Äldre ynglingar: Att leva fullt ut efter 60

Man kan leva fullt ut efter 60. Och det är just vad den nuvarande generationen av äldre ynglingar gör. Här berättar vi hur!
Äldre ynglingar: Att leva fullt ut efter 60
Marcelo R. Ceberio

Skriven och verifierad av psykologen Marcelo R. Ceberio.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Människor som fyllt 60 befinner sig inte i livets slutskede. Därför bör vi inte ge dem beteckningen äldre, utan snarare äldre ynglingar.

Fram till för omkring 40 år sedan var ålderdomen något som började vid 60 års ålder. Folk pensionerade sig, uträttade sina morgonärenden och tog hand om sina barnbarn. Det var vanligt att gifta par efter hand slutade att gå ut och istället hängav sig åt hemmets bekvämligheter och TV-tittande. Nuförtiden lever emellertid folk i denna åldersgrupp på ett helt annat sätt.

Förr i tiden stoltserade män med sina grå kalufser och äldre kvinnor bar varken byxor eller smink. Deras stil kännetecknades av mörka och neutrala färger, vilka man vanligen förknippar med död och sorg och som förmedlar en känsla av degradering. Brunt, svart, grått, marinblått… Design och mode kom absolut inte i fråga. Istället var det återhållsamhet som gällde.

Om äldre personer gick runt i jeans eller gympaskor så såg man dem som att de ville “försöka verka unga”. Och det ansågs vara opassande för en mogen kvinna att bära smink eller högklackade skor. Detta kunde till och med ses som att det var ett sätt där hon konkurrerade med sin egen dotter. Hur har hon mage att styra ut sig i bjärta färger och klädsamma plagg? I media karakteriserade man dessutom människor i 60-65-årsåldern som “äldre personer”.

Som tur är har tiderna förändrats. Numera ser man annorlunda på ålderdomen och konceptet med dessa “äldre” personer i 55-70-årsåldern är så gott som utdött. Människor över 60 är inte längre gamla. Och faktiskt anser många att det är perfekt att börja leva som när man var ung igen när man fyller 60.

Äldre ynglingar provar gärna på nya saker

Äldre ynglingar över 60

Dessa “äldre ynglingar” vägrar att dra sig tillbaka från sina professionella, personliga och sociala liv. Tvärtom gör deras livserfarenhet och lediga tid det möjligt för dem att ge sig på nya äventyr. De är inte rädda att ta sig an nya utmaningar, starta nya projekt eller företag eller, varför inte, vidareutbilda sig.

Sextioåringar har i genomsnitt 20 till 25 aktiva år framför sig. Det betyder att när man kommer i denna ålder kan man glädja sig åt ett nytt livsperspektiv. I fokus står projekt, kärlek, sexualitet, arbete, nöje och njutning samt medvetenheten om ens personliga styrka.

Detta är en generation som kommit till insikt om betydelsen av fysisk hälsa. Därför tränar de eller utövar någon form av sport tre till fyra gånger i veckan. Om de inte joggar så försöker de åtminstone promenera minst 30 minuter per dag. Det går också på gym för att bland annat bygga upp sina mag- och stjärtmuskler. Dessutom är en hälsosam kolesterolsänkande kosthållning också något de allt mer anammar, vilket leder till att de lever längre.

Utmärkande för äldre ynglingar

Äldre ynglingar tillhör en generation som växte upp med sociala normer som skiljer sig mycket från dem vi har idag. De har levt i ett samhälle där människor haft klart fastställda roller. Där rädslan för andras åsikter och fördomar styrt människors liv. Och trots detta har de haft modet att bryta sig loss från dessa strukturer och skapa nya roller för sig själva.

De är tekniska noviser. De har varit tvungna att lära sig använda den nya tekniken, från mobiler till datorer och smartphones. Det är något vi bör beundra, för de föddes inte i den digitala eran. Förmodligen lärde de sig räkna med en kulram i första klass. Med andra ord har de behövt göra särskilda ansträngningar för att anpassa sig.

Vidare innebär framstegen inom läkarvetenskapen inte bara att de har högre medellivslängd utan dessutom åtnjuter de bättre livskvalitet. Livslängden är beroende av den medicinska, farmakologiska och tekniska utvecklingen som gör det möjligt att förebygga, upptäcka och bota sjukdomar.

Är man intresserad av det kan man dessutom bibehålla ett ungdomligt utseende när man blir äldre. Tack vare plastikkirurgi kan man skaffa sig en platt mage, välformade bröst och fasta, ungdomliga ögonlock. Och med hjälp av botoxbehandlingar kan man få mindre synbara rynkor och bättre hudfärg. Likaså är åldersmotverkande krämer och hårfärgningsbehandlingar mycket populära bland såväl män som kvinnor. Och till skillnad från förr i tiden klär sig dagens 60- och 70-åringar inte i längre mörka och dystra kläder. Det är inte heller ovanligt att se en äldre person med en tatuering. Kort sagt är deras stil i regel en helt annan än den man fann hos tidigare generationer.

Äldre människor som är ensamstående, skilda eller änkor/änklingar har också gett sig in på kärleksmarknaden och deras kärleksliv har blivit viktigare för dem. De vill känna sig sexiga när de ser sig själva i spegeln och de tycker om att flörta med andra.

