Modern makt vill bedröva, inte underkuva

Modern makt vill bedröva, inte underkuva

Senaste uppdateringen: 26 september, 2022

Rädsla är en helt naturlig mänsklig känsla som garanterar vår överlevnad. Men när den når extrema nivåer har den makten att forma våra känslor, tankar och beteenden. Personer med makt har alltid vetat att rädsla är ett effektivt vapen som man kan använda för att kontrollera andra. Att få dem att tro, känna och agera precis som de vill att de ska göra.

Personer med makt har alltid använt rädsla för att underkuva personer de har makt över. I dess mest grundläggande uttryck ingjuts rädsla med hjälp av fysisk bestraffning, som hotar integriteten eller liven hos de som utsätts för den.

Fysiskt våld, förvägrande och smärta är verktyg som använts under historien för att bestraffa upproriska personer, underkasta fiender eller hålla ett slumrande hot vid liv bland de som lyder.

“Makt tenderar att korrumpera och absolut makt korrumperar absolut.”

-Lord Acton-

Men det var en sak att underkuva några feodala tjänare på medeltiden, och något helt annat att kontrollera dagens massor.

Många människor kan undfly fysisk bestraffning eftersom det är omöjligt att upptäcka alla handlingar som görs mot den regerande makten, eller att effektivt bestraffa de som utför dem. Därför har makten idag blivit mycket mer sofistikerad. Den handlar inte längre om att underkuva de som bryter mot reglerna, utan snarare om att implementera mekanismer som garanterar majoritetens lydnad.

Makt och rädsla idag

Om det finns en känsla som har tagit ett kraftigt tag om folk idag så är det rädsla. Men det är en oprecis, diffus rädsla som kommer från erkännandet av hundratals slumrande hot, trots att det inte finns någon precis data om faran. Riskerna är inte helt tydliga, vilket är anledningen till att rädsla grabbar tag i och invaderar våra känslomässiga liv utan att vi märker det. Ett mer exakt ord för denna typ av rädsla är ångest.

Dörröppning bland molnen

Det som vi verkligen har etablerat är en rädsla för att leva. Utan att vilja det så tacklar vi dessutom denna rädsla genom att vara lydiga. Halvt medvetet och halvt undermedvetet lyder vi alltså befallningarna vi blivit tilldelade. Vi försöker gå med i flocken. Vi gör till och med uppror på ett underkuvat sätt och vi kan slå varandra i en fotbollsmatch. Men få har den inre friheten som de behöver för att kasta bort allt och kämpa för vad de alltid drömt om.

Många personer är till och med kapabla att ge upp sina rättigheter om de får ett påstått tillstånd av högre säkerhet i utbyte. Politiker vet detta. Det är därför de använder ett hot som en ursäkt som rättfärdigar borttagande av folks rättigheter och friheter.

Om de begränsar sjukvårdstjänster är det för att undvika en finansiell kollaps. Om de höjer skatterna är det för att garantera din pension. Och om de låter polisen kliva in i ditt hem utan tillstånd för husrannsakan är det för att bekämpa ett terroristhot. Det sägs att politiker idag inte utlovar drömmar, utan vaktar mot mardrömmar.

Skräckfabriken

Dagens värld är inte direkt en sång av harmoni och broderskap, så mycket är säkert. Men den är heller inte den smutsiga kloak som nyheterna och medierna säger att den är varje dag. Media har specialiserat sig på att göra våld, brott och korruption till verklighetens centrum. Det må vara sant att allt detta existerar, men det är även sant att det finns miljontals handlingar som varje dag utförs av ärliga och goda människor som bara vill leva i fridfullhet.

Kvinna med solfjäder

Men makt behöver ängsliga personer, för ängsliga personer är sårbara, och sårbara personer känner mer än de tänker. Och om de känner utan att tänka blir de ivägsvepta av rädslan som bor inom dem och accepterar det oacceptabla: att leva baserat på bleka konversationer på en telefonskärm, att avguda kroppens muskler, att få fem masterexamen för att känna sig kompetent eller att tvångsmässigt söka en kärlekspartner som kommer rädda dem från allt.

Det finns personer som är skickliga på att producera rädsla och ångest. Det finns ingen anställd som inte är rädd för att få sparken eftersom spöket av “personalneddragning” finns i de flesta verksamheter.

Få mödrar uppfostrar sina barn fridfullt. Det finns pedofiler, ADHD och tusentals andra saker att oroa sig över. Vi blir alla ställda inför ovissheten kring nästa rubbade person som kan kasta in oss i krig. Eller nästa oansvariga person som ändrar spelets regler och tar bort oss från det.

Varför bestraffa med fysiskt våld? Varför underkuva? Det räcker med att göra samhället ängsligt. Det är detta som skräckfabriken är till för. Att lära alla att de inte kan ta kontroll över sina liv. Att det finns hot som de själva inte kan värja sig mot. Och detta rättfärdigar det faktum att det finns hundratals motbjudande varelser i maktpositioner.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.