Om du känner inre frid har du tagit rätt beslut

Om du känner inre frid har du tagit rätt beslut

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Känslan av frid du upplever nu visar att du tagit rätt beslut. Det kanske inte var det rätta eller mest logiska enligt andra personer; det kanske inte ens var det bästa beslutet. En sak som står klart är dock att det var alternativet som gjorde dig lycklig och var i linje med dina värderingar, din essens och dina känslor…

Sigmund Freud brukade säga att beslutstagande är som att rida en tävlingshäst. Djuret representerar vår känslomässiga, instinktiva och nästan vilda sida. Sedan har vi ryttaren – han som håller tyglarna av resonlighet och som vägleder, bromsar och styr. Så vilken av de två vinner denna strid? I de flesta fall är det vår fascinerande känslomässiga design som är starkare när vi måste ta beslut. Och det är där hundratals och åter hundratals av dessa lopp sker varje dag.

Du är inte någons “alternativ”, du är en prioritet, och när du tar alla dina beslut ska du därför lyssna på ditt hjärta. För det finns ingen rätt väg, bara den väg som gör dig lycklig.

Livet är fullt av val. Vi spenderar faktiskt för mycket tid med att öva på beslutstagandets konst: kaffe eller te, hiss eller trappor, att ringa eller att inte ringa, ta tåget eller vänta på nästa... Att ta beslut kan ge oss samma känslor som om vi håller på att ta ett steg ut i tomma intet. Så när vi verkligen måste ta dem behöver vi stora doser mod och ansvar.

Läs vidare för att få reda på mer…

Önskan att vara lycklig

Rätt beslut existerar inte, bara önskan att vara lycklig

Henry James skrev en utomordentlig berättelse vid namn The Jolly Corner. I den presenterar han oss för Spencer Brydon – en ung man som efter att ha uppnått framgång och rikedom i USA återvänder till sitt hemland England. I ensamheten i hans nu tomma hem börjar han undra om han gjort ett bra val. Om det var rätt beslut att lämna sina rötter och sin familj. Bland dessa tvivel kommer plötsligt hans alter ego upp till ytan, hans “andra jag”. Bit för bit visar det honom vad som skulle hänt med honom om han inte tagit beslutet ifråga.

Frågan om huruvida vi tagit rätt beslut eller inte är något som alltid finns kvar hos oss. Precis som Henry James lär oss i sin berättelse måste vi för att ta ett beslut först och främst använda hjärtat, men kort därefter ta ansvar. Vi använder våra känslor, sedan resonlighet och framförallt plikten att vara arkitekterna för de vägar vi vill ta.

Det finns inte alltid några korrekta alternativ eller vägar med neonskyltar som visar oss vägen mot lycka. De visaste besluten är de som erbjuder oss frid, som går hand i hand med vårt samvete och som i sin tur bjuder in oss att fortsätta ta sammanhängande beslut baserat på dessa element.

Hitta din egen väg

Konsten att ta visa beslut från hjärtat

Vi vet redan att känslor är som stjärnor i en ocean av tvivel när vi väljer mellan två alternativ. Det är även bra att känna till att hjärnstrukturen som utstrålar mest ljus i denna process är amygdala.

En önskan förändrar inte allt, men ett beslut påbörjar allt.

Amygdala har hundratals kopplingar i hjärnan; det är en finstämd och fascinerande struktur som agerar som en typ av väktare, kapabel att utvärdera all stimuli, medvetet eller undermedvetet tänkande, upplevelser och händelser. Efter denna analys utfärdar amygdala en bedömning; ett beslut som senare kommer analyseras noggrant av vår frontala cortex.

Eftersom vi nu vet att många av våra beslut tas genom våra emotionella kanaler, kommer vi nu se hur dessa beslut kan bli lite visare, lite mer pricksäkra och ansvarsfulla.

Balansera hjärta och resonlighet

Nycklar för att ta beslut

För att vara lyckliga måste vi kunna ta beslut och gå bortom rädslans barriär. Det är sant att detta är något vi finner vara väldigt svårt eftersom vi genom att besluta att göra saker även måste besluta vilka saker vi ska lämna bakom oss.

  • När vårt hjärta ber oss att ta steget in och rädslan dyker upp, måste vi rationalisera denna rädsla och försöka förstå den. Efter att ha känt denna rädsla kan vi nu vända oss till resonlighet. Det är nämligen logik och medveten tanke som måste be oss att vara modiga och bryta ned rädslans murar.
  • När dina känslor säger åt dig att ta en viss väg ska du fråga dig om du är realistisk. Det är en fråga som du måste ställa till dig själv och ingen annan. Om du tror att det är möjligt och det gör dig lycklig ska du inte låta något eller någon stå i din väg.
  • Acceptera att misslyckande är en möjlighet. Acceptera att saker och ting kanske inte kommer gå vägen. Men förstå samtidigt att ett alternativ inte räcker för att finna vägen till lycka. Det är bara en dörr som visar dig ett antal möjliga vägar att ta.

Konsten att kunna vara lycklig är att veta hur man tar beslut varje dag. Det är att lyssna ärligt på vårt hjärtas röst, acceptera att vi kommer begå misstag och gradvis finna våra bästa vägar – våra vägar till inre frid.

Vägen till lycka

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.