Varför dömer vi?

Varför dömer vi?

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2023

När andra dömer dina vägval, låna dem dina skor. Denna kända fras är en bra påminnelse. Vi har alla dömt någon någon gång. Och vi har alla varit målet för en åsikt (korrekt eller inte) som sårat eller gjort oss upprörda.

Hur kan vi svara när vi blir dömda?

Först av allt ska du ta ett djupt andetag och skapa lite avstånd. Förstå att impulsen att döma är universell. Det är något som alltid har gjorts och alltid kommer göras.

Det andra steget är enkelt. Acceptera att det som sades inte har något med dig att göra. “Avpersonifiera det.” En annan människas ord eller åsikter definierar inte dig. Senare ska du låna ut dina skor till dessa personer och låta dem se den verkliga sanningen.

Vanligtvis har personerna som dömer andra mest lågt självförtroende. När de inte accepterar sig själva ovillkorligt kan de inte heller acceptera andra. De är stela perfektionister som tar varje chans att döma andra.

Vad är orsaken till att vi dömer?

Ingen gillar att bli bedömd. När vi döms sätts en etikett på oss som gör att vi känner oss begränsade och förminskade. Enligt psykologer har vi alla en liten tendens att dela in många av personerna omkring oss i fack eller kategorier. Vissa är omogna. Andra är lata. Andra är flyktiga eller oansvariga, eller lika negativa som de är osäkra.

Trots att vi alla gör det finns det något vi måste vara på det klara med: om vi inte vill att andra personer ska döma oss måste vi undvika att döma dem.

Kvinna på äng

Trots att många av våra bedömningar kan innehålla korn av sanning är det värt att spendera en dag i den andres skor innan vi dömer. Se hur de känner, reagerar, lider eller interagerar med världen och oss.

De som tenderar att döma andra överdrivet delar följande karaktärsdrag:

1. Lågt självförtroende

Personer med lågt självförtroende dömer för att sätta sig själva i en kontrollposition. Från denna kan de försvara sig och skydda sig själva från andra. De kallar dig “osäker” eller ett “misslyckande” eftersom det i verkligheten är hur de känner kring sig själva. Genom att stämpla dig försöker de utöva kontroll över dig och etablera sig själva som raka motsatsen.

Med andra ord projicerar personer med lågt självförtroende sina egna osäkerheter och brister på andra. Istället för att se detta i sig själva är det enklare för dem att sätta etiketter på andra och döma dem efter dessa. Detta är renande för dem och ger dem makt.

2. Brist på empati leder till att vi dömer

De som lättvindigt dömer andra och gör detta för att såra dem saknar empati. Vidare kan personer som inte inser andras komplexitet och förstår att de är mer än bara etiketter inte heller förstå sina egna behov, tomrum, brister och dygder.

Det är enklare att döma andra än att ta en titt på insidan och lära känna sig själv med ödmjukhet samtidigt som man erbjuder respekt för andra.

3. De kan också döma på grund av emotionella sår

Vi kan reagera på två olika sätt när vi sårats. Det första är att få känslomässig kunskap från det som hänt, bete oss på ett motståndskraftigt sätt och sedan gå framåt. Vi blir genom detta visare inför tillfällen då vi måste hantera vissa situationer. På så sätt blir vi mer empatiska personer som snarare än att döma andra bättre vet hur vi tar hand om och förstår dem utan att smeta etiketter på dem.

Å andra sidan har vi den typ av personer som inte hanterar smärtsamma situationer särskilt väl. De hyser agg och bitterhet. Det är så allvarligt och smärtsamt att det tvingar dem att döma andra för att projicera sin egen bitterhet, sin glädjelöshet och sina inre demoner.

Istället för att konfrontera problematiska situationer med öppet sinne, kreativitet och respekt gör de det som defaitister, vilket är ett väldigt giftigt och smärtsamt sätt att bete sig på.

Kvinna med blommor

Innan du dömer bör du acceptera dig själv villkorslöst. Detta inkluderar dina brister såväl som dina talanger. När du jobbar med att acceptera dig själv får du höjt självförtroende. Det är då du kommer ändra sättet du interagerar med dig själv och andra på.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.