Det är onödigt att oroa sig över säkerhet

Det är onödigt att oroa sig över säkerhet

Senaste uppdateringen: 14 augusti, 2023

Människor kommer alltid att oroa sig över säkerhet. De vill hitta det på arbetsplatsen, i sina förhållanden, inom familjen, med pengar… och detta är logiskt eftersom vårt mål alltid är att överleva.

När vi oroar oss över saker tror vi att vi kan motverka att vissa obehagliga omständigheter uppkommer i livet. Och problemet med detta är att vi kan komma att oroa oss alltför mycket över säkerhet, vilket skapar en emotionell obalans.

Detta skapar ångest, och personer som har detta oroar sig över varje omständighet. De tror att det som kommer att hända i framtiden kommer att vara negativt. Och de tror detta till fullo. Utöver att oroa sig över det som händer i livet, oroar de sig över att de oroar sig. Detta skapar en ond cirkel som är svår att fly från.

Att oroa sig över säkerhet

Man har förstås alltid ett ansvar i livet att ta hand om saker och ting så bra man kan, men man måste skilja på att hantera något och att oroa sig över denna sak.

Att hantera ett problem är att ha en aktiv attityd och att leta efter lösningar, men att alltid vara säker på att det finns saker som är utanför ens kontroll. Och det kommer alltid att vara på detta vis oavsett om man oroar sig eller får ångest eller inte.

Kvinna

Å andra sidan, att oroa sig över säkerhet är att oroa sig över något i förtid. Det innebär att man inom sitt eget sinne färdas till framtiden, som ännu inte existerar, och sätter sig själv i det värsta tänkbara scenariot, vilket skapar ett tillstånd av ångest. Det enda detta gör är att blockera ens sinne.

Att oroa sig tjänar inget till. Det är snarare raka motsatsen. Men att hantera saker som är inom ens kontroll och acceptera sakers osäkerhet – allt detta är ett tecken på psykologisk mognad.

“Man vet aldrig vad som kommer att hända och detta är bra. Om man kunde förutsäga framtiden skulle den inte vara värd att leva. Om allt var precis som du ville så hade du inte varit en människa, du hade varit en maskin. Säkerhet existerar bara för maskiner.”

-Osho-

Säkerhet existerar inte

Världen är osäker. Det är en av dess huvudegenskaper. Detta innebär inte att vi alltid är utsatta för risker. Som vi tidigare har tagit upp så tjänar det ingenting till att placera sig i det värsta tänkbara scenariot.

Vi måste acceptera denna osäkerhet eftersom detta kommer att låta oss flyta genom världen, leva lätt men med ansvar. Att förstå att säkerheter inte är verkliga kommer att ge oss perspektiv på våra problem, och kommer att hjälpa oss inom svåra situationer och att leva i frid.

Att veta att det enda som är säkert är att vi lever i total osäkerhet kommer att få vårt sinne att slappna av. Det gör oss till starkare människor på en emotionell nivå och hjälper oss att leva mer rationellt.

Vi måste lämna detta bakom oss. Inget är verkligen vårt. Inte en partner, eller ett jobb eller vår hälsa och inte ens våra barn.

Om du har något så var glad över detta, men tänk på att det kanske inte existerar i ditt liv imorgon. Och du kommer inte att kunna göra något annat än att acceptera detta med ett leende. Att överdriva känslor kommer inte ge dig något tillbaka.

Det är därför helt lönlöst att oroa sig, för oavsett vad som händer, så kommer detta att hända. Oavsett om vi oroar oss eller inte så spelar det inte någon roll. Varken världen eller livet kommer att fråga oss vad vi har för planer för helgen. Livet fungerar på detta sätt, och detta är vår enda verklighet.

Om ditt problem har en lösning, varför oroa sig? Och om det inte har någon lösning, varför oroa sig?

Kvinna

Hur kan man tolerera osäkerhet?

När man känner osäkerhet så får man en smak av avsaknad av kontroll, vilket kan vara svårt att acceptera. Vi kommer nu att ge dig några strategier för att hantera detta.

  • Lär dig att hantera din inre dialog: Vad säger du till dig själv när du oroar dig över något? Du har säkerligen negativa tankar som “Världen måste vara säker och jag måste ha kontroll över allt, annars kommer jag inte kunna hantera detta”. Du bör byta ut dessa meningar mot några som är mer positiva: “Jag behöver inte ha total säkerhet och jag måste inte kontrollera allt, för detta kommer aldrig att fungera oavsett vad jag gör.”
  • Sök risker och acceptera dem: Med risker menar vi saker som du skulle vilja göra men som du inte gör eftersom du är rädd för att de inte kommer att gå som planerat. Kom ihåg att inget är säkert, och om du aldrig provar så kommer du inte att veta vad som kan hända. Frigör dig själv från dessa begränsande rädslor, och låt saker hända, oavsett om det är bra eller dåligt.
  • Konfrontera problemen: Det finns vissa saker vi kan kontrollera och vissa saker som vi inte kan kontrollera. Fokusera på problemens lösning, och försök lösa dem så bra du kan. Men glöm bort de saker som du inte kan göra något åt. Undvik att oroa dig och tro att något magiskt kommer att hända som motverkar något, för detta stämmer inte.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.