7 rättigheter som bestämda personer utövar

7 rättigheter som bestämda personer utövar
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Rättigheter som bestämda personer utövar grundar sig på lojalitet mot dem själva och respekt för andra. Det är ett gediget utövande av känslomässig intelligens, något vi använder för att hitta vår sanna identitet. Det säger, “det här är jag, det här är vad jag tycker, ​​det här är vad jag vill och känner”.

Tacitus, en berömd historiker i Romarriket, sade att inget kan göra människor lyckligare än att slutligen leva i en tid där man kan tycka vad man vill och säga vad man tycker. Det märkliga är emellertid att trots vår värld som erbjuder oss så många sätt att uttrycka oss själva idag, gör vi fortfarande inte detta i någon högre grad.

“Bestämdhet är inte vad du gör, det är vem du är.”

-Shakti Gawain-

Låt oss tänka på detta en stund. Aggressiv kommunikation vimlar det av idag, men vi kan inte glömma passiv kommunikation. Vi är inte alltid helt ärliga och vi försvarar inte alltid våra egna rättigheter.

Att hitta den perfekta balansen mellan aggressiv och passiv kommunikation är svårare än vi tror. Psykologen Daniel Ames från Columbia University visade detta. Enligt honom har de flesta av oss fortfarande missuppfattningar om ämnet. Vi anser att vi för att göra avtryck eller inta en ledarroll i alla slags sammanhang, måste vara “aggressiva”.

Det här är ett misstag. Faktum är att de mest framgångsrika och lyckliga människorna har avslappnade, bestämda och intuitiva personligheter.

Man med grenar

1. Den första rättigheten bestämda personer utövar: att uttrycka sina åsikter och känslor

De rättigheter som bestämda personer utövar är inget man lär sig över en natt. Ingen kommer in i denna värld med bestämdhet inprogrammerat. Trots att de borde lära oss detta hemma och i skolan så görs det inte alltid bra.

Att veta hur man uttrycker sina åsikter utan rädsla eller våld, är verkligen en konst som kräver dagligt arbete och övning. Det kräver vilja och i synnerhet medvetenhet kring alla delar av livet (skola, familj, vänner, arbete, relationer). Vi behöver alltså veta hur vi kommunicerar våra känslor och idéer.

2. Rätten att inte behöva andras godkännande

Vi känner alla ett behov av att passa in när vi är tonåringar. I denna fas tror vi att vår “överlevnad” och lycka hänger på detta. Men när vi blir vuxna inser vi att livet inte fungerar på det sättet. Harmoni betyder inte att du måste vara ett mångsidigt verktyg som passar in i alla slags situationer.

Välbefinnande återfinns istället i att vara sammanhängande och att upprätthålla vår värdighet. Man är sammanhängande genom att upprätthålla en balans mellan vad man känner och vad man gör, mellan vad man tänker och vad man säger. Därför behöver vi inte ständigt försöka behaga hela världen och sträva efter att se till att våra handlingar och åsikter möter allas förväntningar.

Målad hand

3. Rätten att inte behöva ta ansvar för andra

Bestämda personer utövar också rätten att inte vara ansvariga för allt som andra säger, gör, tänker eller behöver. Vi bör ta ansvar för oss själva, men sådant som ligger utanför vår egen psykologiska arena är inte vårt jobb.

4. Bestämda personer utövar rätten att begå misstag

En annan rätt vi alla har är rätten att begå misstag. Vem sa att vi borde vara ofelbara? Det är vi inte; vi har absolut frihet att begå så många misstag som krävs. Med det sagt är det verkligen vår skyldighet att lära av dem och göra det bättre nästa gång.

5. Rätten att säga “jag vet inte”

Att inte veta är inte ett brott. Det är inte en attack på någons värdighet och det betyder inte att du är ineffektiv. Allt lärande börjar trots allt med att du antar att du är okunnig. Att kunna säga högt att vi inte vet något ger oss möjlighet att förbättras. Låt oss därför inte tveka att fråga när vi inte vet och lära oss av dem som gör det.

6. Rätten att ändra sig

“Men sa du inte att du tyckte om det? Sa du inte att du höll med?”

Vi har alla varit i den situationen. Du pratar med någon som inte förstår varför du nu ser annorlunda på livet. Förstå att byte av åsikt inte alltid är ett tecken på instabilitet eller inkonsekvens. Människor mognar, och att växa innebär att anamma nya perspektiv.

Kvinna i teckning

7. Bestämda personer utövar rätten att vara stolta över sig själva

Ingen har mer rätt att fira våra framgångar, prestationer och till och med vår egen existens än vi själva. Att uppskatta det vi är är nämligen en del av firandet av livet. Vi är en värdefull gåva, även om vi inte alltid tänker på det på det sättet, och att vi känner oss stolta över oss själva är också en rättighet.

Att berätta för oss själva hur mycket vi är värda och säga positiva ord till oss själva är inte en handling av fåfänga eller själviskhet. Raka motsatsen. Så ha inte dåligt samvete för att du älskar varje cell, varje fiber av personen du ser reflekteras i din spegel varje dag.

Sammanfattningsvis är dessa rättigheter som utövas av bestämda personer kraftfulla verktyg för ditt välbefinnande och din mentala hälsa. Låt oss därför använda dem. Låt oss respektera oss själva och andra.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.