Hur man hanterar en stressande familj på bästa sätt

Hur man hanterar en stressande familj på bästa sätt
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 10 juni, 2023

Ibland blir vi stressade av våra familjer. Det finns stunder när rötterna hos familjeträdet fångar oss och inte släpper taget. Vi blir intrasslade i deras giftiga beteenden, deras krav, deras fobier och deras affektiva band som styrs av narcissism. Vi måste hantera denna dynamik för att skydda vår värdighet och förbättra våra relationer. För vi får inte låta en stressande familj påverka oss negativt.

Vissa säger att födseln är som att falla ut ur en skorsten. Vi vet aldrig var vi kommer landa och vilket socio-affektivt scenario som kommer vara det första – det som till stor del kommer slå fast vår psykologiska struktur. Vi vet heller inte vilka typer av band vi kommer lära oss av våra föräldrar.

“Vi kommer från oss själva, vi går mot oss själva. Även om vår familj och samhället försöker hindra oss, låt oss vara oss själva!”

-Alejandro Jodorowsky-

Om det nästan är som ett lotteri att hamna i en bra familj, är det även ett lotteri att överleva familjen och undvika skador från frustrationer och spänningar som vi inte alltid kan lösa. Det är vanligt att vissa problem kvarstår och att vi som vuxna går stick i stäv med våra föräldrars värderingar, tyr oss till fastrar och morbröder och till och med tävlar med syskon då och då.

Att leva med andra är inte enkelt. Men dessa antagonistiska processer kan flöda naturligt så länge det finns respekt. Detta är vad som låter oss lita på våra familjer, som ska finnas där oavsett vad som händer. Men tänk om så inte är fallet? Vad ska vi göra när det inte finns någon respekt och vårt sinnestillstånd kontinuerligt undermineras och skadas?

Hur ska vi agera när vi har en stressande familj som kväver oss?

Flicka med ekorrar

En stressande familj som kväver oss

Vi säger alltid till oss själva att vi inte ska begå samma misstag igen. Vi övertygar oss själva om att vi inte ska delta i familjesammankomster eller firanden som alltid slutar illa. Vidare försöker vi vara bestämda med att inte ge vika för emotionell utpressning, för de krav som tenderar att trampa på vår självkänsla. Men vi faller i samma fälla om och om igen.

Så hur kan vi stoppa detta? De är våra familjemedlemmar, och som alla arv byggda på blod och genetik försöker vi ära och respektera dem, även om priset för vår stoiska hängivelse ständigt ökar. Vi hanterar situationer som vi inte kan hantera och låter oss själva utpressas. Vi sänker våra huvuden och biter oss i tungan för att undvika att förstöra livslånga relationer på ett ögonblick.

När man har en stressande familj tänker man på många saker. Kanske är det dags att formalisera en definitiv avresa? Eller ska vi fortsätta att kväva oss själva i detta blodsband livet ut? Det finns ingen anledning att falla in i extremer; det är inte hälsosamt eller hållbart.

Låt oss se vilka riktlinjer du kan följa.

När du blir stressad av din familj ska du inte vända dig till extrema beslut, utan observera allt från en lugn plats.

Sammandrabbning mellan hjärnor

Hur man hanterar en stressande familj

Familjekonflikter sliter på dig på grund av känslorna och de motstridiga positionerna. Denna känslomässiga nedslitning kan gå så djupt att du börjar bearbeta och överdriva alla ord eller gester i denna kvävande familjesituation.

Du bör först jobba på att slappna av och finna inre frid. När du svalt så mycket under en livstid samlar du på dig mycket frustration och ilska. Du måste kanalisera alla dessa saker. När du ventilerat dessa emotionellt spänningsfyllda rum är det dags att ta nästa steg.

Definiera dig själv och din identitet

När personer inte utvecklar en stark känsla av identitet, en identitet som är väldefinierad och separat från familjen, befinner sig deras emotionella välmående i konstant fara. Du måste kapa navelsträngen och behandla dig själv som en självständig varelse, med rötter i dina egna ideologier, värderingar och behov.

När din identitet och självbild är stabila finns det inte plats för tvivel, och du vet vad som är rätt och acceptabelt. Vidare kommer du se dessa giftiga beteenden och narcissistiska handlingar tydligare, och du kommer ha färre problem med att sätta gränser. Du vet att de är nödvändiga för att förbättra samlevnaden.

Familj av papper

Du måste inte alltid hålla med din familj, och det är inte negativt

En stressande familj har sina rötter i brist på harmoni och uppstår eftersom det finns ett kraftfält där vissa personer agerar som motståndare istället för lagkamrater. Ett väldigt viktigt faktum i dessa scenarier är det konstanta behovet av erkännande. Vi undviker att avvika från stigen för att undvika att göra andra besvikna.

En autentisk familj är ett unikt mikrokosmos där varje mångfaldigt element lever tillsammans i perfekt harmoni. Det är en dyrbar juvel, där de mest varierade mineralerna har bildat egna kristaller av olika färger, fantastiska egenskaper och unika karaktärsdrag.

Skönheten hos denna juvel är dess mångfald. Alla är annorlunda och exceptionella på sitt eget sätt. Vi måste förstå att en bra familj respekterar och stöttar istället för att kväva och skapa hinder.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.