Autentiskt goda människor är sällsynta pärlor

Autentiskt goda människor är sällsynta pärlor

Senaste uppdateringen: 17 augusti, 2023

Autentiskt goda människor är de personer som kramar dig och reparerar ditt brustna hjärta. Som du gått genom livet med. De som har visat dig att världen är en fantastisk plats att leva i. Men framförallt är goda människor de som ger dig motivation att göra ditt bästa och vara lycklig varje dag.

De är inte överbeskyddande eller faderliga, utan snarare bara tålmodiga. Deras tålamod möjliggör för dem att ge människor omkring dem friheten att vara sig själva.

“Ingen vänlig handling, oavsett hur liten, är bortkastad.”

–Aisopos–

Godhetens konst är en sällsynt tillgång. Du är lyckosam om du har autentiskt goda människor i din krets – människor som inte blivit korrumperade av samhället och som inte skulle göra en fluga förnär. Du kan enkelt känna igen dem eftersom du blir en bättre människa efter att ha träffat dem. De har gjort dig starkare och berikat dig.

Goda människor i luftballong

Hur är autentiskt goda människor?

Autentisk vänlighet innebär att man har modet att stå upp för vad som är rätt.

Autentiskt goda människor har ett speciellt sinne för rättvisa och vad som är rätt. Deras ord bringar alltid hopp och om de har något att säga till om kommer de ge dig en livsläxa.

De är alltid rakryggade individer som går bortom moraliska förpliktelser och alltid ger en hjälpande hand. De gör vad som är rätt, även när ingen ser, och det är vad som gör dem värdefulla.

Att vara en god människa är en av de bästa kvaliteterna vi kan hoppas uppnå. Det är medfött hos vissa personer, och endast ett fåtal har turen att vara känsliga för andras lidande och besitta förmågan att hjälpa. Den positiva sidan av detta är att vi alla kan vara goda, moraliska människor.

Det är denna speciella känslighet som gör att dessa personer saknar motstycke och är oförglömliga. Det finns även stunder när godhet möter vänlighet, vilket gör personen exceptionell.

Håller hjärta

Det är därför du istället för att försöka vara annorlunda ska försöka vara god och inse att godhet betyder att du kommer vara annorlunda. Vad som verkligen spelar roll är det slutgiltiga resultatet. Det är handlingen som spelar roll, inte avsikten.

Varje persons liv påverkar tusentals andra i världen, och vad vi gör för andra människor påverkar oss direkt, vilket är anledningen till att det är så viktigt att dra nytta av denna multiplikationseffekt.

De är stöpta i en annan form och av obrytbart stål

Goda människor är visa eftersom de medvetet eller omedvetet känner till sanningen: vad vi gör för andra gör vi för oss själva.

Det bästa sättet att återbetala en annan människa är med tacksamhet. Goda människor är medvetna om det faktum att det vi ger till livet är vad vi får tillbaka av livet.

Goda människor på stegar

De vackraste personerna jag känner är de som konfronterat livet, dess svårigheter och dess orättvisa. De är personerna som känt sig sårbara och hjälplösa, som lidit verkligt svårmod och haft problem som nått in i deras själar.

Vackra personer är inte nödvändigtvis vackra på utsidan, men de åtnjuter en speciell skönhet. Vackra personer är de som lärt sig att förlåta, att fortsätta ta sig framåt och att ge en hjälpande hand, även om de ställs inför nederlag och därigenom upptäcker hur fantastiska de kan vara.

Tack till alla vackra människor som har gett oss så mycket utan att vänta sig något i gengäld.

Ni är ovärderliga.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.