Varför tacksamhet är bra för din hälsa

Varför tacksamhet är bra för din hälsa
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Tacksamhet är bra för dig – det är faktiskt fantastiskt hälsosamt för de som utövar det. Att vara tacksam hjälper oss inte bara att främja emotionellt välmående och reglera stress, utan har även en positiv påverkan på vår fysiska hälsa.

Det är inte alltför förvånansvärt att tacksamhet är bra för vår emotionella hälsa. Det är dock lite mer förvånande att det är bra för vår fysiska hälsa, speciellt inom kulturen mens sana in corpore sano (en sund själ i en sund kropp). Det fungerar även omvänt: en sund kropp i ett sunt sinne.

De goda nyheterna är att oavsett hur vi tackar andra så är tacksamhet bra för vår hälsa på något sätt. Varför? Det har en fantastisk neurologisk effekt på oss. En studie som publicerades i april 2017 fann att personer som upplever och uttrycker tacksamhet har färre symptom på fysiska sjukdomar och bättre sömnkvalitet.

De omedelbara effekterna av tacksamhet är tydliga, men författarna hävdar att tacksamhet även är bra för varaktig framgång inom relationer och personligt välmående.

Kvinna på äng bland tullipaner

Tacksamhet är bra för dig

En studie från 2009 av visade att hypotalamus aktiveras när vi känner tacksamhet eller gör saker i ett altruistiskt syfte.

Det kan vara svårt att acceptera, men denna forskning ger stöd åt att vi inte kan fungera bra utan tacksamhet, eftersom hypotalamus är den del av vår hjärna som reglerar viktiga kroppsfunktioner, inklusive aptit, sömn, temperatur, metabolism och tillväxt.

Den goda nyheten är att tacksamhet är smittsamt på ett positivt sätt. Vänliga handlingar och tacksamhet släpper ut stora mängder dopamin – en naturlig belöning som stimulerar oss att förbli motiverade och vara tacksamma.

Men det är inte allt. Forskning om fördelarna med tacksamhet visar att dessa neurologiska effekter öppnar dörren för ännu mer fysiska och mentala fördelar.

Tacksamhet är bra för hälsan och gör att smärtan känns mindre smärtsam

Det är svårt att tro att något så enkelt som att vara tacksam kan lindra fysisk smärta. Det stämmer dock helt och det finns många studier som belägg. Under 2012 utfördes det exempelvis en studie som publicerades i Personality and Individual Differences, där det visade sig att tacksamma personer känner av mindre smärta och känner sig friskare än andra personer.

Tacksamhet främjar utsöndringen av dopamin, och det kan vara till stor hjälp för att minska fysisk smärta eftersom dopamin är en neurotransmittor som spelar en viktig roll när det kommer till att hantera smärta. Den har en stor smärtlindrande effekt.

Forskningen har även visat att tacksamma personer dessutom är mer intresserade av att se efter sin hälsa och att träna mer. Faktum är att folk som utövar tacksamhet oftare har högre benägenhet att undersöka sig hos läkaren, vilket antagligen bidrar till att de lever längre.

När det gäller den fysiska hälsan så kan tacksamhet sänka blodtrycket och förbättra immunförsvaret. Tacksamhet är även associerat med högre nivåer av det bra kolesterolet (HDL) och lägre nivåer av det dåliga kolesterolet (LDL).

Det finns även en koppling mellan tacksamhet och en minskning av nivåerna av kreatinin – en indikator på njurarnas förmåga att filtrera avfall från blodet. Att vara tacksam minskar även nivåerna av C-reaktivt protein, som är en markör för hjärtinflammation och hjärtsjukdomar.

Tacksamhet är bra för sömnen

En anledning till att tacksamhet förbättrar både emotionellt och fysiskt välmående är att det har en stor påverkan på sömnens kvalitet. Olika vetenskapliga studier om tacksamhet har kommit till samma slutsats, nämligen att tacksamhet förbättrar sömnens kvalitet, gör att vi somnar snabbare och förlänger sömnens varaktighet.

