Medmänsklighet öppnar ditt hjärta och gör dig lyckligare

Medmänsklighet öppnar ditt hjärta och gör dig lyckligare
Adriana Reyes Zendrera

Skriven och verifierad av psykologen Adriana Reyes Zendrera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Medmänsklighet är vår förmåga att förstå lidandet hos en annan person och lindra eller minska det. Konceptet är både enklare och mer intensivt än empati, eftersom det bjuder in oss att vilja hjälpa till att få ett slut på lidandet hos en annan.

Medmänsklighet för en själv ger oss förmågan att vara vänligare mot oss själva, speciellt när saker och ting går dåligt. Att lära sig att utveckla medmänsklighet är en förmåga som kan hjälpa oss att känna oss lyckligare och nöjdare med vårt vardagliga liv. Givetvis så länge vi inte missbrukar eller dränker oss själva i det.

Psykologen och forskaren Paul Gilbert skapade en terapi som kretsar kring medmänsklighet. Han påpekar att det inte bara är att tycka synd om andra. Istället är det en motivation som ger oss energi att hjälpa andra, på ett sätt som låter dem lindra sitt lidande på egen hand med vår hjälp.

Beståndsdelarna av medmänsklighet

Ordet medmänsklighet innebär att “lida tillsammans” eller “hantera känslor av sympati“. Det är känslan vi får när vi uppfattar lidande hos andra, vilket får oss att vilja minska det. Denna känsla är uppdelad i olika beståndsdelar:

 • En kognitiv komponent som inkluderar uppmärksamheten och utvärderingen av andras lidande, såväl som igenkänningen av vår egen kapacitet att agera när vi ställs inför detta.
 • En beteendemässig komponent som inkluderar kompromisser för varje inblandad person och det fasta beslutet att iscensätta handlingar som hjälper till att eliminera lidandet.
 • En emotionell komponent som motiverar oss att agera enligt magkänslan, vilket genererar emotionella reaktioner som ger oss en känsla av personlig tillfredsställelse. Vår nivå av psykologiskt välmående beror till viss del på typen av relation vi bildat med andra.
Visa lite vänlighet

Medmänsklighet öppnar våra hjärtan

Denna känsla hjälper oss att sammankoppla med vårt hjärta för att sätta oss själva i andras skor. Det öppnar en dörr till känslorna, vilket låter oss känna som om vi genomlever upplevelserna hos personer i vår närhet. Vi känner vad som sårar dem, och det får oss att också lida.

Medmänsklighet hjälper oss att sluta titta ned i marken och börja se vad som försiggår omkring oss. Det påminner oss om att vi inte är ensamma i denna värld, att andra också är viktiga. Vidare kommer vi få en enorm känsla av inre frid om hjälpen är ärlig.

Att vara medmänsklig för oss närmre andra och ger oss chansen att göra vårt bästa för att hjälpa andra, med ödmjukhet och närhet. Varje gång vi bryr oss om någon som behöver det, förstorar vi vårt eget hjärta genom att erbjuda uppriktig hjälp.

Rädslan för medmänsklighet

Varför drar vi inte mer nytta av detta fenomen när vi har så många chanser att göra det? Vi ger inte oss själva chansen att agera med mänskligt eftersom får fokus inte är på rätt plats. Social neurovetenskap har visat att vår naturliga impuls är att hjälpa.

Vi är beredda att erbjuda hjälp direkt. Så varför hjälper vi inte ibland?

Känslor av medmänsklighet kan leda till att vi känner oss rädda för att agera av olika anledningar. Här kommer några exempel:

 • Vi oroar oss över att vi genom att hjälpa andra kommer försätta oss i en situation av sårbarhet, där andra kan stöta bort oss.
 • Att observera andras lidande får oss att känna sorg som vi inte vill känna.
 • Medmänsklighet leder till att vi återupplever ej läkta sår från barndomen, vilket hindrar oss från att skapa en koppling till andras lidande.
 • Vi oroar oss över att vi inte kommer kunna komma över en annan persons lidande när vi väl skapat ett band till det.
 • Vi vill fokusera uppmärksamheten på andra saker som vi uppfattar som “viktigare”.

“Det grundläggande mänskliga problemet är brist på medmänsklighet. Medan detta problem finns kvar kommer andra problem att finnas kvar. Om det blir löst kan vi vänta oss lyckligare dagar.”

-Dalai Lama-

Medmänsklighet mot en själv – förmåga att acceptera oss själva som vi är

Medmänsklighet för oss själva byggs genom att inse vårt inre lidande, att kunna förstå dess betydelse och att låta oss acceptera samt behandla oss själva med tillgivenhet. Det är ett sätt att fostra en älskande attityd mot oss själva, speciellt när saker inte går som planerat.

