Det svåra och belönande med att sätta sig i andras skor

Det svåra och belönande med att sätta sig i andras skor
María Vélez

Skriven och verifierad av psykologen María Vélez.

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Vi har ett band till vårt inre jag, men även till världen utanför, och empati – förmågan att sätta sig i andras skor – spelar en viktig roll i båda kopplingarna. Och med alla framsteg inom teknologi blir världen utanför vi kan interagera med större för varje dag som går.

I takt med att världen växer och vi får fler och fler sätt att kommunicera – men med mindre information – blir det allt svårare att sätta sig i andras skor. Tänk till exempel hur komplicerat det kan vara att känna empati när du kommunicerar via text. Tänk nu på hur enkelt det är när man står öga mot öga.

Vad är empati? Vad är “att sätta sig i andras skor”?

Vi kan definiera empati som förmågan att förstå det emotionella (känslor) och kognitiva (tankar och idéer) tillståndet hos andra personer eller oss själva. Och denna förståelse är resultatet av att sätta sig i andras skor.

Det är inte ett enkelt utövande. För att verkligen klara av det måste vi skjuta stereotyper och heuristik åt sidan, trots att de är så ingjutna i vårt sinne.

Utöver det är det svårt eftersom den andra personens värld, eller vår egen, är komplicerad. Det krävs stor uppmärksamhet.

Skapa bättre band

Sanningen är att det finns personer och omständigheter där det är enklare att vara empatisk. Det kommer till exempel vara enklare för oss att vara empatiska mot andra människor som liknar oss eller om de ber om hjälp.

I det första fallet är det lättare att sätta sig i andras skor eftersom de liknar våra egna. I det andra är det för att vi kommer ha en motivation till att göra det om vi känner att förfrågan är uppriktig.

Fiender till empati

Människor är delvis produkten av situationerna vi genomgår, från dagen vi föds fram till nu. Likgiltighet har många orsaker, varav några är:

 • Självcentrering
 • Misstro
 • Förlust av värderingar
 • Personlig drivkraft att klättra högt till varje pris
 • Etnicitetsmässiga, utbildningsmässiga eller socioekonomiska skillnader

“Min frihet slutar där alla andras börjar.”

Vad kan empati göra för oss och alla omkring oss?

Låt oss försöka svara på denna fråga genom att gå igenom några scenarier:

 • Våra relationer kommer fungera bättre om vi sätter oss i andras skor. På så sätt kommer vi förstå den andra personens behov av tillgivenhet och varifrån dennes känslor kommer. Att acceptera effekterna av tidigare upplevelser (både positiva och negativa) kommer hjälpa din relation att frodas, inte bara överleva.
 • Tänk dig att en anställd ser ett område av företaget som behöver förbättras och hennes chef tillhandahåller henne med vad hon behöver för att göra det. Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare kommer vara i harmoni.
 • Att vara empatiska gör oss känsligare för och mer respektfulla mot andra personers gränser. Med empati kommer vi till exempel förstå hur frustrerade föräldrar med autistiska barn känner när de inte kan kommunicera.
 • Och varför ska vi vara empatiska mot oss själva? Att ärligt undersöka våra styrkor och svagheter kommer påminna oss om vilka vi är och samtidigt göra det lättare att skilja vår identitet från andras.

Empati och barn

 • En lärare kommer se sin inflytelse växa om hon är empatisk mot sina elever. Empati kommer till exempel ge henne ögonen att se att den stökiga pojken bara försöker hantera beteenden han ser hemma. Att förstå blygheten, hyperaktiviteten, utåtvändheten och sorgen hos hennes elever kommer göra hennes jobb enklare och mer värdefullt.

“En lärare som inte är empatisk kommer inte kunna lösa problemen i klassrummet på ett effektivt sätt.”

Att förstå andra
 • Om föräldrar kom ihåg att de en gång i tiden också var barn och tonåringar skulle de var mer förstående och generationsklyftan minska. Alla minnen raderas trots allt inte bara för att man blir förälder.
 • Att främja empati hos barn och tonåringar, att vädja till deras känslor, är ett utmärkt sätt att förebygga oönskat beteende. KiVa-metoden som utvecklades i Finland är ett bra exempel.

Som vi sett kan vi förbättra relationer, få tajtare band och föra samman hjärtan genom att sätta oss i andras skor. Det är även väldigt hjälpsamt för att förebygga ett alltför vanligt orosmoln i det moderna samhället: tomhet och ensamhet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.