Kvinna och katt

Som vi tidigare har tagit upp så är sömnen en av de vitala aspekterna som hypotalamus kontrollerar. Detta aktiveras av tacksamhet. Sömn är relaterad till många kroppsfunktioner, som dem som är relaterade till ångest, depression, smärta och stress, för att inte nämna immunförsvaret.

Det har att göra med vad vi tänker på när vi försöker somna. Om man är oroad eller har ångest så kommer kroppens stressnivåer att öka, försämra din sömnkvalitet och hålla dig vaken eller väcka dig. Men om du tänker på allt du är tacksam för så kommer dina tankar få dig att slappna av. Det kommer därför bli lättare för dig att somna.

Att vara tacksam lindrar stress

Att sova bättre innebär att man är mer avslappnad, vilket inte bra är bra för vår mentala hälsa, utan även vårt hjärta och nervsystemet, eftersom det hjälper oss att bättre hantera stress.

En studie från 2007 rörande fördelarna hos personer med hypertoni visade en stor minskning i deras systoliska blodtryck. Vad de undersökta personerna gjorde var att räkna hur många gånger de var tacksamma per vecka.

Denna forskning har även visat att man genom att ha en “tacksamhetsdag” kan minska blodflödet med 10%. Andra studier har visat att tacksamhet hjälper till att minska kortisol – stresshormonet. Det har även kopplats till högre nivåer av hjärtslagsvariation, som är en bra markör fören persons hälsostatus som kan hjälpa med att diagnostisera stadier av stress.

Det har även visat sig att tacksamhet gör oss mer resistenta mot trauma och stressiga händelser. Med andra ord återhämtar sig tacksamma personer bättre efter trauman.

Tacksamhet är bra mot ångest och depression

Olika studier rörande fördelarna med att praktisera tacksamhet har visat att man genom att ha en tacksamhetsdag och skicka tacksamma lappar kan öka långtidslyckan med över 10%. En studie från 2005 visade även att man genom att ha en tacksamhetsdag minskade depression med över 30% under studiens varaktighet.

En annan studie visade att alla undersökta personer som upplevde ångest och depression kunde uppleva förbättringar genom att skriva tacksamhetsbrev.

Magnetisk resonanstomografi visade även att det förekom en ökning av den neurala modulationen tack vare förändringar i den mediala hjärnbarken, men att de hade en större förmåga att hantera negativa känslor (som exempelvis skuldkänslor) och var mer benägna att vara hjälpsamma, empatiska och snälla.

Kvinna med gyllene kjol

En annan studie som utfördes 2012 av kinesiska forskare fann att tacksamhet har en stor påverkan på sömnen, med väldigt positiva implikationer för personer med ångest och depression.

Hos personer med depression fann man att mängden sömn och sömnkvaliteten inte var relaterade till lägre nivåer av depression, men att tacksamhet lindrade deras symptom, oavsett hur mycket eller hur bra patienten sov. Detta indikerar att en sak som tacksamhet gör är att minska depressionssymptom.

Men när det kom till patienter med ångest så hade sömnen påverkan på minskad ångest. Detta ledde forskarna till slutsatsen att ångest kunde minskas som ett resultat av hälsosam sömn. Tacksamhet ledde därmed indirekt till bättre sömn, vilket ledde till en minskning av ångesten.

Att vara tacksam ger dig energi

När vi nu har gått igenom allt detta borde det inte förvåna oss att tacksamhet gör oss starkare, både fysiskt och mentalt. Å andra sidan gör tacksamhet oss även friskare. Det hjälper oss dessutom att vara mer optimistiska och ger oss energi.

Forskning angående tacksamhet har visat att tacksamma personer har högre energinivåer och är mer avslappnade. De är gladare och friskare. Därav slutsatsen att tacksamhet kan förlänga vårt produktiva liv.

I den värld vi lever i kanske du tror att du inte har någon anledning att vara tacksam. Men har du tänkt på att anledningen till att du känner på detta sätt kanske är att du inte är tillräckligt tacksam för att ha en anledning?

Detta kanske intresserar dig
Att visa tacksamhet förändrar livet
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Att visa tacksamhet förändrar livet

Tacksamhet förändrar ditt liv när du ger den chansen att visa dig vad du har. Det är en gåva vi ger till oss själva när vi ser vår rikedom.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.