10 typer av psykologer

10 typer av psykologer

Senaste uppdateringen: 19 mars, 2024

När vi behöver träffa en specialist inom psykologi så kanske vi tror att de alla är likadana och att samtliga kan lösa det problem som vi lider av. Men sanningen är den att psykologer har många olika typer av specialiseringar som kommer att influera den typ av terapi som vi får.

Precis som när det kommer till andra typer av specialistkompetenser, såsom advokat eller läkare, måste vi välja en psykolog som har rätt inriktning för våra behov. Du kanske frågar dig själv varför? För om du inte gör detta så kanske du inte får de resultat som du vill ha.

Broderi av psykologer

Typer av psykologer

För att du ska lära dig lite mer om psykologins värld och vilka olika typer av inriktningar som finns, kommer vi idag att prata om 10 typer av psykologer. Var och en av dem är specialiserad på ett visst problem, så om du behöver besöka en en dag så kommer du inte att ha någon tvekan. Välj den som bäst passar dina behov.

“Bemästra alla teorier, bemästra alla tekniker, men då du rör en mänsklig själ, var bara en annan mänsklig själ.”

-Carl G. Jung-

Kliniska psykologer

Kliniska psykologer är de som har specialiserat sig på mentala och emotionella problem vars kriser kan vara kortvariga eller långvariga. De är väl förberedda när det kommer till att hantera alla problem de möts av, även om de också behöver vara specialiserade för detta.

Detta är anledningen till att du hittar psykologer som specialiserar sig på depression, ångest, personlighetsproblem, drogberoende, och många andra områden.

Psykoterapeuter

Psykoterapeuter är de som erbjuder psykologiskt stöd och lär patienterna en serie med tekniker som kommer att förbättra deras liv. De problem som psykoterapeuter behandlar är oftast inte så allvarliga som de som behandlas inom den kliniska psykologin.

Vad fokuserar sig en psykoterapeut på? Dagliga problem, konflikter inom relationer, eller emotionella problem som för med sig svårigheter för relationer. Psykoterapeuter vet även hur man behandlar och hanterar stress och ångest, vilket kan ha en effekt på dina relationer och ditt dagliga liv.

Utbildningspsykologer

Utbildningspsykologer fokuserar på inlärningsprocessen. Dessa psykologer arbetar inom utbildningscentra som rådgivare och hjälper studenter som har problem med inlärning.

De finns tyvärr inte lika frekvent inom skolorna som vi skulle velat. De får ofta ta hand om ett stort antal barn som behöver hjälp och de har sällan tid till att ge alla den uppmärksamhet som de behöver.

Målet med inlärningspsykologi är inte bara att barnen ska lära sig, utan att de ska få de nödvändiga resurser som de behöver och använda dem för att komma över någon form av begränsning.

Barnpsykolog

Neuropsykologer

De är ofta forskare, men neuropsykologer utvecklar ofta sin professionella aktivitet inom kognition, beteende och emotionell rehabilitering vid hjärnskador. Det finns även specialister när det kommer till tidig diagnos och behandling av demens.

Deras specialisering är därför klinisk och de arbetar i området mellan neurologi och psykologi. Deras mål är att studera de förändringar som vårt centrala nervsystem kan lida av och hur detta påverkar en persons mentala liv.

Dessa förändringar kan orsakas av olika saker, från trauma till stroke eller en tumör. Deras största allierade är tekniker för neurobilder och deras arbete baseras på relationen mellan den fysiska hjärnan och vårt sinne.

Socialpsykologer

Sociala psykologer specialiserar sig på allt som är relaterat till det mänskliga beteendet och psykologiska faktorer som kan påverka våra sociala interaktioner. Deras kunskapsområde sträcker sig från personliga relationer till andra områden som kultur, fördomar eller attityder som vi har mot andra människor.

Psykologer inriktade på arbetslivet

Det finns även yrkespsykologer som specialiserar sig på att arbeta med rekrytering, utbildning och utveckling. Ibland kan dessa även hittas på HR-avdelningar.

De är viktiga eftersom de har en djup kunskap om ledarskap och kan hjälpa anställda som har problem på jobbet. De bidrar även till att förbättra effektiviteten hos dessa personer.

Psykologer under träd

Kriminalpsykologer

Kriminalpsykologer specialiserar sig på juridiska frågor, och deras erfarenhet är väldigt viktig inom rättegångar. De har inflytande när det kommer till domarens beslut.

Deras jobb involverar att visa vad som har lett en viss individ att begå de brott som personen är anklagad för. Studien av dennes personlighet kommer att hjälpa en kriminalpsykolog med att ta fram en lämplig behandling för den åtalade personen.

Sportpsykologer

Sportpsykologer är ansvariga för att arbeta med idrottare, men de arbetar även med coachen och hela den organisation som omger laget. Allt detta är fokuserat på att utveckla lagets fulla potential, och även öka spelarnas motivation och prestationsförmåga, samt lära dem att hantera sin stress.

En sportpsykolog kommer att hjälpa dig med att få tillräckligt med självförtroende för att utveckla din fulla potential. De är även bra på att öka hela gruppens självförtroende och lära ut att begränsningar bara finns i sinnet.

Sexologer

Sexologer är också psykologer, och är specialiserade på att göra en diagnos på och behandla allt som är relaterat till intima relationer. Deras bidrag ämnar att förbättra den sexuella hälsan hos personer som har problem med denna, oavsett om det är par eller individuella patienter.

Vi kan klassificera de problem de har i tre kategorier: problem relaterade till sexuell lust, problem relaterade till upphetsning och problem relaterade till orgasm.

Par

Psykologer som arbetar med coachning

Psykologer kan också arbeta som coacher. Dessa hjälper människor att finna sina mål och att uppnå dem.

“Jag hittade meningen med livet genom att hjälpa andra att hitta meningen i sina.”

-Viktor E. Frankl-

Finns det några andra specialiseringar? Såklart det finns! Det finns även hundpsykologi, psykologi anpassad till tv-spel, marknadspsykologi etc… Det finns utan tvekan en psykolog för varje mentalt behov.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.