Sociometerteorin: hur viktiga är andras åsikter om dig?

Hur viktiga är andras åsikter om dig? Även om svaret kan verka enkelt och du kanske tror att du inte bryr dig alltför mycket om dem, är sanningen att vi verkar ha en mekanism som kontrollerar detta.
Sociometerteorin: hur viktiga är andras åsikter om dig?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Hur stor vikt lägger du vid andras åsikter? Vanligtvis tenderar vi att underskatta hur viktiga andras åsikter är för oss. Även om det kan verka otroligt så är det faktiskt troligt att vi har en mekanism som hjälper oss att anpassa vårt beteende till denna information. För att gräva djupare i ämnet ska vi idag tala om sociometerteorin.

Denna teori talar om en psykologisk mekanism som hjälper dig att minimera risken för att bli bortstött. På samma sätt är den även nära kopplad till självkontroll medan vi är i andras sällskap.

Denna reglerande mekanism verkar svara på förändringar i relationsmässiga värden. Den tillhandahåller ett ramverk för att analysera fenomen såsom självkänsla och känslighet för bortstötning. Den kan även hjälpa oss att förstå personlighetsstörningar och många av de reaktioner andra har mot oss.

Denna psykologiska indikator kan till och med tillhandahålla värdefull information om vad som sker när folk utövar självkontroll på ett dysfunktionellt sätt. Denna form av självkontroll kan skada deras relationer med andra människor.

Den evolutionsmässiga basen för sociometerteorin

Baumeister och Leary utvecklade sociometerteorin om självkänsla. Gardner, Pickett och Brewer utökade den sedan, och de baserade sin forskning på idén att människor är praktiskt taget inkapabla att överleva och föröka sig utan sociala relationer.

Därför utvecklade människor ett system som låter dem bibehålla dessa relationer. För att göra det behövde systemet bevaka andras reaktioner på ens beteende. Mer specifikt behövde det bevaka reaktionerna andra hade på ens handlingar som kan leda till social utstötning.

Detta bevakningssystem varnar individen om möjliga förändringar i dennes inkluderingsstatus eller minskningar i den sociala acceptansen. Med andra ord är denna skanner av relationsstatus vad som motiverar dig att agera på ett visst sätt för att reparera skadliga situationer i dina relationer.

På samma sätt varnar det dig även för beteenden som kan sätta dina sociala band i riskzonen. Kort sagt har människor utvecklat sociala mekanismer som bevakar personens indirekta visuella omgivning, sökandes efter ledtrådar som är relevanta för relationsvärdet hos personen i dennes omgivning.

Vänner på kulle

Känslor: mätinstrument

Enligt sociometerteorin är självkänsla en indikator på kvaliteten hos sociala relationerNär folk beter sig på ett visst sätt som leder till bortstötning kommer deras självkänsla att bli lidande. Om de å andra sidan bibehåller beteenden som består av positiva känslor kommer deras självkänsla att öka. Därför kan man säga att självkänsla är en viktig emotionell komponent.

Naturen har gett oss ett larmsystem som signalerar saker den vill att vi ska undvika genom smärta. På samma sätt signalerar de saker som vi bör fortsätta göra med hjälp av njutning. När en persons behov inte tillfredsställs så kan en oangenäm känsla dyka upp för att få kroppen att reagera och reparera situationen som är obehaglig eller hotande.

På ett liknande sätt används känslor för att varna dig om händelser som kan hota ditt välmående.

Personer med olika humör

Hur fungerar detta bevakningssystem?

Detta bevakningssystem agerar undermedvetet. Det gör det fram tills att det upptäcker att relationsvärdet är lågt eller på väg ned. Vid det ögonblicket tvingar det individen att medvetet överväga situationen. Om en person nyligen har upplevt bortstötning så kommer denne vara känsliga för vad andra personer tycker om henne. Om så är fallet kommer hon hänge mer kognitiva resurser åt att tänka på sin sociala status.

Denna teori säger att självkänsla är en indikator och att det därför är logiskt att agera i linje med den. Pablo Malo – psykiatriker – jämförde detta fenomen med en bils bränslemätare:

“För en person med låg självkänsla som vill höja den, skulle det vara som att vilja flytta nålen på bilens bränslemätare för att få mer bensin. Men i verkligheten måste du fylla tanke om du vill ha mer bensin i bilen.”

Detta leder till att vi tror att vi kan stärka vår självkänsla genom att få sociala och anpassningsmässiga färdigheter. Ur detta hänseende verkar sättet vi anpassar oss till omständigheterna och hur vi värderar denna anpassning avsevärt influera vår självkänsla.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.