Strategier för att förebygga ångest hos barn

Strategier för att förebygga ångest hos barn

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

Att vara en mor eller far är ingen lätt uppgift. Vi kom inte in i denna värld med en manual som förklarar hur man uppfostrar lyckliga barn så att de blir mogna vuxna imorgon, kapabla att uppnå sina drömmar, oavsett vad de är. Man kan säga att ett av de största problemen som föräldrar ställs inför idag är ångest hos barn (även hos de allra minsta). Nervösa beteenden, sömnproblem, nästintill irrationella rädslor… Vad orsakar allt detta?

Att vara en mor eller far är ett äventyr som vi kan lära oss av varje dag. Det kräver inte bara kärlek, utan även mod och många känslomässiga resurser. Ångest hos barn är en utmaning som vi kan bemöta genom att “omorientera” några av våra tekniker för uppfostran.

Om du idag känner att dina barn uppvisar tecken på ångest så är det första du ska komma ihåg att undvika att tillrättavisa dem genom bestraffning eller negativa ord. Istället för att hjälpa kommer detta ytterligare öka spänningarna de känner.

Framförallt måste du komma ihåg att det inte handlar om att vara den bästa modern eller fadern i världen, utan snarare är en fråga om att alltid finnas där. Det handlar om att föregå med gott exempel – en förebild som våra barn kan finna stöd och ovillkorlig kärlek i.

I dagens artikel vill vi visa dig hur man hanterar ångest hos barn.

Ångest hos barn: varifrån kommer den?

Lycklig familj

Det är mycket möjligt att du vid fler än ett tillfälle hört personer säga att “ångest hos barn är reflektionen av ångest hos föräldrarna”. Med det sagt kan anledningen till att våra barn lider av ångest gå bortom detta.

Ångest är ett svar på en serie omständigheter som ses som hotande. Den kan utvecklas till rädslor och oförmåga att lösa dagliga problem. Ångest under barndomen kan göra det svårare för barn att utvecklas känslomässigt.

Vi är säkra på att dessa typer av känslor är sådana som du känner till. Man kan säga att vi alla vet vad ångest är; vi upplever det på jobbet, i våra förhållanden… Med det sagt kan man dock undra vad som orsakar ångest hos barn.

  • Enligt en studie som publicerades i The American Journal of Psychiatry löper barn med föräldrar som uppvisar tecken på ångest högre risk att utveckla samma problem.
  • Vid någon punkt under deras barndom kan barnen utveckla någon form av rädsla. Rädsla för att vara ensamma, för att överges, till en sådan grad att något så enkelt som att lämna dem på dagis eller i skolan orsakar stress. Vi måste förstå varifrån dessa känslor kommer.
  • Det finns upplevelser som väldigt små barn inte lyckas förstå eller bearbeta korrekt. Förlusten av en familjemedlem såsom en far- eller morförälder kan till exempel väcka vissa irrationella tankar hos dem, som i sin tur blir till ett ångestsyndrom.

Det emotionella, individuella universumet hos ett barn är lika komplext som det är känsligt. Som föräldrar kan vi inte komma in i alla dessa dimensioner. Vi kan inte göra livet lika enkelt för dem som vi skulle vilja.

Med detta i åtanke är det viktigaste att vara uppmärksam, hålla ett nära öga på dem, kela med dem, ta hand om dem, tala med dem och lyssna på dem. Ångest hos barn är ett symptom på något vi måste förstå och hantera.

Hur man förebygger och behandlar ångest hos barn

Flygande barn

Några lämpliga strategier och tekniker för uppfostran baserat på emotionell intelligens kan säkerligen hjälpa oss när det kommer till att förebygga och behandla ångest hos barn.

När det kommer till att utbilda dem måste vi vara medvetna om oss själva. Dina ord utbildar; dina gester, dina reaktioner och till och med ditt tonläge är instrument som barn integrerar, bearbetar och känner. Agera sansat och konsekvent; att forma lyckliga personer är även att utbilda deras känslor.

Enligt den tidigare nämnda studien från The American Journal of Psychiatry, som leddes av psykiatrikern Golda Ginsburg, räcker det ibland med att en av föräldrarna uppvisar ångestladdat beteende framför barnen, speciellt om de är mellan åldrarna 6 och 13 år, för att de ska utveckla ångestsyndrom.

Vidare förklarar samma författare även att det inte finns en enda orsak till dessa problem. I verkligheten är det en kombination bestående av å ena sidan genetiska och å andra sidan miljömässiga faktorer.

Om vi eller våra partners lider av ett ångestsyndrom är det lämpligaste otvivelaktigt att behandla problemet och vara medvetna om det, så att våra tekniker för uppfostran inte baseras på dessa beteenden. Tänk på att dessa kan visa sig utan att vi är medvetna om det.

Låt oss nu ta en titt på vilka strategier som lämpar sig bäst för att förebygga och hantera ångest hos våra småttingar:

1. Lär dem att konfrontera sina rädslor

Kanske är du rädd för att något ska drabba dina barn. Överbeskyddande skapar en perfekt miljö för ångest hos våra barn, oavsett om vi vill det eller inte. Vi måste låta dem konfrontera sina rädslor.

Rädsla för att börja i en skola där de inte känner någon, rädsla för att inte vara bra spelare i fotbollslaget, rädsla för att ställa frågor i klassrummet, rädsla för att inte träffa dig under två dagar på grund av en klassresa…

Vi måste låta dem utveckla sina egna tekniker för att konfrontera dessa saker. När de gör det och blir av med sina rädslor kommer de vara stolta över sig själva.

2. Använd positiva budskap

Beröm dina barn för allt de gör bra, och undvik framförallt att bestraffa eller kritisera dem när de gör något fel.

Bestraffning, höjd röst eller nedsättande ord såsom “du är så klumpig” skapar en hög nivå av ångest hos barn. Negativa budskap skapar undvikande beteenden, så det bästa är att motivera dem, heja på dem och stödja dem.

Flicka i träd

3. Förstå vad som är viktigt för dem

Ibland avfärdar vi saker som är viktiga för dem och som vi sällan ser eftersom vi inte har tillräckligt med tid.

Om dina barn värdesätter att du säger att deras teckningar är fina eller att de fått bra betyg i skolan, eller vill berätta vilka deras favoritdjur är, ge dem uppmärksamhet och lyssna alltid på dem. Att se att vi inte värdesätter dem skapar nämligen osäkerhet, och att “inte veta” skapar ångest.

4. Tala med dem om saker som skrämmer dem

Ta reda på vad som skrämmer dem, hur obetydligt det än må vara. Är de rädda för mörkret? Vill de inte gå till skolan ensamma? Är de rädda för att misslyckas på ett prov.

Tala öppet med dina barn om alla deras rädslor och gör det med en förstående och uppmärksam attityd. Efteråt kan du lägga fram en positiv lösning full av uppmuntran, där du påminner dem om att de kan göra allt och att de alltid kan lita på ditt stöd.

Påminn dem om att de bästa krigarna inte är de som alltid lyckas, utan de som är kapabla att övervinna sina rädslor och växa genom dessa dagliga segrar.

Bilder av Jimmy Yoon och Claudia Tremblay.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.