Vilka är hälsofördelarna med kärlek?

Vilka är hälsofördelarna med kärlek?

Senaste uppdateringen: 16 oktober, 2022

Vad är den sanna kraften hos kärlek? Hur kan kärlek gagna kropp och själ? Vilka är hälsofördelarna med kärlek? Dessa och relaterade frågor ska vi försöka besvara i den här artikeln.

Många studier har visar en rad olika hälsofördelar från att vara i ett lyckligt förhållande. Angående sexuella relationer vet alla att sex är en väldigt effektiv form av träning. Det tjänar även som en renande funktion som släpper på spänningar och hjälper till att bibehålla och bygga upp självförtroende.

Bortom allt detta kan dock förhållanden erbjuda många fler hälsofördelar. Dessa fördelar beror på olika faktorer, såsom typen av förhållande.

Hälsofördelarna med kärlek bidrar till att främja hjärthälsan

Hjärtat är symbolen för kärlek. Men när vi säger att kärlek är bra för hjärtat, menar vi inte på ett symboliskt sätt.

Enligt en studie som genomfördes vid University of Rochester i New York kan bibehållande av ett tillfredsställande förhållande höja överlevnadschansen vid kranskärlskirurgi. Studien visade att tillfredsställelsen som produceras av ett förhållande influerar både överlevnadschansen och identifieringen av traditionella riskfaktorer, såsom fetma och tobaksbruk.

En annan studie, från University of North Carolina, visade att par som visar affektion har hälsosammare reaktioner på stressiga uppgifter, såsom att tala inför publik. Både hjärtrytmen och blodtrycket var hälsosammare hos personer som höll sin partners hand i tio minuter och sedan njöt av en 20 sekunder lång kram. Dessa aktiviteter visade sig vara mer fördelaktiga än att bara vila innan uppgifterna.

Författarna bakom studien sade att dessa fynd antyder att affektiva förhållanden kan bidra till mindre reaktivitet när man möter stressande livshändelser.

Hälsofördelarna med kärlek för din mentala hälsa

Andra forskare har funnit att sex även förbättrar den mentala hälsan. En kort studie antydde att sex, precis som andra former av fysisk träning, minskar stressnivåerna.

Forskarna genomförde stresstester kopplade till uppgifter, såsom att verbalt yttra mental matematik. De fann att personer som hade sex kunde hantera stressen bättre än de som inte hade det.

Vidare kan en persons känsla av välmående också bli bättre av sex.

En studie genomfördes även av Indiana University Bloomington, som innefattade 3000 personer mellan 57 och 85 år gamla. Studien visade att deltagarna som hade sex var friskare än de som inte hade det.

I denna studie var det inte bara sexet som ledde till högre välmående, utan det faktum att de var i ett tillfredsställande förhållande rent generellt. Forskarna fann att personer som hade nära förhållanden hade större chans att kunna säga att de hade “utmärkt” eller “väldigt bra” hälsa, istället för bara “bra” eller “dålig” hälsa.

Vidare uppger Mayo Clinic att det positiva tänkande som är en biprodukt av ett tillfredsställande förhållande kan erbjuda större hälsofördelar. Detta inkluderar en minskad risk för att bli drabbad av förkylning, depression och ångest. Det minskar även den generella dödsrisken.

Kärlek är inte densamma för alla

Inga upplever kärlek på precis samma sätt. Alla attraheras till olika typer av personer och förväntar sig något konkret från dessa. Det är därför kärlekens konsekvenser för hälsan kan variera från person till person.

Nyligen analyserade en studie från Institute of Psychiatry på King’s College London effekten olika typer av känslomässiga band hade på smärtlindring. Typen av vuxet, känslomässigt band refererar till mönster som uppvisas av personer i förhållanden, baserat på hur de söker närhet eller försöker undvika det.

Generellt finner vi närvaron av en partner under en smärtsam situation tröstande och lindrande. Detta var dock inte fallet för alla personer i studien.

En grupp kvinnor erhöll måttligt smärtsamma laserpulser i fingrarna medan deras partner var närvarande och frånvarande. Författarna fann att vissa kvinnor föredrog att deras partner skulle vara frånvarande. De kände faktiskt mer smärta när deras partner var närvarande.

Kvinnorna som föredrog att ha sina partners närvarande verkade dock utsöndra oxytocin (känt som kärlekshormonet). Detta kan förklara varför de upplevde lägre nivåer av smärta. Huvudförfattaren trodde att oxytocinet kan vara en del av en neurobiologisk mekanism. Oxytocin har kopplats till delarna av hjärnan som är involverade i känslomässiga, kognitiva och sociala beteenden. Intimitet, såsom sex, att hålla händer eller att se in i varandras ögon, stimulerar utsöndringen av oxytocin hos både män och kvinnor.

Kan vi leva utan kärlek?

Trots alla bevis ovan är det möjligt att vara lycklig utan att vara i ett förhållande. En studie som genomfördes på nunnor visade att romantiska och sexuella förhållanden inte är nödvändiga för att ha god hälsa och långt liv.

Trots alla hälsofördelar som sex erbjuder oss har en studie visat att ett liv i celibat också kan tillhandahålla ett långt och friskt liv. Denna studie rapporterade att ett liv utan partner även kan tillhandahålla en aktiv livsstil och bibehållande av kognitiva funktioner vid hög ålder.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.