Att arbeta hemifrån med barn i huset

Många av oss har numera inget annat val än att arbeta hemifrån. Men hur kan du klara av detta på bästa sätt när du har barn att ta hand om?
Att arbeta hemifrån med barn i huset
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Du är mitt i ett affärsmöte och plötsligt dyker ditt barn upp och säger: ”Pappa, kan du hjälpa mig hitta min leksak?” Du ber honom att vänta en minut men han säger: ”Nej! Nu!” Denna situation kan vara både frustrerande och besvärlig. Det kan finnas tillfällen då det kan verka omöjligt att arbeta hemifrån med barn i huset.

Det finns dock sätt att undvika dessa problem och hantera potentiell frustration på ett konstruktivt sätt. Det är normalt att känna sig lite desorienterad under de första dagarna, eftersom ditt hem plötsligt har förvandlats till både din arbetsplats och ett klassrum.

Därför är det viktigt att veta hur du gör för att hantera denna extraordinära situation så att du klarar av att fullgöra dina arbetsuppgifter, få tid att hjälpa dina barn med sina läxor och dessutom hitta tid till alla andra sysslor, till exempel matlagning, tvättning och städning.

En pappa väljer att arbeta hemifrån med sin son bredvid

Det är bra att fastställa scheman men samtidigt vara flexibel när du ska arbeta hemifrån

Det kan vara svårt att arbeta hemifrån och ta hand om barnen samtidigt. Därför bör du skapa ett schema som alla respekterar och följer. Vid vilken tid börjar ditt arbete? När ska ni väcka barnen?

Svaren på dessa frågor och några andra ger dig riktlinjerna du behöver för att organisera dina dagar och undvika avbrott under din arbetsdag. Vi talar dock om barn här, därmed måste du vara flexibel.

Å andra sidan, även om du kanske är tydlig med ditt schema, är det normalt att oförutsedda händelser uppstår. Om dina barn är lite äldre kan du till exempel komma överens med dem att de kan komma och träffa dig fem minuter varje timme för att ställa frågor.

Även om ni kommer överens om allt och dina barn är villiga att hålla sig till schemat, är det fortfarande troligt att oförutsedda avbrott kommer att inträffa. Under dessa stunder är det viktigt att du håller en positiv inställning. Här kan exempelvis kontrollerad andning vara en metod som är till stor hjälp.

Om du arbetar hemifrån med barn i huset kommer du ha svårt att genomföra en åtta timmars arbetsdag på vanligt sätt. Du måste anpassa tiden du har för att arbeta runt dina barns scheman för att undvika dessa avbrott. Kanske borde du gå upp tidigare för att få ett försprång? Du måste själv bestämma detta med hänsyn till hur aktiva dina minsta barn är under morgonen, dagen och kvällen.

Att prata med dina barn är viktigt

Detta är en annan viktig punkt. Att arbeta hemifrån med barn är bara möjligt om man når en överenskommelse. Boken Practical Guide for Mental Health in Disaster Situations (Praktisk guide för den mentala hälsan i katastrofsituationer) menar att barn är kapabla att förstå att vissa situationer är svåra. Det betyder att de fungerar bäst när de förstår vad som händer och varför det är viktigt att de samarbetar.

Du måste ha en öppen dialog med dem för att förklara vad som händer. Du måste förklara varför de måste vara hemma och att det finns vissa tider på dagen när de bör ägna sig åt tysta aktiviteter eller lekar som inte kräver din hjälp.

På så vis, även om de kan behöva din uppmärksamhet under exceptionella omständigheter, kommer de att vara medvetna om att du jobbar, och således att tänka sig för innan de stör dig.

En mamma som pratar med sin son

Dela upp områden i bostaden för att effektivt kunna arbeta hemifrån

Att dela upp olika områden hemma är en metod som kan fungera väldigt bra. Varje del av hemmet bör ägnas åt en specifik aktivitet. Till exempel bör platser för lek inte finnas i området du satt av för att jobba. Avgränsa också en särskild del av bostaden där dina barn kan studera och göra sina läxor.

Du kan göra detta till en slags lek så att dina barn känner sig involverade. På så sätt skapar de en medvetenhet om de olika områdena: var mamma eller pappa arbetar, var deras ”skola” är och var platsen för lek är. Om du följer dessa riktlinjer blir det mycket lättare för dig att arbeta hemifrån med dina barn i huset.

Förutom att göra allt ovanstående: För att kunna utföra distansarbete med barn i närheten, får du inte glömma att det också är viktigt för dig att spendera kvalitetstid med dina barn. Det betyder att när du har slutat jobba bör du leka med dem, prata med dem, läsa en berättelse tillsammans… Det är viktigt för dig att göra detta så att de känner sig uppmärksammade.

Börja skriva dagbok

Tidningen La Vanguardia har publicerat en dagbok som en åtta år gammal pojke började skriva när COVID-19-isoleringen började. Denna dagbok gav honom möjligheten att uttrycka sina upplevelser och erfarenheter, samt beskriva sina känslor och tankar. Helt klart var detta en mycket positiv aktivitet för honom, och kanske en som du borde prova med dina barn.

Utför du det mesta av ditt arbete hemifrån och tar hand om dina barn samtidigt? Hur har det gått hittills?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Beltrán, A. R. P., Bilous, A., Ramos, C. R. F., & Escobar, C. F. B. (2020). El impacto del teletrabajo y la administración de empresas. RECIMUNDO4(1), 326-335.
  • Naranjo Rincón, A. P., & Pulido Castro, A. L. (2019). Diseño de un programa de estilos de vida y entornos de trabajo saludables para teletrabajadores.
  • Pérez-Then, E. (2020). Nuevo coronavirus 2019-ncov: impacto en salud global. Ciencia y Salud4(1), 5-9.
  • Uribe, S. L., Guarín, I., Gómez, S., & Vergel, L. (2020). Prevención de los peligros y promoción de entornos saludables en el teletrabajo desde la perspectiva de la salud pública. Aibi revista de investigación, administración e ingeniería, 44-52.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.