Förbättra dina sociala förmågor för bättre relationer

Förbättra dina sociala förmågor för bättre relationer
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Spelar våra sociala förmågor en roll i hur vi mår? Vad tror du? Hur har du mått när du kunnat kommunicera effektivt med någon, eller när du hanterade ett gräl på ett sätt som undvek att relationen skadades? Att förbättra dina sociala förmågor kommer med många fördelar.

Denna förmåga att bygga och bibehålla goda relationer spelar en roll för dina känslor och ditt välmående. Vad är bra med det? Denna förmåga är inte statisk och du kan faktiskt höja den.

Fortsätt läsa för att lära dig mer om hur du kan sammankoppla mer intelligent med andra människor!

“Den viktigaste ingrediensen i formeln för framgång är att veta hur man kommer överens med folk.”

-Theodore Roosevelt-

Människor är sociala varelser: vikten av sociala förmågor

Vi kommunicerar med andra människor konstant under våra liv. Detta kan innebära allt från att beställa en kaffe och tala med en medarbetare till att berätta för din partner hur mycket du älskar honom eller henne. Det finns massor av sociala interaktioner i våra dagliga liv.

Och hur framgångsrika dessa scenarion är kommer bero på hur intelligent eller vis du är när det kommer till att förbättra dina sociala förmågor.

Det är vad som kan utgöra skillnaden mellan tillfredsställande och otillfredsställande relationer med familj, vänner och älskare. Men det är inte allt.

Att ha bra sociala förmågor kommer hjälpa dig att interagera effektivt med arbetskamrater och andra i yrkeslivet. Vidare kommer du kunna lösa konflikter samt tala inför en publik på ett bra och avslappnat sätt.

“Endast genom utvecklingen av ömsesidig respekt och i sanningens anda kan vänskap skapas.”

-Dalai Lama-

Du kommer även hjälpa dina barn att utvecklas på ett hälsosammare sätt. Och i slutänden kommer även du växa. Varför?

För att bra sociala förmågor möjliggör bättre psykologisk justering, bättre hälsa och högre lycka. Det innebär även bättre sociala supportsystem.

Diskuterande par

Kommunikation: nyckeln till att förbättra dina sociala förmågor

Din förmåga att kommunicera – och hur utvecklad den är – är en stor del av dina sociala färdigheter. Ett nyckelkoncept när det kommer till detta är bestämdhet. Bestämdhet är ett sätt att kommunicera där du uttrycker dina tankar och åsikter samtidigt som du har andras i åtanke – speciellt i situationer där detta inte är särskilt lätt.

Därför är det en ingrediens av kommunikation av både självrespekt och respekt för andra. Det är en balans mellan aggressiv kommunikation (där du bara försöker skydda dina rättigheter) och passiv kommunikation (där du försöker skydda andras). En fundamental del av detta är ibland att säga “nej”.

Det är även väldigt viktigt att utöva de många typerna av sociala förmågor. Vissa beteenden kommer hjälpa dig att svara effektivt när du interagerar med andra människor.

För att göra det är det vitalt att lyssna och vara uppmärksam på vad den andra personen säger, utan att anta att det finns baktankar.

Å andra sidan måste du även uttrycka vad du känner och tänker. Precis som du så är personerna du talar med inte tankeläsare, så att förklara din syn på saker kommer göra det enklare att knyta band.

Att kunna påbörja, bibehålla och avsluta konversationer när det krävs är en av de grundläggande byggstenarna för bra sociala färdigheter.

“När folk talar ska du lyssna helt och hållet. De flesta personer lyssnar aldrig.”

-Ernest Hemingway-

Vänner runt eld

Det är mer än bara kommunikation: andra delar av sociala färdigheter

Att kommunicera effektivt är det slutgiltiga målet när det kommer till att försöka förbättra dina sociala färdigheter. Men för att nå det målet måste du vara skicklig inom andra områden också. Dessa andra områden kommer göra relationerna med andra tillfredsställande och högkvalitativa.

Ett exempel på detta är att ha ett “pro-socialt” beteende – alltså att vilja gagna andra – och en villighet att samarbeta. Med andra ord ska man göra saker för andra även om de inte bett om det.

Det innebär inte att du ska sluta oroa dig över dina egna problem och radikalt stöta bort dem. Men det är att finna en balans mellan de två.

Det är även väldigt viktigt att lära sig hur man förebygger och löser problem. Att effektivt kunna identifiera, förutse och konfrontera konflikter kommer hjälpa dig att finna en lösning som tillfredsställer alla på det bästa, lugnaste och mest rättvisa sättet.

Jobba på alla dessa saker och förbättra dina sociala förmågor!

Bilder från Priscilla du Preez, Bryan Apen och Phil Coffman.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.