Hur man hanterar giftiga medarbetare

Hur man hanterar giftiga medarbetare

Senaste uppdateringen: 23 april, 2024

När vi talar om att hantera giftiga personer vet vi att en lösning är att ta avstånd från dem. I vissa situationer är dock detta inte ett alternativ. På arbetsplatsen kan vi till exempel ibland utsättas för giftiga medarbetare utan att ha något annat val än att härda ut och handskas med detta varje dag utan chans att undvika dem.

Utöver att träffa denna person varje dag måste vi dessutom arbeta med denne, uppnå konkreta mål tillsammans med personen (eller som en del av en grupp) och göra detta framgångsrikt. Detta kan vara nedslående, men vi kan hantera det.

7 typer av giftiga medarbetare

Först ska vi skilja på de sju typer av giftiga medarbetare som vi kan finna på arbetsplatsen:

1. Protagonisterna. Detta är personerna som alltid försöker vara händelsernas centrum. De tar kontroll över konversationer och tvingar på sina synsätt på andra. De är alltid väldigt tävlingsinriktade och gör allt som krävs för att uppnå sina mål.

2. De opålitliga. De opålitliga respekterar aldrig deadlines. De ligger alltid efter med sitt arbete, kommer sent till möten eller arbetet etc. Deras oansvarighet påverkar andra i arbetsgruppen.

3. Skvallrarna. Arbetsplatsen är den perfekta miljön för denna typ av person. Vi ser dem framförallt under kaffepausen när de kommenterar andra personers handlingar eller delger information om dem. Ibland kan de agera “spion” och informera sina chefer om irrelevanta detaljer, men som åsamkar andra skada.

4. De apatiska. Bland de värsta medarbetarna är de som gör sitt jobb på ett extremt ineffektivt sätt. De bryr sig varken om arbetet eller sina medarbetare. De följer “lagen om minimal ansträngning”, vilket ofta får negativa effekter för arbetsgruppen.

5. Brushuvudena. Brushuvudena verkar alltid väldigt upptagna. Detta är anledningen till att de aldrig kommer hälsa på dig eller bjuda på ett leende. De gillar inte att arbeta i grupp, utan föredrar att arbeta ensamma.

6. De motsägelsefulla. Dessa personer håller aldrig med om andras åsikter eller beslut. De säger alltid emot. Det är väldigt svårt att arbeta med dem eftersom det är så svårt att komma till en överenskommelse.

7. De tävlingsinriktade. Deras tävlingsmentalitet vet inga gränser. De låter aldrig ett bra tillfälle gå obemärkt förbi. De väntar alltid på att stjäla andras framgångar i chefernas ögon.

Hur skyddar vi oss från giftiga medarbetare?

Som vi nämnde är det svårt att undvika giftiga medarbetare eftersom vi måste jobba med dem varje dag. Det är därför vi måste fråga oss själva: hur kan vi arbeta med dem utan att påverkas av dem?

Till att börja med får vi inte låta oss bli indragna i deras spel. Vårt bästa alternativ är att inte låta oss svepas iväg av någon som konstant är arg eller som alltid vill vara händelsernas centrum. Vi måste acceptera dem, men utan att låta dem influera oss.

Om det verkligen påverkar dig och du inte kan undvika det, ska du reflektera över situationen. Tänk på varför de påverkar dig så mycket, om det finns något du kan göra för att förhindra att de påverkar dig som de gör och vad du möjligtvis kan förändra. Ändra ditt perspektiv, försök att se saker från en humoristisk synvinkel eller som ett tillfälle att lära dig något. Det kommer hjälpa dig.

Om du har att göra med giftiga medarbetare ska du aldrig söka deras godkännande. Om du gör det ger du dem makt och undervärderar dig själv. De kommer aldrig berömma ditt arbete, så visa din stolthet, gör ditt arbete så gott du kan och, viktigast av allt, respektera dina medarbetare även om de är giftiga personer.

Kan det någonsin vara bra att ha en giftig medarbetare?

Alla giftiga medarbetare påverkar oss inte negativt. Trots att det kan vara svårt att tro kan många av dem öka vår produktivitet.

Att ha en skvallrande medarbetare kan till exempel vara fördelaktigt. Skvallrare möjliggör för oss att koppla bort och stärka en grupp. Utöver att förbättra produktiviteten kan de även hjälpa till att göra kontorsmiljön avslappnad, öka kamratskapen och främja högre effektivitet inom gruppen.

Alla talar om alla andra. Problemet är när det används som en negativ mekanism eller om vi tror på allt som berättas för oss.

Personer som kontinuerligt inte håller med andra kan också stärka gruppen. Varför? För att de tillåter oss att se “myntets andra sida”, överväga den andra synvinkeln och vara medvetna om huruvida vi är på rätt spår i arbetet.

Det är bra om alla delar samma åsikt, men det kan även betyda att något håller på att gå fel. Problem uppstår när någon kontinuerligt spelar rollen som djävulens advokat, endast i syfte att irritera andra.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.