Att själviskt göra goda gärningar är för den sluge, inte den gode

Att själviskt göra goda gärningar är för den sluge, inte den gode

Senaste uppdateringen: 19 mars, 2024

Att ärligt visa vänlighet är inte lika vanligt som att själviskt göra goda gärningar. Denna senare typ av vänlighet, som vi tenderar att upptäcka för sent, har mer att göra med slughet och själviskhet än generositet, solidaritet och bra uppförande.

Att vara god är inte samma sak som att vara slug, men i vissa sammanhang tenderar vi att förväxla dem. Det senare kan vara kamouflerat och lura oss. När detta händer kan vi känna oss nere och ledsna. Vi har skapat förväntningar av den andra personen som inte alls har varit realistiska.

Blommor

Att själviskt göra goda gärningar

När någon hjälper oss så vill vi tro att personen gör detta eftersom denne verkligen bryr sig om oss. Men när vi upptäcker att handlingen är motiverad av egenintressen så tenderar vi att direkt ta bort det värde som vi gav denna person, även om fördelen med handlingen är densamma.

Skador uppstår eftersom vi upptäcker den verkliga motivationen för den vänliga handlingen. Om det finns egenintresse bakom handlingen så agerar personen antagligen för sig själv och inte på grund av solidaritet.

De som är listiga har en skugga av listighet. Deras mål är alltid det centrala, och därför är den potentiella altruismen och omtanken för andra något som stannar i bakgrunden.

“Själviskhet är inte egenkärlek, utan snarare en oorganiserad passion för en själv.”

-Aristoteles-

Altruism: inom det godas essens

En altruistisk person dedicerar sig åt andra, är intresserad av andra, och visar framför allt solidaritet.

Anledningen till detta är att den som är altruistisk utför sina handlingar utan att försöka skada någon. Altruistiska personer försöker alltid att vara till fördel för andra, utan att tänka på vad som kan fås i utbyte. Att göra bra är att bry sig om andra.

“Det viktiga är inte hur stora marker eller hur mycket pengar man har, och ej heller vilka klienter man har, den säng man sover i eller det glas man dricker ur. Det viktiga är den omtanke man visar, för detta är summan av godheten.”

-Seneca-

Det stämmer att det är viktigt med egenkärlek, men en altruistisk person håller strikta gränser. Det handlar inte om att inte visa intresse för sig själv, utan att förstå att vänlighet kommer från en fri och frivillig handling där intentionen är att hjälpa andra.

Hjärta som symboliserar att själviskt göra goda gärningar

Godhetens egenskap

Egenintresse är inte dåligt, för detta är något som motiverar oss. Det dåliga är att använda detta för att manipulera och utnyttja andra.

En vänlig person är vänlig mot de personer han behöver såväl som de han inte behöver. Han utför tjänster åt andra oavsett om han är skyldig dem något eller inte. Han ger upp sin plats i kön för en person som har bråttom även när han inte vill flörta med denna person.

Och framförallt bör vi inte glömma att man genom att frivilligt utföra goda handlingar överför värderingar av empati och humanism.

“Det är bara bra känslor som kan föra oss närmare; självintresse har aldrig skapat långvariga unioner.”

-Comte-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.