Namasté: värdet av tacksamhet och erkännande

Namasté: värdet av tacksamhet och erkännande

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

Namasté är så mycket mer än bara ett ord som härstammar från det vackra, uråldriga språket Sanskrit. Det innehåller en mängd koncept som blivit universella, och i sin tur, korsat gränser.

Det är mer än en enkel hälsnings- och farväl-fras som förekommer inom yoga. Termen innehåller, i sina ursprungliga rötter, ett väsen som skulle komma att pumpas in genom mänsklighetens hjärta varje dag. Trots detta verkar det som att vi i vårt konsumtionssamhälle, där vi uppslukas av mode och trender, har glömt bort den sanna innebörden och värdet av detta ord.

Utövar man idag tacksamhet tillsammans med ödmjukhet? Erkänner vi andra precis som vi erkänner oss själva? Det här är vad som verkligen menas med ordet “Namasté,” så idag skulle vi vilja prata om det och de värderingar som vi idag inte ser lika lätt.

Namasté, jag bugar inför dig och erkänner dig

I den västerländska delen av världen associeras ordet “Namasté” starkt med yoga. Men de som har kunskap om de otroligt intressanta kulturerna och religionerna i södra Asien vet att den här termen mycket ofta används i hinduernas, Buddisternas och många andras liv; människor som har integrerat ordet in i sina vardagliga hälsnings- och farväl-fraser – detta ord, uppfyllt av symbolik, som även inbegriper den universella handlingen att säga tack.

Faktum är att det inte är ett ensamt ord, utan en kombination av två separata termer: “namas“, som kan översättas till “hälsning” eller “vördnad“, och vars rötter är “nam”, som betyder “bugande” eller “lutande“; och “te“, som blir ett personligt pronomen för att skapa uttrycket “Jag bugar mig inför dig”.

Den här iden karakteriserar i sin tur konceptet av andligheten som representerar kulturen: att vi alla faktiskt är ett med universum.

Så vad innebär det här?

Enhet

Om vi alla är ett står det klart att det som påverkar dig också påverkar mig. Därför erkänner jag andra som en del av mig själv; därav ger jag min respekt, och ordet Namasté representeras av gesten att ta varandras händer.

Genom att göra detta berättar vi för den andra personen att vi är jämlika, att vi är likadana. Det är även intressant att tänka på att inom Hinduismen representerar den högra handen det spirituella planet medan den vänstra representerar den fysiska personen som böjer sig inför den nämnda gudomen.

Tacksamhet

Genom att säga ordet Namasté tackar vi den andra personen och erkänner denne för vad han eller hon har gjort. Men genom att tacka den andre erkänner vi även oss själva eftersom båda har varit en del av att skapa en ömsesidig kontakt.

Så om jag till exempel hjälper en vän med ett problem och han eller hon tackar mig har vi båda dragit nytta av situationen. Vännen har löst sitt problem och jag har gjort en god gärning. Tillsammans kan vi som en helhet erkänna varandra jämlikt.

Lotus - Namasté

Namasté, en värdering att integrera i vårt vardagliga liv

Du kanske inte är religiös. Du kanske inte ens ser dig själv som en andlig person kapabel till att använda ordet Namasté i framtiden. Men det är inte det vi försöker uppnå med detta. Vi vill bara att du ska tänka på de värderingar som ordet inbegriper: Tacksamhet och erkännande.

Hur kan vi då tillämpa dessa värderingar i vårt dagliga liv? 

  1. För att kunna implementera en känsla av tacksamhet måste du först lära dig att vara ödmjuk, men var försiktig – ödmjukhet innebär inte att du ger allting till andra och inte lämnar kvar någonting till dig själv. Att vara ödmjuk innebär att veta hur vi ska bedöma våra gränser, att erkänna våra egna brister, och att lära oss att njuta av och uppskatta de enkla sakerna i livet samtidigt som vi alltid har ett öppet sinne och förstår att vi kan lära oss av och ta emot råd från andra som kan hjälpa oss. Den som är ödmjuk är tacksam därför att han förstår precis som alla andra det verkliga värdet av saker och ting.
  2. Respektera de runt omkring dig, respektera naturen, och kom även ihåg att respektera dig själv.
  3. Uppskatta dina vänner och din familj, lyssna och lär av alla deras erfarenheter. Hedra andra och dig själv som ni förtjänar, som en del av “alltet”.
  4. Var glad för allt du gör och för allt du får från andra i din omgivning, oavsett hur litet det än är.
  5. Var tacksam; kom ihåg att alltid vara tacksam för allt du ser, allt du känner, allt som du får… Därför att allt formar en del av dig precis som det formar den där “helheten” där du kan finna sann balans.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.