Att säga nej på jobbet – bestämdhet på arbetsplatsen

Att säga nej på jobbet – bestämdhet på arbetsplatsen
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 08 mars, 2023

Att veta hur man säger nej på jobbet är en viktig social färdighet som vi kallar för bestämdhet. Bestämda personer har hälsosam självkänsla. De är självsäkra och vet hur man sätter gränser för andra. I kontrast kan ett tecken på dålig självkänsla vara att man säger ja till allt. Det kan även indikera en ohälsosam önskan att vara gillad av alla.

Att lära sig att säga nej på jobbet har långsiktiga fördelar. Det kanske leder till att du inte får vara med i vissa projekt eller att medarbetare och handledare inte är helt nöjda med dig 100% av tiden; men att säga nej på jobbet visar att du kan bedöma saker på egen hand.

Personer som alltid säger ja är sådana som söker acceptans och erkännande från andra. De måste få sina chefer och medarbetares gillande, och dessa tenderar i sin tur att bli auktoritära mot dem. För att undvika dessa situationer ska vi ta en titt på några tips på hur man lär sig att säga nej på jobbet.

Hur man får tillbaka sin bestämdhet

Idag har vi en arbetsmarknad med höga nivåer av arbetslöshet. Det är en resultatbaserad marknad som fokuseras på produktivitet. Som ett resultat kan individen som nekar till att delta i projekt och inte deltar på andra sätt få problem.

Men denna rädsla för att säga nej gör det enkelt för medarbetare och chefer att utnyttja en. De kommer använda denna sårbarhet och be dig att göra saker som inte inkluderas i din arbetsbeskrivning.

Att inte veta hur man säger nej på jobbet kan dessutom leda till att du jobbar med projekt som inte intresserar dig. Det behöver inte finnas ont uppsåt från någons sida, men du kan tvingas in i saker som du inte är förpliktigad att göra.

Personer på möte

Om du vill förbättra din bestämdhet på jobbet ska du följa dessa tips:

1. Identifiera problemet

Anledningen till att det kan vara svårt att säga nej på jobbet kan vara dålig kommunikation. En annan möjlighet är en oorganiserad arbetsmiljö. Det finns chefer som inte tydligt kan skilja på vad som är brådskande och inte. Detta resulterar i en mer stressig arbetsplats.

2. Organisera dina tankar innan du säger nej på jobbet

Om du vill säga nej på jobbet är det viktigt att du uttrycker din synvinkel på ett tydligt och koncist sätt. För att göra det måste du ha en tydlig förståelse för din egen åsikt och ditt eget synsätt. Det kan verka uppenbart, men många av oss begår detta misstag.

3. Var medveten om hur du arbetar

Det är även viktigt att känna till den interna organisationen på din arbetsplats. Om du har problem med en medarbetare eller investerar för mycket tid i ett projekt kan du därför ta ett steg tillbaka. Därefter kan du sätta lämpliga gränser och visa din bestämdhet.

Det är även viktigt att hålla koll på dina prestationer på jobbet. Det kommer hjälpa dig att förstå din arbetsstil bättre, och även hjälpa dig om överordnade har invändningar.

Arbetande kvinna

4. Tala försiktigt om du vill säga nej på jobbet

Att överdrivet förklara eller rättfärdiga dig själv kan uppfattas som undergivenhet när du säger nej på jobbet; framförallt om du har en aggressiv chef. Istället ska du se till att veta varför du har en bra anledning att tacka nej. Tänk på anledningarna som rättfärdigar din handling och säg dem tydligt, med bestämdhet. Det kommer även hjälpa dig att minska risken för att personer ska agera otåligt.

5. Tänk på dina egna intressen

Avslutningsvis sätter anställda många gånger sina chefers eller företags intressen före sina egna. Glöm inte att du fortfarande är en individ med unika behov. Det spelar ingen roll vad ditt jobb är eller vilken arbetsmiljö du befinner dig i.

Det är viktigt att inte alltid sätta sitt eget välmående på sparlåga. Givetvis måste man vara medveten om att alla jobb kommer med en viss mån av uppoffring; man måste helt enkelt finna en balans mellan att ge och ta. Försök att hitta en medelväg som tillfredsställer båda dina och företagets behov.

Rädsla för att säga nej på jobbet kan få en medarbetare eller chef att utnyttja din sårbarhet och kräva mer än de borde.

Att vara bestämd på jobbet gör det troligare att medarbetare, överordnade och underordnade respekterar dina rättigheterDet är bättre att göra en överordnad besviken då och då än att bli utbränd. I det långa loppet kommer denna attityd ha positiva effekter för dig och din arbetsgivare.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.