Att uppfostra bra: En uppgift lika vacker som svår

Att uppfostra bra: En uppgift lika vacker som svår

Senaste uppdateringen: 29 mars, 2023

Att uppfostra bra är en uppgift som är lika svår som den är vacker. Vad vi gör med våra barn kommer att bestämma hur deras framtid kommer att se ut och det kommer att forma deras viktiga socio-emotionella färdigheter, vilka är starkt knutna till deras rationella förmågor.

Det första vi måste tänka på är därför att det är omöjligt att separera logik från känslor, eller som vi tenderar att säga, sinnet från hjärtat. Dikotomin lyder inte vår verklighet, för vi är hela och därför etablerar vi vår utveckling och vårt liv.

Detta gäller för både barn och tonåringar som vi vill uppfostra och även oss själva. Med andra ord, om vi vill skapa välmående så måste vi först känna detta själva.

För att förstå detta måste vi betona att vi utbildar från våra känslor. Om saker inte går bra för oss kommer vi därför inte att utbilda korrekt. Vi kommer exempelvis inte uppnå lugn och motivation hos våra barn om vi har höga nivåer av stress och frustration.

10 grundläggande principer för att uppfostra bra

Uppfostran baseras främst på vårt exempel. För att säga det på ett annat sätt; utan lera finns det inga tegelstenar och utan cement så finns det inte någon konstruktion. Att uppfostra är ett teamwork med alla de som vistas runt våra barn.

Baserat på principerna från Laurence Steinberg så kommer ett urval med 10 grundläggande element som hjälper oss att uppfostra bra. Låt oss titta på dem i lite mer detalj.

Det vi gör HAR BETYDELSE

Vi måste tänka innan vi handlar, men vi kan inte alltid leta efter den bästa tidpunkten att göra det och bara bete oss lugnt när det inte finns någon emotionell stress. Men detta hindrar oss inte från att vilja göra vårt bästa. Vi måste därför tänka på att:

  • Gener inte betyder allt. Uppfostran och miljö är fundamentala verktyg för vår utveckling.
  • Barn lär sig genom att observera. Vi måste vara förebilder.
  • Vi måste hantera influenser utanför familjen på ett positivt sätt.
  • Att lära sig från misstag är viktigt.

Du kan aldrig visa för mycket omtanke

Om fem månader gamla bebisar skriker så kan detta innebära att de är hungriga eller vill vara nära sina föräldrar. Att inte hålla tillbaka omtanke är viktigt för att barnen ska känna sig älskade. Att visa för mycket omtanke är aldrig något dåligt.

Men det är bra att reflektera över denna fråga. Det är inte rätt att förstärka lathet när det kommer till skolarbete, men det är rätt att ge barnen stöd när de förstår läxan utan att behöva göra den. Det är även viktigt för oss att påpeka att:

  • Vi måste hylla våra barns framgångar på ett bra sätt.
  • Det är bra att ge fysisk omtanke, exempelvis pussar, kramar, blickar…
  • Vi måste vara villiga att se och svara på barns emotionella behov.
  • Vi måste ge dem en säker hemvist där de kan känna vårt stöd.

För att uppfostra bra måste vi involvera oss i våra barns liv

Det är viktigt att vi är intresserade av deras motivation, intressen och preferenser. Därför är det viktigt att vi involverar oss i skolan och undviker att spela en kritisk och trotsig roll i deras liv.

Vi måste anpassa vår uppfostran till barnen

Varje barn har sin egen rytm, och därför är det viktigt att man respekterar detta. Vi försöker ofta anpassa våra barns temperament till vårt sätt att uppfostra dem. Vi tänker inte på att det bara finns en enda sanning i denna process: VARJE BARN ÄR UNIKT. Dessutom måste vi vara tålmodiga och respektera deras övergångsperioder.

Det viktiga med att etablera normer och sätta gränser

Nej, det är inte allt som är OK. Barn behöver normer och gränser som guidar dem och lär dem vad gränser är och att det finns saker som man inte får göra. Vi måste vara klara med detta och sätta rättvisa gränser.

Samtidigt är det viktigt att vi ser efter dem och att vi tänker på vad de behöver för att utvecklas.

Det är bra att främja deras oberoende

Det är väldigt viktigt att prata om saker på ett positivt sätt med barnen. Vi kan inte kontrollera varje detalj i deras liv, så vi måste låta dem välja och lära sig att de kan vara autonoma. Mottot är: låt oss skydda dem när vi måste, men låt oss ge dem frihet när vi kan.

För att uppfostra bra måste vi vara konsekventa

Att vara konsekvent, att bibehålla vissa rutiner, att skapa ett gemensamt mål, att vara flexibel och att hjälpa dem att identifiera de normer som inte kan debatteras, hjälper oss att bibehålla balans och främja acceptans av normerna från våra barns sida.

Det är bättre att undvika hårda straff

Hårda straff kan vara skadliga. Det innebär att man behandlar barnen illa och utan respekt, vilket inte kommer att skapa en balans. Det finns en fråga som tenderar att öppna våra sinnen: Hur kan vi lära våra barn att inte slå andra om vi slår dem när de gör något fel?

Därför måste vi lära oss att kontrollera vår ilska. Stränga straff är inte effektiva. Om barnen gör något dåligt bör vi skicka dem till deras rum, se till att de reparerar skadan de orsakat etc.

Förklara reglerna och de beslut vi tar

En annan fundamental aspekt är att förklara reglerna och besluten som vi tar för våra barn och alltid på ett klart sätt. Vi måste se till att våra förklaringar är kompletta, vilket kommer hjälpa oss att garantera att barnen har förstått och kan applicera dem.

Det välkända “för att jag säger det” hjälper inte barn att förstå och det hjälper inte oss att erkänna våra misstag och lyssna på barnens synsätt. Så att förklara så att barnen förstår kommer hjälpa dem med deras känslor och åsikter.

För att uppfostra bra måste vi behandla våra barn med respekt

Vi måste behandla dem med respekt så att de kan ge detta själva. Att lyssna på dem och ge dem möjligheten att säga vad de känner kommer att hjälpa deras utvecklingsprocess. Barn behandlar andra på det sätt andra behandlar dem.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.