Hur man känner igen ödmjukhet

Hur man känner igen ödmjukhet

Senaste uppdateringen: 16 april, 2024

I sekel har ödmjukhet varit en dygd. Idag är det fortsatt högt värderat och vi uppskattar det hos världsledare och även hos dem vi interagerar med på daglig basis på ett intimare sätt.

Ödmjukhet är inte dåraktighet, utan enkelhet av storhet.

Vissa personer blir dock förändrade av framgång, och vissa av de kvaliteter de fick erkännande för korrumperas.

Detta leder till frågan: Vilka är egenskaperna som karaktäriserar ödmjuka personer?

“Vi kommer närmast storhet när vår ödmjukhet är stor.”

-Rabindranath Tagore

Visar ödmjukhet

Hur är ödmjuka personer?

Det mest påtagliga karaktärsdraget är att de är starkt engagerade i en speciell aspekt av sina liv. De söker inte framgång eller berömmelse, utan ära och talang i vad de gör. Oavsett om de arbetar som skulptörer, hemmafruar eller läkare.

De vill förbättra andras liv utan att skryta om det, genom att fokusera på processen snarare än resultatet. De är på så sätt mottagliga för möjliga förändringar på vägen.

Flicka i vattnet

Deras instruktioner, befallningar eller kommandon är inte påtvingande, utan förmedlar en auktoritet som är öppen för kritik och förbättring.

De lyssnar på andra med intresse utan att underskatta värdet hos de som kommer till dem, oavsett om de är hantverkare eller politiker. För dem är varje synsätt intressant eftersom dessa tillåter dem att förstå olika synvinklar eller dra mer pricksäkra slutsatser om världen omkring dem.

De håller sig borta från uppvisningar av makt. De känner att deras belöning kommer med ett väl utfört jobb snarare än allmänt erkännande.

De hälsar, konverserar och säger farväl. Vänlighet är för dem inte bara hövlighet, utan uttryck av gott uppförande och omvårdnad av personerna omkring dem.

De dömer inte lättvindigt, och de är empatiska. De utför små handlingar varje dag för att förenkla liven för de omkring dem, utan att märka att de gör det. Deras beteende är ett naturligt, enkelt och ärligt flöde.

De är konsekventa med sina privatliv och de allmänna idéer de uttrycker. Hyckleri finns inte i deras beteendemönster.

För dem är det inte lika viktigt att nå en väldigt hög nivå som att stanna kvar på en, även om det är en “lägre”, medan de utvecklar en värdig och användbar aktivitet.

Och de som saknar ödmjukhet?

De är arroganta, saknar all form av självkritik och utövar en attityd av moralisk, intellektuell och ekonomisk överlägsenhet. Relationer med dessa personer är väldigt obehagliga.

De utbyter inte åsikter för att berika sig själva; de tror att det enda sättet att tvinga på andra sina egna synvinklar är att undvika deras åsikter och att håna samt mobba dem.

De lyssnar inte. De ger livsläxor och råd som de väntar sig att andra ska följa. Oftast involverar dessa förslag en underförstådd vinst för dem själva.

De är besatta av makt och framgång.

Maskerad

På en känslomässig nivå visar de upp lycka för andra som om det vore en trofé. I verkligheten känner de sig dock tomma och saknar sann mening i sina dagliga relationer.

Därför ska du utöva ödmjukhet utan rädsla för att vara obetydlig. Du kommer göra ett större intryck än du tror och få mer sinnesfrid.

“Om du tror att en mygga är för liten för att göra skillnad ska du försöka att sova i samma rum som en.”

-Anita Roddick-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.