10 läxor i ledarskap jag lärde mig från min mor

10 läxor i ledarskap jag lärde mig från min mor

Senaste uppdateringen: 29 april, 2024

Våra mödrar är några av de mest inflytelserika personerna i våra liv, och det är från dem vi lär oss mest, även om vi inte inser det. De lär oss de enklaste, vardagligaste sakerna som definierar oss i framtiden, oavsett om vi är män eller kvinnor. Jag lärde mig många läxor i ledarskap från min mor. Du har säkerligen lärt dig några liknande.

1. Att reflektera över dina handlingar

Det hände många gånger att jag skickades till mitt rum för något jag gjort. Kanske såg jag det då som ett straff, men faktum är att min mor tvingade mig att sitta ensam för att det, vare sig jag ville det eller inte, tvingade mig att tänka över och förstå vad jag gjort.

Idag, när jag ser att jag gjort något fel eller är på väg att göra något jag inte borde, sätter jag mig ner och tänker på det i tystnad eller går ut på en tyst promenad.

2. Vikten av respekt i ditt ledarskap

Jag är säker på att din mor sagt något som liknar detta vid något punkt: “Vem tror du att du talar till?” Att ha respekt är viktigt för alla som vill vara bra ledare.

3. Behandla andra som du själv vill bli behandlad

Detta är en av de grundläggande livsläxorna du lär dig från din mor. Inte bara i ditt förhållande med henne, utan även med dina syskon eller andra familjemedlemmar. Hon lär inte bara ut denna “gyllene regel”, men exemplifierar den dessutom med sitt eget beteende.

4. Respektera de äldre

När vi är unga tror vi att vi ska styra världen och att vi vet bättre än någon annan. Men vissa saker kan bara läras över tid. De kan inte hittas i böcker och inte upptäckas genom experiment eller övning.

Våra äldre erbjuder oss vägledning, stöd och erfarenhet, och att respektera dem hjälper oss att skapa en kultur som lägger grunden för den respekt vi en dag kommer kräva från andra.

Att avvara vår sittplats på bussen, göra plats på trottoaren och att hjälpa en person som är fysiskt handikappad är mycket mer än bara fysiska gester. Som en ledare måste du veta hur man respekterar de som kom innan dig för att föregå med gott exempel och lära från dem.

Respekt för äldre

5. Vikten av gott uppförande i ditt ledarskap

Att lära sig gott uppförande är något du gör hemma. Som en ledare måste du skapa en kultur och ett sätt att göra saker på. Mödrar hjälper oss att förstå gränsen mellan vad som tolereras och vad som inte gör det.

6. Var försiktig med vilka du umgås med

“Du kan döma en man efter sällskapet han har” lyder talesättet. Som barn inser vi inte detta och som ungdomar kan vi göra uppror mot konceptet. Men personerna vi omger oss med säger mycket om hur vi är och de influerar oss mer än vi inser.

Att välja sällskap noggrant och att vara ett sällskap som tillhandahåller värde för andra är en viktig läxa du lärde dig från din mor.

7. Döm inte andra efter deras utseende

Detta är en av de mest användbara läxorna du kan lära dig från din mor. Att lära sig att se inuti och värdera det som verkligen spelar roll är en färdighet som alla bra ledare måste bemästra.

8. Arbete före nöje

Allt har sin tid. Denna läxa handlar om organisation och produktivitet, vilket är vitalt för alla som vill vara bra ledare. Det handlar om att kunna göra prioriteringar – något som är fundamentalt för effektivt ledarskap.

9. Lös problem utan våld

Om du har syskon vet du säkert vad jag menar. Hur många gångar har inte dina syskon försökt lösa saker den hårda vägen och hur många gånger har inte din mamma bett oss att inte slå varandra?

Att hantera dina känslor och lära dig att hantera konflikter är två av de viktigaste läxorna du kan lära dig från din mor. Läxor du måste lära dig väl om du vill utöva gott ledarskap.

Dotter och mor

10. Vikten av perspektiv i ditt ledarskap

När du är tonåring verkar alla motgångar som världens undergång. Att lära sig att acceptera livet och konfrontera framtiden med ett bredare perspektiv är vitalt.

Hur hårt slaget än är kommer det i slutänden passera. Detta är en läxa du lär dig från en person som känner din smärta och följer med dig när du övervinner den. Denna person är din mor. I ditt ledarskap måste du ha detta i åtanke och även föra det vidare till dina egna barn.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.