Lär dig att be om saker

Lär dig att be om saker

Senaste uppdateringen: 20 mars, 2024

Innan du blåser ut ljusen så önskar du dig något. Detta är ett paradoxalt exempel på att be någon annan att göra en förfrågan åt dig. I det här fallet ber du flamman som brinner på veken att på ett magiskt sätt uppfylla dina önskningar. Men än vanligare vardagliga exempel på att be om saker inkluderar “kan du skicka brödet” eller “kan du hämta barnen idag, jag kan inte”.

En av de populäraste bilderna från barndomen är den när föräldrarna lär sina barn att be snällt och tacka när förfrågan uppfylls. Men vi gör detta mycket tidigare än denna scen kan antyda, när vi pekar på en nappflaska eller leksak som ligger bortom vår räckvidd.

Denna artikel är tillägnad en aktivitet som utgör en del av våra dagliga liv, som förekommer på alla områden. Vi har lärt oss den uttryckligen när vi var barn, men vi utför den ofta dåligt. Den mest intima konsekvensen av en dålig förfrågan är att man inte får vad man vill ha. Även om det bara är av den anledningen, är det värt att lära sig hur man blir bättre på att be om saker.

Frieri i solnedgång

Omständigheterna runt din förfrågan

Vad vi väntar oss som svar på en förfrågan är ett löfte. Vi vill att personen ska hänge sig till att göra vad vi vill. De flesta förfrågningar slutar faktiskt att formas samma sekund som vi får ett svar, och inte när vi får vad vi vill ha.

När du ber om något så uttrycker du dessutom ett behov, vilket indikerar sårbarhet. Därför drar sig många från att be om saker. De vill inte avslöja sina svaga punkter som de behöver hjälp med, så de föredrar att försöka fixa situationen själva innan de ber om hjälp från någon.

Det finns intressanta tekniker som kan hjälpa dig att få människor att säga ja. En av dem kallas för “foten i dörren-tekniken”. I denna strategi försöker du få den andra personen att säga ja till en förfrågan som antagligen skulle nekas om den ställdes direkt. Först ber du om något litet, sedan något större och så vidare tills du kommer till den förfrågan du egentligen ville få uppfylld.

– Vi ska gå ut idag, kan du komma över vid lunchtid för att ta en titt och se till att allt är okej?

– Självklart!

– Och eftersom du ändå kommer vara där kan du väl ta ut hunden en kort stund?

– Öh… okej.

Ytterligare en sak som gör folk mer mottagliga för förfrågningar är att göra motsatsen. Personen som gör förfrågan börjar med att be om något denne vet att den andra inte kommer gå med på. Därefter gör personen en mycket mindre krävande förfrågan, som denne i själva verket vill ha uppfylld.

– Skrubba köket och damma ditt rum innan du går ut.

– Jag kan inte, jag har inte tid.

– Ja men ta åtminstone ut hunden innan du går.

– Öh… okej.

Innan vi går vidare till de fyra elementen som utgör en bra förfrågan måste vi skilja på förfrågningar och klagomål. Många personer försöker förhandla till sig tjänster genom att klaga. Istället för att be sin chef om en bättre kontorsstol kan de till exempel öppet klaga över att inte ha en.

Att be om saker och ting

En av de vanligaste anledningarna till att människor klagar istället för att be om saker är för att undvika att känna sig sårbara. Detta eftersom de tror att personen de förfrågar kommer se dem som svaga. Ytterligare en situation är när folk tror att deras förfrågan inte kommer uppfyllas, och de klagar för att visa att de är upprörda.

Be om saker med dessa fyra element

Först och främst ska du slå fast vem målet är. Att använda “jag” är mycket kraftfullare än opersonliga uttalanden såsom “Det skulle vara bra om du förbättrade stolarna på kontoret”. På så sätt vet personen du frågar vem som gör förfrågan och kommer påminnas om den varje gång denne ser dig. Samtidigt blir det mycket enklare att säga nej till en ospecificerad person än en specifik.

Vidare måste det finnas någon som mottar förfrågan. Så är inte fallet när man säger “Kan någon hämta en stol?” eller “Kan någon ta mitt pass imorgon?”. Det är bättre att säga “Kan du hämta en stol?” till en specifik person. På så sätt adresserar du personen direkt, och denne kan inte slinka undan.

Detta är framförallt viktigt på jobbet. Det är bäst att ta reda på vem som kan ta ett beslut i frågan och rikta din förfrågan specifikt till den personen.

Labyrint i huvud

Vidare bör det finnas en specificerad tidsram. När du skickar ett e-postmeddelande med en förfrågan, är det mer effektivt om du specificerar när den måste vara klar. Speciellt för e-postmeddelanden är det även hjälpsamt att tydliggöra att du förväntar dig ett svar.

Avslutningsvis är det bäst att be om saker på ett specifikt sätt. Det är stor skillnad på att säga “Jag vill att du uppför dig väl” och att säga “Under ceremonin vill jag att du är tyst, och när den är slut vill jag att du säger hej till dina kusiner”.

Med det första kanske barnet tror att det beter sig bra, men det vet inte säkert eftersom sammanhanget är nytt. I det andra är det väldigt tydligt vad du vill att det ska göra. Detta gäller uppfostran av barn, men även i interaktionen med vuxna i alla sammanhang.

Som vi sade i början ber vi om saker varje dag, men vi är inte bra på det. Många av de förfrågningar vi gör är faktiskt vaga och otydliga.

Detta beror delvis på att det finns olika rädslor bakom dem. Det kan vara rädsla för avböjning, att be om för mycket, störa någon, bli skyldig någon en tjänst etc. Vidare har ingen lärt oss att göra det bra. Förhoppningsvis kan denna artikel hjälpa dig lite med det!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.