När du känner ilska utan att veta varför

När du känner ilska utan att veta varför

Senaste uppdateringen: 23 november, 2022

Det är en typ av obehag som dyker upp i ditt humör, men även i din kropp. Du upplever irritation. Den gör dig varm och du känner en form av tyngd i huvudet. Kanske upplever du spänningar i halsen och i bröstet. Du känner ilska som tar över dig, och ibland vet du inte exakt varför.

När ilska uppstår på grund av en viss stimulans, såsom en upprörande handling eller en obehaglig situation, är det mycket lättare att spåra ett beteende än att följa det. Du har valet att starta ett bråk, smälta vad som skett och låta det passera eller hantera saken på ett civiliserat sätt. Men när du känner ilska som inte är riktad mot någon eller något specifikt, utan istället en som helt enkelt genomsyrar hela din känslomässiga värld, är det svårare att få den under kontroll.

“Att hålla fast vid ilska är som att hålla en het kolbit i syfte att kasta den på någon; det är du som blir bränd.”

-Buddha-

I princip är ilska en positiv känsla, så pass att den låter dig motstå omständigheter som är frustrerande eller hotfulla för dig. Det är helt enkelt en reaktion av försvar eller attack, som låter en person hävda sig. Men när du känner ilska som blir dövande och konstant, när den blir en permanent irritabilitet och får dig att explodera på grund av obetydliga saker, måste du kolla upp vad som försiggår.

När du känner ilska som vidhålls och upprätthåller sig själv

Alla känner vi personer som är konstant arga. De ser uppseendeväckande spända och oroade ut varje dag, oavsett om det som sker omkring dem är positivt eller negativt. Dessa personer verkar vara immuna mot vad som sker i deras omgivning eftersom de bara förblir arga. De sägs vara som en “gnista” som vid minsta oangenäma stimulans släpper lös en eld av stora proportioner.

Frustrerad man

Vad är det som sker med dessa personer som gör att de känner ilska utan att veta varför? Vanligtvis är de vilseledda. De tror att utlösning av en konflikt är ett effektivt sätt att få vad de vill ha. Eftersom det är svårt för dem att tolerera och förstå personer som tänker eller agerar annorlunda, blir de arga och klagar, oavsett om de har rätt eller inte.

För personer med kronisk ilska finns det bara ett sätt att leva, ett sätt att känna och ett sätt att agera: detta är vad de kallar det “rätta” sättet. De känner att de måste reagera argt när de “kommer på någon” med att göra något som “inte passar in”. De står inte ut med känslan av kaos i världen eftersom de troligtvis upplever ett inre kaos själva, vilket bara kan tyglas genom att vara “stel”.

De tenderar även att ha svårigheter med att uttrycka sina känslor. De undertrycker ofta vad som finns inom dem och kan bara uttrycka det i utbrott av ilska. Denna spänning ger dem kraften att säga vad de hållit tyst om. Av denna anledning är deras ord överbelastade och representerar nästan alltid en överdriven syn på situationen.

Ett monster som i slutänden slukar sin skapare

Det finns stunder när ilska beordrar, sätter gränser och undviker en större ondska. Den kan låta oss “klargöra” saker och stoppa skadliga omständigheter.

Det bästa skulle vara om vi alltid hade tillräckligt med kontroll för att säga allt med precision och återhållsamhet. Men detta är inte alltid fallet eftersom vår instinktiva och känslomässiga hjärna är mycket äldre än den rationella. Reson kan inte alltid förhindra att känslorna tar kontrollen.

Flicka känner ilska och förstör ägg

Men när det kommer till konstant irritabilitet slutar det med att den istället för att främja en hälsosam situation attackerar välmåendet hos den arga personen. Vad denne vill ha är ordning, “rättning” eller vad personen nu vill kalla det. Men vad han får med sina skrik och klagomål är motsatsen: mer oordning, fler misstag och färre lösningar.

Sådana personer kommer ingjuta spänningar och konflikt i alla sina relationer. Förr eller senare får vi alltid tillbaka vad vi ger. Så det är väldigt troligt att de arga personerna kommer falla offer för sin egen vrede. Andra blir mer krävande och intoleranta mot dem, och de arga kommer i sin tur gå tillbaka till att vara personer som irriterar, och som ifrågasätts utan att kunna hantera det.

Detta kommer väldigt ofta med konstant irritabilitet, depression och ångest. De blir ledsna och frustrerade när de inte kan få allt att fungera som de vill. De blir ängsliga på grund av de många konflikter de är involverade i.

Vid dagens slut är sådana attityder bara ett sätt att ödsla bort det bästa av livet. Det står klart att om du konstant upplever ilska så kommer du inte veta varför och bli blockerad. Du behöver mer än ett nytt syfte; du behöver professionell hjälp.

Upprörd kvinna

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.