“Var förändringen du önskar att se i världen.”

-Gandhi-

Kvinna med maskros

Medmänsklighet bjuder in oss att se på samhället som en kraft för förvandling, som tar det inre till det yttre. Istället för att fylla oss själva med självkritik och dömande, låter medmänsklighet oss vara godhjärtade och bygga en älskande vuxen inom oss. En vuxen som tar hand om och skydda oss varje dag.

Istället för att skapa avstånd till mänskligheten så förenar lidande oss, tack vare medmänsklighet.

4 steg för att utveckla medmänsklighet

Om vi uppfattar andras lidande och utövar medmänsklighet mot oss själva är det nödvändigt att träna sättet vi ser på lidande. Allt vi behöver göra är att lägga märke till att vi inte är ensamma, att det alltid finns andra som behöver hjälp. Vi får inte vända bort blicken.

Detta antyder att när vi kommer i kontakt med lidande så kan vi känna oss överväldigade av våra känslor. Detta är vår andra uppgift, att lära oss att hantera känslorna som föds inom oss när vi agerar med medmänsklighet som guide.

Uppfatta lidande

Att uppfatta ens egna lidande och andras lidande är det första steget för att känna medmänsklighet. För att göra det måste vi öppna våra hjärtan så att vi kan komma i kontakt med våra känslor.

Om vi till exempel är på gatan och ser att någon lider, bör vi stanna ett tag för att helt uppfatta lidande, istället för att passera förbi som om det inte vore vårt problem.

Utvärdera andras lidande

Det är viktigt att utöva dessa färdigheter utan att döma, för annars kommer vi inte kunna känna medmänsklighet. Det kommer heller inte verka som om vi slutfört det tidigare steget. Om vi till exempel tror att personen förtjänar att lida, kommer medmänskligheten inte dyka upp.

Upplev känslan helt och hållet

Att öppna upp oss själva mot känslan är att låta oss själva känna den helt och hållet, såväl som andra känslor som kommer med den. Även om det åsamkar oss lite lidande eller obehag. Om vi låter oss själva svepas iväg av medmänskligheten kommer vi kunna nå en djup känsla av vänlighet.

Om vi till exempel ser något på nyheterna som påverkar oss, bör vi tillåta oss själva att gråta, utan att blockera känslorna. På så sätt kommer vi känna oss fria att uppleva medmänsklighet.

Skrid till handling

När vi uppfattat lidande hos andra, utvärderat hos stort det är och känner det utan censur, måste vi agera. Vi kan inte bara hålla denna känsla inom oss. Vi kan till exempel börja jobba på att minska lidandet hos en vän eller familjemedlem.

Ge personen det emotionella stöd denne så desperat behöver.

De positiva effekterna av medmänsklighet

Det finns många positiva effekter för samhället och oss själva. För Dalai Lama har medmänsklighetens kraft förmågan att:

 • Uppmuntra typen av utbildning som fokuserar på empati, etik och personlig utveckling.
 • Skapa nya ekonomiska system som är mer rättvisa för samhället.
 • Inse att vi är en enda mänsklig ras, där det inte finns någon separation mellan dem/oss eller överlägsen/underlägsen.
 • Utveckla dialog och kommunikation istället för våld.
 • Minska social orättvisa genom att tillåta mer transparens i alla områden.
 • Få ett slut på kulturella skillnader, utöver fördomar och korruption.
Kramande människor som visar medmänsklighet

Om vi inkluderar medmänsklighet i våra liv kommer vi märka av avsevärda förändringar. Vi kan försöka föreställa oss någon närstående som lider, och se vilka effekter detta har på vår kropp.

Skicka denna person känslor av vänlighet och medmänsklighet för att se hur annorlunda du mår. Skicka sedan bra känslor till någon som inte gillar dig lika mycket, och se hur du mår.

Mindfulness eller medvetenhet hjälper oss att utveckla förmågan att överföra detta till andra. För att bli medmänskliga måste vi skapa ett mentalt utrymme, som om det vore vårt privata rum för rådgivning. Här kan vi uppfatta lidande hos andra och skrida till handling.

Det är så vi kommer börja bygga en mer rättvis och generös värld, och alla måste dra sitt strå till stacken.

Att förändra samhället börjar med att behandla varandra bättre, inklusive oss själva. Att utöva empati och medmänsklighet mot andra. Det finns inga ursäkter att inte börja idag. Ju förr vi börjar uppleva detta, desto större kommer lyckan och välmående vi känner i våra dagliga liv vara.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.