7 enkla tips för att hantera stress i vardagen

7 enkla tips för att hantera stress i vardagen
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 17 december, 2022

Stress är ett av de största problemen i den moderna världen, speciellt på mer utvecklade platser. Det är inte lätt att förbli lugn i en värld som rusar fram i hög hastighet. Det är heller inte lätt att handskas med det oväsen och den fientlighet som finns i dagens storstäder. På grund av det är det heller inte lätt att hantera stress.

Både kort- och långsiktigt kan stress orsaka skada på kropp och sinne. Många fysiska sjukdomar uppstår ur för mycket stress. Samtidigt blockerar stress våra sinnen så att vi inte kan tänka klart, vilket påverkar våra relationer.

Men var inte rädd – att hantera stress är möjligt med ett fåtal enkla metoder. Allt hänger på att stanna upp och använda sig av några trick som vi ska förklara idag.

“Vila lite; ett fält som har vilat ger en stor skörd.”

-Ovid-

Personer vid avgrund

1. Identifiera ögonblicket stressen började

Att känna igen stressen är inte lika lätt som det kanske kan verka. Ofta märker vi bara att vi är stressade när det redan nått en hög nivå. Stress visar sig både fysiskt och emotionellt. Den kan växa i styrka snabbt eller förbli stabil i skuggorna.

De fysiska tecknen på stress är muskelspänningar, speciellt i käke, nacke och axlar. Stress kan även orsaka spänningar i ansiktet och ofta göra dina läppar till en tunn linje.

Emotionellt finns det en känsla av irritation som blandas med vånda. Dessa känslor berättar för oss att det är dags att sätta stopp för denna stress.

2. Hantera stress genom att använda andningstekniker

Andas är något som vi alla gör ändå, så det är alltid ett användbart verktyg för att hantera stress. Det är ett utmärkt sätt att få in lite frid i ditt liv. Det har bevisats att långsam, rytmisk andning aktiverar vagusnerven, som svarar på stress.

Ibland är allt du behöver att finna en bekväm position och andas djupt. Försök att fokusera på dina lungor när de fylls med luft. Andas sedan ut långsamt. Efter 2-3 minuter av detta kommer din stress lindras.

3. Avled din uppmärksamhet

Stress associeras med kamp- eller flyktsvaret. Det är därför vi riktar all vår uppmärksamhet på saken som gav upphov till spänningen. Ju mer du fixerar din uppmärksamhet på dessa källor av rastlöshet, desto mer stressad kommer du bli.

Det är därför det är så viktigt att du försöker avleda din uppmärksamhet: titta på något i din närhet; försök att beskriva det mentalt med så många detaljer som möjligt.

Upprepa samma övning med två andra föremål. Det kommer hjälpa dig att hantera stress, reglera dina impulser och utöka ditt omedelbara, känslomässiga synsätt.

Avled din uppmärksamhet för att hantera stress

4. Titta på en avslappnande bild

Bilder kommunicerar känslor till sina åskådare. Det är därför det alltid är bra att ha ett foto eller en annan bild tillhanda som är avslappnande. Bra alternativ är landskap, speciellt ensliga platser eller sådana med kallt klimat, gott om grönska eller massor av vatten.

När du känner dig stressad ska du titta på dessa bilder för att slappna av. Det är även ett sätt att fokusera sinnet på något behagligt, vilket minskar rastlöshet.

5. Omtolka upplevelsen

Att fokusera på din stress gör den ibland värre. Du känner så mycket ångest att du vill bli av med den så snart som möjligt. Eftersom detta inte alltid är lätt blir vi snarare mer oroade än lugna.

Därför är det viktigt att identifiera och acceptera vår stress och sedan börja använda metoder för att hantera den. Försök att känna igen sätten som stress dyker upp på. Vad känner du i kroppen? Hur sitter eller står du? Hur snabbt slår ditt hjärta? Vilka tankar har du?

Dessa frågor kommer hjälpa dig att omtolka vad du känner. Sedan kan känslan av spändhet gradvis börja släppa.

Bibehåll bra hållning

6. Anamma en fysisk ställning för att hantera stress

Det finns ställningar som orsakar eller motverkar stress. De första inkluderar bland annat att sitta med korsade ben på ett förvrängt sätt. Att röra på benet i stadig rytm kan också vara ett tecken på stress. Kutig rygg och spända ansiktsmuskler är ytterligare tecken.

Att å andra sidan stå med ryggen rak och röra på ansiktet kommer hjälpa dig att hantera stress. Det är en position som förmedlar säkerhet. Enligt en studie från Health Psychology hämmar denna position även produktionen av kortisol.

7. Hantera stress genom att göra en enkel övning med händerna

Det har bevisats att man genom att knyta nävarna och sedan öppna dem hjälper till att minska stress. Det är en aggressiv handling, och av den anledningen hjälper den till att minska spänning.

Alla dessa små trick är väldigt effektiva för att hantera stress. Det är normalt att uppleva stress i denna moderna värld, speciellt om vi lever i storstäder. Det viktiga är att inte låta stressen ta över, utan istället använda dessa verktyg för att kontrollera den.

Knyt nävarna

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.