Vad händer när vi dömer andra?

Vad händer när vi dömer andra?

Senaste uppdateringen: 23 april, 2024

Tro det eller ej, men att döma andra är djupt vanemässigt. Detta visar sig ofta vara kontraintuitivt eftersom vi ofta ber andra att sluta döma våra handlingar och beteenden. Vi dömer och blir dömda konstant, utan något sätt att undvika det.

“Själen tenderar alltid att döma andra efter vad den tycker om sig själv.”

-Giacomo Leopardi-

Men skadan som dömande kan orsaka är något vi måste tänka på och reflektera över. Vi måste ta en titt inom oss själva, se på oss själva och sluta investera så mycket tid i att se vad andra gör, hur de gör det och varför.

Oroad tjej

Hur många gånger har du blivit felbedömd? Säkerligen många. Det är därför du måste undvika att döma andra personer. Respektera vad andra gör och beslutar, för kanske kommer det sluta med att du en vacker dag gör det som du nu kritiserar. Då kommer det vara du som blir dömd.

Ditt perspektiv är inte det enda

Ofta tillåter vi inte oss själva att sätta oss in i den andra personens situation och vi sätter oss inte i dennes skor. Vi tänker att vår synvinkel är den enda rätta, vilket hindrar oss från att se bortom den och förstå andra, annorlunda perspektiv.

Varför är du så säker på att ditt sätt att se på saker är det rätta? Tillåt dig själv att tvivla, att acceptera att båda positionerna kanske är rätt och att detta inte gör en av dem sämre eller bättre. Du har inte alltid rätt. Du kan ha fel, och att döma andras handlingar kan orsaka missförstånd.

Det är omöjligt att känna till hela historien som en annan person lagt bakom sig. Det är därför vi inte bör döma hans eller hennes handlingar.

Tänk på dig själv. Hur många personer finns det som känner till alla svårigheter du genomgått och som har påverkat dina handlingar och ditt beteende?

Försök att inte söka efter bättre eller sämre perspektiv; de är alla giltiga! Det som inspirerar bortstötning hos dig idag kommer verka attraktivt imorgon.

Öppna ditt sinne och tillåt dig själv att upptäcka nya perspektiv, med vilka du kan bredda din världssyn. Börja vara en öppen och tolerant person. Detta kommer göra dig till en bättre person och låta dig förstå andra bättre.

Dina handlingar definierar dig, även när du dömer andra

När du dömer en person definierar du dig själv. Du kan ge din åsikt, men att kritisera eller inte förstå personen kommer inte hjälpa denne. Gör du något bra för personen? Vad hoppas du egentligen uppnå?

När vi dömer har vi egentligen ingen annan anledning än att få andra att se världen som vi gör. Men skillnader är inte något negativt; de är något som hjälper oss att öppna våra sinnen när vi ställs inför olika situationer. Du kan inte hoppas på att andra ska tänka eller agera på samma sätt som dig. Som vi redan nämnt finns det inget bättre eller sämre.

Att döma någon annan orsakar stor skada på denne. Tänk på en situation där andra har dömt dig. Hjälpte de dig? Gjorde de att du mådde bättre? Blev du lyckligare när du valde att vandra den väg som de krävde?

Att döma gör ont, och det är därför vi måste vara väldigt försiktiga och sluta göra det. Vi tror att vi hjälper när vi i verkligheten orsakar skada. Vi tror att vi vägleder när vi istället gör personen förvirrad.

Paraplyer

Mer än ögat ser

Det står klart att vi ibland inte ser hela sanningen. Varje person är en värld i sig själv. Du själv har, som vi redan nämnt, situationer och upplevelser som du genomgått och som orsakat lidande och lärt dig livsläxor, men endast du vet och förstår det.

Andra har också detta. De har ett liv som har varit bra eller kanske dåligt. Vi vill inte rättfärdiga deras handlingar; vad vi vill är att döma dem. Personer kommer ha sina anledningar, och trots att vi inte håller med måste vi respektera dem. Kanske kommer det imorgon vara vi som gör just den sak vi ifrågasätter.

“Människor tar olika vägar i sökandet efter uppfyllelser och lycka. Bara för att de inte är på din väg betyder det inte att de är vilse.”

-Dalai Lama-

Om du är en person som tenderar att döma andra ska du först tänka på hur det känns när andra dömer dig.

Under våra liv ändrar allt som drabbar oss sättet vi ser på saker. Vad vi såg som rätt för några år sedan kan idag verka fel.

Fåglar

Var flexibel och döm aldrig. Du kan vädra din åsikt, men utan att försöka få folk att genomgå och se livet på samma sätt som du. Speciellt eftersom ditt perspektiv inte är det enda rätta.

“Vi kan aldrig döma andras liv, för varje person känner bara till sin egen smärta och förnekande. Det är en sak att känna att du är på rätt väg, men det är en annan att tro att din är den enda vägen.”

-Paulo Coelho-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.