmående är detta inte samma sak som livskvalitet.

Denna tillfredsställelse är rent narcissistisk. En “fullhet” som är beroende av omständigheterna och inte dess konstruktiva ansträngning. Det är faktiskt en ohälsosam omständighet som tillhandahåller temporär tillfredsställelse, samtidigt som fröna för inre förfall slår rot.

Om vi tar samma exempel bör vi även ifrågasätta konceptet anpassning. Den som verkligen anpassar sig till en diktatur kan potentiellt gagnas på vissa sätt, men kommer säkerligen även betala med ångest, rädsla och brist på frihet.

En svår definition

Så hur kan man definiera “livskvalitet”? Kanske är det första som måste sägas att “kvalitet” är ett attribut som överensstämmer mer med objekt än människor. Livet är en verklighet som vi upplever och inte en process som vi administrerar.

Det står även klart att det finns element som förstorar och leder till ett fullt liv för en person. Men samma element kan göra en annan persons existens fattigare eller mer begränsad.

Det finns ingen “modell” för livet och det finns ingen “modellmänniska”. I ett krig tror soldater att deras idealiska ledare är kall och full av mod. Men för fred är den idealiska personen en som uppmuntrar tolerans och bygger harmoni.

Avslutningsvis betyder berikande av ditt liv att du lever i enlighet med vad som gör dig lycklig och förbättrar livet för andra omkring dig. Du måste inte vara rikast, i bäst form eller den som följer sin diet bäst för att ha något som du kan kalla “livskvalitet”.

Pojke kramar hjärta

Vad som gör ditt liv värt att leva är förmågan att uppskatta dig själv, acceptera dig själv och undvika skada.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.