Sexualitet och ett aktivt liv efter 60

Äldre ynglingar värdesätter sitt sociala liv

Under de senaste åren har sildenafil, mer känt under namnet Viagra, revolutionerat sexlivet för människor över 60. Följden är att många har lyckats återuppväcka den romantiska gnistan och finna kärlek. Parförhållanden och därigenom familjelivet genomgår också förändringar. Tills döden skiljer oss åt har snarare kommit att bli tills livet skiljer oss åt. Samtidigt medför den högre medellivslängden att människor har mer tid att ägna sig åt romantiska förhållanden. Men det betyder också större risker.

Äldre ynglingar skulle aldrig kunna föreställa sig att dra sig tillbaka som pensionärer. Blotta tanken är främmande för dem. De har ingen som helst önskan om att bli del av en “passiv” samhällsklass. Istället börjar många att studera för att hålla sig aktiva. En del upptäcker en ny hobby. Andra kanske påbörjar en ny utbildning i hopp om att förverkliga en dröm. På så sätt känner de sig aktiva, nyttiga, motiverade och upplever en ny livsglädje.

Äldre ynglingar: fulla av liv men ofta bemötta med fördomar

Trots ovanstående konstateranden gör fördomar att äldre ynglingars uppträdanden ofta ses som ett sätt att förneka tidens gång. Folk tycker kanske att en äldre man med tatueringar rätt och slätt är löjlig. Men sådana beteckningar grundar sig endast på sociala mandat och fördomsfulla idéer om vad varje livsstadium bör inbegripa. Och detta stämmer inte alls för äldre ynglingar.

Bakom ett ungdomligt yttre ligger en mer intelligent inställning till livet. För livserfarenhet kan mycket väl vara förenligt med en kropp som fortfarande innehåller mycket energi! Dock är det inte alla över 60 som känner sig unga. Studier pekar på att äldre ynglingar är mer vanliga i tättbefolkade områden. Typiskt sett erbjuder stadsområden fler möjligheter till utveckling samt tillfällen att träffa människor och ägna sig åt stimulerande aktiviteter.

Äldre ynglingar skapar ett unikt generationsperspektiv. Det är fullt möjligt att vara optimistisk och ha en positiv, energisk och dynamisk inställning till livet, samtidigt som man är medveten om sina fysiska begränsningar. Sålunda är det helt en fråga om attityd. Det handlar om att ta tjuren vid hornen och bygga det liv man vill ha. Därför ställer sig äldre ynglingar frågan: “Hur vill jag leva under de kommande tjugo åren av mitt liv?”

Äldre ynglingar har ofta lärt sig bemästra den nya tekniken

Livskvalitet: människans största rikedom

Optimism och en positiv livssyn producerar välgörande signalsubstanser som exempelvis serotonin och endorfiner. Friluftsliv och sportutövande ökar nivåerna av BDNF, en nervtillväxtfaktor som stimulerar nybildningen av hjärnceller. Intellektuell och fysisk aktivitet leder till ökad neuroplasticitet.

Sedan är det också viktigt att notera att den ökade livslängden har gett upphov till en ny livscykel: den fjärde levnadsfasen. Detta nya begrepp har gjort att vi behövt omvärdera våra livscykler helt och hållet. Insikten om att livet inte är över vid 60 har fått en stor effekt på vårt sätt att se på vuxenlivet. Bland annat har vi märkt ett skifte i åldern då människor etablerar mer seriösa förhållanden och skaffar sig barn. Detta inverkar i sin tur på hur vi definierar ungdom. Med andra ord har vårt liv som helhet förändrats.

Emellertid är det inte bara en fråga om fysisk överlevnad med avseende på ålder. För det handlar också om den livskvalitet som människor kan åtnjuta under dessa år. Och vad skulle det tjäna till att leva i ett skröpligt tillstånd under en stor del av de senare levnadsåren? Det verkar som om denna generation av äldre ynglingar har infört en egen kultur och filosofi. Därigenom ger de yngre generationer – de som är i 30-, 40- eller 50-årsåldern – hopp om en ljusare framtid, en mer positiv syn på livet och framför allt en bättre livskvalitet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Baltes P.B & Smith, J. (2003), «New frontiers in the future of aging: from successful aging of the young old to the dilemmas of the fourth age». Gerontology, 49(2), pp.123-135

  • Butler, R. N. & Lewis, M. I. (1982). Aging and mental health (3rd ed.). St. Louis, MO: C. V. Mosby.

  • Castellano, C. (2014a). Análisis de la relación entre las actitudes hacia la vejez y el envejecimiento y los índices de bienestar en una muestra de personas mayores. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 49(3), 108-114.

  • Higgs, P. & Gilleard, C. (2015), Rethinking Old Age: Theorising the Fourth Age. London, Palgrave Macmillan

  • Holstein, M. y Golubov, N. (2010). Sobre cómo envejecemos las mujeres mayores. Debate Feminista, 42, 52-78.

  • Villar, F. (2013). Emoción y ciclo vital: ¿La vejez esconde un tesoro? Revista Kairós Gerontologia, 16(1), Número Especial, 7-14


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.