Kraften hos positiva känslor får inte underskattas

Kraften hos positiva känslor får inte underskattas
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Irati Novella

Senaste uppdateringen: 29 april, 2023

Känslor är en naturlig del av våra liv, men trots det lägger vi inte alls lika stor vikt vid dem som vi borde. Under flera år har fler och fler bevis kommit fram för hur våra känslor förhåller sig direkt till vår hälsa. Faktum är att kraften hos positiva känslor kan förbättra vår hälsa på samma sätt som negativa kan försämra den.

Liksom otaliga studier visar kan vårt centrala nervsystem och vårt immunsystem kommunicera med varandra. Detta innebär att våra känslor och kroppar inte är separata enheter: de står i nära inbördes förhållande.

“Ett klart sinne och ett gott hjärta ackompanjerade av varma känslor är de viktigaste sakerna i livet. Om sinnet inte hyser upphöjda och positiva tankar kan vi aldrig finna lycka.”

-Dalai Lama –

Alla studier framhäver också den kraftfulla negativa effekten som känslor kan ha. Dessa studier varnas oss för den negativa influens som vissa känslor kan ha på vår hälsa; de visar oss hur viktigt det är att undvika negativa känslor som rädsla och ilska. Det är dock viktigt att veta att blockering av dessa känslor kan vara en källa för hälsoproblem.

Positiva känslor och deras koppling till vår hälsa

Under en tid har experterna på hälsoområdet ändrat inställning vad gäller våra känslor. Istället för att fokusera på negativa känslor har de inriktat sig på kraften hos positiva känslor.

Arturo Agüero, läkare och chef på National Hospital Diego Alcorta, säger i sin bok “Emotions that Heal” att positiva känslor kan lätta på de negativa bördor eller andra känslor i vår kropp som kan hota vår hälsa.

Kraften hos positiva känslor

På samma sätt upptäckte den amerikanske doktor B. Fredrickson efter flera års vetenskapliga studier, att positiva känslor har en hälsoförbättrande effekt. Han har vunnit aktningsvärda utmärkelser i positiv psykologi.

“Skratt är otroligt avslappnande, det är en underbar meditation. Skratt är något vackert, det ger dig en särskild lätthet, det ger dig vingar. Och livet är fullt av möjligheter till skratt. Allt du behöver är medvetenhet.”

-Osho-

Universitetet i Kentucky har också gjort en ingående studie i ämnet. Resultatet har visat ett förhållande mellan positiva känslor och långt liv. Och så, efter decennium av forskning, har vi verkliga bevis som visar förhållandet mellan positiva känslor och vårt hälsotillstånd samt livslängd. Faktum är att det är bevisat att de som upplever fler positiva känslor har lägre blodtryck och ett starkare immunsystem.

Här är några av de positiva känslorna vi kan uppleva:

Kraften hos positiva känslor: glädje och nöje

Glädje är kanske en av de snabbaste känslorna vi kan uppleva. Den uppstår på ett ögonblick när vi finner oss i en nöjsam omgivning. Den dyker upp i de där “perfekta” ögonblicken när vi känner att saker och ting är precis som de bör vara och vi är var vi borde.

Av lika stor betydelse är nöje den känsla vi associerar med tillfredsställelse. Den finns i vad som får oss att skratta och låter oss njuta av våra upplevelser. Nöje får oss på så vis att slappna av naturligt.

“Om vi fokuserar lika mycket på våra nöjen som vi fokuserar på våra sorger, skulle våra problem minska i betydelse.”

-Anatole France-

Tacksamhet

Den här känslan måste förstås i sin fulla betydelse. Att tacka livet, naturen och våra medmänniskor i livet, bland annat. Vi bör känna oss tacksamma för vår hälsa, platsen vi bor på och så många andra saker.

Att uttrycka tacksamhet är också en källa till glädje. Det innebär att någon tar hand om oss och att saker går bra för oss. Vem skulle inte känna sig lugnad av detta?

“Tacksamhet är en blomma som har sina rötter i själen.”

-Beecher-

Var tacksam

Stillhet

Stillhet är en mer avslappnad, återhållsam och subtil känsla än glädje. Vi njuter av den när vi är ett med oss själva och medvetna om vad vi upplever. Detta är känslan som gör det lättare för oss att se hela skogen och inte bara trädet när det föreligger ett problem. Detta är i slutändan vad som ökar våra chanser att finna en lösning.

Intresse

Intresse är en högre känsla som inspirerar utforskande och undersökande. Tack vare intresse har vi en önskan och motivation att lära oss och utveckla vår kunskap, våra egenskaper och våra förmågor.

Kärlek

När vi blir kära uppstår en fysisk reaktion i våra kroppar som ökar våra oxytocin och progesteron nivåer. Konsekvensen är omedelbar – den höjer vår känsla av välmående och reducerar våra stressnivåer och på så sätt förbättras vår hälsa och vår livskvalitet. Detta är en påtaglig uppvisning av kraften hos positiva känslor.

“Hat minskar inte med hat. Hat minskar med kärlek.”

-Buddha-

Kyssande par

Sammanfattningsvis visar den här studien på ett förändrat synsätt när det gäller vår förståelse av känslor och känslomässiga tillstånd. Det handlar inte så mycket om att blockera negativa känslor, utan om att framhäva positiva. Dessa kommer sedan att neutralisera de negativa.

Faktum är att det här nya synsättet uppmuntrar oss att värdera alla våra känslor oavsett kraften de skapar. Negativa känslor kan ha ett otvetydigt värde när det gäller att hjälpa oss anpassa oss till olika situationer. Och positiva känslor har ett överskridande och långtgående mål som når bortom den tillfälliga njutbara känslan de ger oss. Kraften hos positiva känslor bör inte ifrågasättas.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.