6 citat för att liva upp dagen med tacksamhet

6 citat för att liva upp dagen med tacksamhet
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 01 juli, 2023

Det är inte alltid enkelt för alla att vara tacksamma. Många har svårt för att le mot en person som har gjort dem en tjänst om de egentligen inte gillar personen. Vi vet dock att det är rätt att liva upp dagen med tacksamhet och att det kommer gagna oss i det långa loppet.

Det är inte alltid vi är medvetna om hur bra vi har det. För många andra runt om i världen är det en dröm att ha en säng, ett tak över huvudet och mat varje dag. Men många av oss är så upptagna av livets små petitesser att vi tror att vi förtjänar den bekvämlighet som vi har, även om vi inte har gjort något för att förtjäna den.

I de flesta fall är det våra föräldrar eller mor- och farföräldrar som har gått igenom de svåra tiderna. De har kämpat för det vi idag tar för givet. De har varit de som har fått stå ut och de förtjänar all vår respekt. Vi vill därför tillägna dem det första citatet. Om det inte hade varit för deras mod så hade vi i de flesta fall inte vuxit upp med den kärlek och ekonomiska stabilitet som vi har idag.

“Att vara tacksam är något för den väluppfostrade.”

-Populärt ordspråk-

6 citat för att liva upp dagen med tacksamhet

“Tacksamhet är inte bara den största dygden, utan även den som föregår alla de andra.”

Dessa visdomsord kommer från den romerska politikern och författaren Marcus Tullius Cicero. I hans mening hade alla stora människor även stora hjärtan, och han ansåg vidare att de som inte kan vara tacksamma inte heller kan vara empatiska med andra.

Stickat rött hjärta som symboliserar tacksamhet

“Det är ett så stort nöje att träffa någon som är tacksam… så det är värt att riskera att inte vara otacksam.”

Dessa ord kommer från filosofen Seneca. Det kan låta själviskt, men vi känner oss alla lyckliga när någon är tacksam mot oss. Vi känner oss uppskattade när vi får höra “tack så mycket” tillsammans med den där kramen som vi får.

Det känns bra att någon uppskattar det vi gör. Det stärker även självkänslan eftersom man känner att man har förmågan att ge något av värde. Därför måste vi hjälpa de personer som ber om vår hjälp, vara vänliga mot dem samt vara förstående. Det finns få saker som känns lika bra som detta.

“Den som inte är tacksam för en liten tjänst kommer inte vara tacksam för en stor.”

Dessa visa ord kommer från profeten Mahoma, som säger att vi inte bör lita på otacksamma människor. Människor som inte kan vara tacksamma för små saker i livet kommer antagligen inte vara tacksamma för de stora heller. De kommer inte heller återgälda tjänsten om de inte har något att vinna på detta.

Person som håller en kvist med blommor.

“När du ska dricka vatten bör du tänka på varifrån det kommer.”

Detta är ett kinesiskt ordspråk som är menat att få oss att reflektera. När någon hjälper dig så bör du inte glömma bort det. När vi upptäcker oss själva i livet kommer vi att behöva andras hjälp.

Kom ihåg att även om du nu befinner dig på ett högt berg så befann du dig vid dess fot för inte så länge sedan. De som hjälpte dig upp förtjänar din tacksamhet och att du kommer ihåg dem. Låt dem få veta att de kan räkna med dig.

“Mångas tacksamhet är helt enkelt bara ett dolt hopp om att få ta del av nya och större fördelar.”

Den franske författaren och filosofen François de La Rochefoucauld gick rakt på sak. Det finns många personer som av självintresse kommer använda tacksamheten för att uppnå något, men du har förmågan att skilja hycklarna från de personer som verkligen är tacksamma.

Det kan verka som en liten och obetydlig sak, men det är det inte. Det kan också vara ganska farligt att ha att göra med personer som låtsas vara tacksamma. Om de blir trötta på att utnyttja dig kommer det inte ta lång tid innan de ber dig om andra, större tjänster. Håll dig borta från personer med denna typ av attityd.

Man som sitter på is

“När vi var små var vi tacksamma mot dem som fyllde julstrumporna. Varför är vi inte tacksamma mot Gud för att ha fyllt våra strumpor med våra ben?”

Den brittiske författaren och journalisten Gilbert Keith Chesterton förde fram en intressant tanke rörande att liva upp dagen med tacksamhet. Enligt honom så bör tacksamheten få oss att titta under ytan. Under julhelgen bör barnen inte bara vara tacksamma för leksaker och pengar. Om de redan tidigt lär sig vad som verkligen är viktigt så kommer de inte att glömma bort detta, och de kommer därmed få en annorlunda framtid.

Vi bör alltid liva upp dagen med tacksamhet, för vardagen är full av små gåvor. Vi bör vara tacksamma och lyckliga för att vi helt enkelt lever. Låt oss titta inom oss och fråga oss själva om vi verkligen är tacksamma för vad andra har gjort för oss, för detta kommer ge oss ett helt nytt perspektiv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.