Självkänslan är egenkärlekens dans

Självkänslan är egenkärlekens dans

Senaste uppdateringen: 13 augusti, 2023

För att förstå vad självkänslan är så måste vi förstå att vårt sinne fungerar som en spegel. Den reflekterar allt som vårt sinne har tagit in på sitt speciella sätt, och placerar sedan detta i sitt eget lilla pussel.

Om pusslet läggs på rätt sätt så kommer den att bli nöjd; om det läggs fel så kommer den att bli irriterad. I denna speciella spegel finns även en bild på de personer som finns runt omkring oss. Det är denna bild som representerar vår självkänsla.

Vi bör därför förstå att självkänsla är som en dans som våra sinnen utför med de rörelser som vi gör i livet.

Spegel

Varför är självkänslan viktig?

Svaret är enkelt: för att självkänslan finns i allting som vi gör. Det är som en fantastisk hemlig ingrediens som kocken lägger till i alla recept, och det är något som även vi själva bör lägga till i våra handlingar.

Om vi har en låg självkänsla så föredrar vi mål som är långt under vår kapacitet. Om vi å andra sidan kan gå ur vår komfortzon så är möjligheterna stora att förbättra vår potential.

Låg självkänsla kommer även att påverka de relationer som vi har med andra. Det är en källa med “falsk rädsla” och ett stort problem när det gäller att handla, och man känner att man är underlägsen alla andra.

Detta utvecklar även negativa känslor, som du säkert har känt av någon gång. En dålig självbild gör att vi inte kan njuta av det som vi har uppnått och ej heller fira detta som vi förtjänar.

Blommor

Vad kännetecknar en hälsosam självkänsla?

En hälsosam självkänsla är en bild som till stor del är exponerad. Med andra ord en bild som inte är skyddad och som inte är driven av rädsla eller egocentrism i förhållande till andra. Det är ingen tajt klädsel eftersom den utvecklas och växer.

En sund självkänsla har inte den blindhet och konkurrensvilja som egocentrismen har. Den låter känslorna forma sin egen essens och konfiguration. Det är även något som är rättvist, både när det gäller framgångar och motgångar.

Hjärta som visar att självkänslan är god

Hur kan man förbättra självkänslan?

Att välja ut mål att möta för att stärka våra svaga punkter kan vara ett av de första stegen. De flesta av dessa utmaningar bör varken vara små eller väldigt stora, utan i precis rätt storlek för att vi ska klara av dem.

Det är även bra att sätta upp delmål som vi blir nöjda över att uppnå. Vidare är det bra om vi även har alternativa aktiviteter att sysselsätta vårt sinne med.

Å andra sidan bör vi även röra på oss. Låta kroppen vara ute i naturen för att rensa sinnet från det man har bakom sig.

Stenhjärtan

Vår självbild runt andra

Som vi tog upp i början så finns det en värld med parallella bilder i vårt sinne. Självkänslan ger oss inte bara en idé om vilka vi är, utan även vilka vi är framför andra; och här kommer paradoxen eftersom det är våra vänner, vår familj, våra fiender etc. som styr vilka vi är framför spegeln.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.