Jag har inte tid att kritisera dig, jag förbättrar självkänslan

Jag har inte tid att kritisera dig, jag förbättrar självkänslan

Senaste uppdateringen: 05 april, 2024

Under våra liv spenderar vi ofta tid med att kritisera varandra, varpå vi känner oss skyldiga och upprörda, vilket är väldigt svårt att fly ifrån. Vi känner behovet av att finna balans och förbättra vår självkänsla så att vi kan frigöra oss själva från vårt inre fängelse.

Ibland blir vi överväldigade av våra problem, men istället för att försöka förbättra vår självkänsla så blickar vi mot andra sidan, mot det som får oss att tro att den andra personen är sämre än vi är. När vi kritiserar andra är det vanligtvis en spegling av vad som pågår inom oss.

Men detta är ett misstag. Att fly från våra problem på detta sätt är själviskt och värdelöst. Att kritisera andra avslöjar vår egen frustration och osäkerhet, bland många andra saker. När vi använder oss av illasinnad kritik blir vi giftiga. Vi kan åsamka stor skada på andra människor, även om vi inte är medvetna om det.

Tendensen att kritisera definierar kritikern, inte den kritiserade

Surrealistiska kvinnor

Under vår uppväxt lär vi oss samhällets konventionella regler, så vi är vana vid att applådera de saker vi internaliserar som goda och att kritisera eller döma de saker vi uppfattar som dåliga. När vårt beteende går över gränsen för vad som anses vara “acceptabelt” så undertrycker vi det och mår dåligt.

Men det finns personer som bryter detta mönster och lever sina liv utan att censurera sig själva och följer sig egen väg. Det är detta som gör dem lyckliga. Det är lätt för dem som censurerar sina egna liv att kritisera och döma andra som inte gör det, men det de verkligen har ett problem med är sig själva. Kritik definierar kritikern, inte den kritiserade.

Vårt inre speglas i sättet vi behandlar andra människor, vare sig vi vill eller inte. Om vi känner oss olyckliga och tror att vi är förmögna att ändra situationen så är vi förpliktigade att göra det. Men avfärdande, förolämpningar och pikar mot andra personer leder endast till vår egen känslomässiga tomhet.

“Det finns överväldigande bevis för att ju högre nivån av självkänsla är, desto mer benägen är man att behandla andra med respekt, vänlighet och generositet.”

-Nathaniel Branden-

En kritikers profil

Här följer några vanliga kännetecken för personer som konstant kritiserar andra:

  • De har uppenbarligen brist på lycka i sina liv. Om de känner att de måste döma andra personer för att må bättre med sig själva, är det för att de inte har någon självkärlek. Att må bra och känna sig balanserad är väldigt viktigt i våra personliga relationer. Om du inte är lycklig med dig själv kan du inte göra någon annan lycklig.
  • Främlingar är deras huvudsakliga fokus. De tenderar att vända sin kritik mot personer de inte känner eller inte känner särskilt väl. Det är väldigt lätt att göra det, för att kasta kritik mot personer nära dem gör att de känner sig ännu skyldigare och mer upprörda.
  • De är vanligtvis personer som är beroende och osäkra. Att förbättra sin självkänsla involverar att känna sig säkrare i sig själv. Kritiker tenderar att vara osäkra och behöver sänka ned andra personer i deras egen verklighet och ensamhet.

“De som ägnar sin tid åt att förbättra sig själva har ingen tid att kritisera andra.”

-Moder Teresa-

Nycklar till bättre självkänsla

Här kommer några tips som kan hjälpa dig att förbättra din självkänsla och sluta tvinga på din egen inre olycka på andra personer som inte förtjänar den:

  • Kom ihåg dina framgångar och prestationer.
  • Acceptera dina misstag utan att kritisera eller döma dig själv.
  • Sök inte andra personers erkännande; sök ditt eget.
  • Påminn dig själv om dina värderingar och positiva egenskaper, och gör en lista om det krävs.
  • Acceptera dig själv som du är, vad du vill göra och hur du mår.
  • Övervinn det förflutna och lär dig från dina misstag.
Flicka med svampar som väljer att inte kritisera

“Självkänsla är förmågan att känna dig själv, acceptera dig själv och värdesätta dig själv, vilket låter dig leva ett mer balanserat, lyckligt, harmoniskt och produktivt liv.”

-Reny Yagosesky-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.