5 vanor hos utpräglat empatiska människor

5 vanor hos utpräglat empatiska människor

Senaste uppdateringen: 16 oktober, 2022

Empati är en av de värdefullaste sociala färdigheterna. Empatiska människor vet hur man handskas med många typer av mellanmänskliga situationer. Folk älskar verkligen att befinna sig bland empatiska människor eftersom de gör allt enklare.

Att känna till karaktärsdragen hos utpräglat empatiska personer är väldigt användbart, oavsett om du själv vill lära dig att bli mer empatisk eller om du vill ha fler empatiska vänner. Upptäck vanorna hos empatiska personer och bestäm hur du vill vara och vilka du vill umgås med.

Händer som håller hjärtan

Hur är utpräglat empatiska människor?

Att vara empatisk och utpräglat empatisk är inte samma sak. Det senare för med sig större personliga emotionella risker och är mycket sällsyntare och en kvalitet som många stora ledare har.

1. Empatiska människor utmanar fördomar

Vi har alla förutfattade meningar om andra och använder kollektiva etiketter som hindrar oss från att uppskatta deras individualitet. Starkt empatiska människor utmanar sina egna förutfattade meningar och fördomar, och hänger sig åt att ta reda på vad de har gemensamt med andra personer istället för att fokusera på skillnaderna.

Gruppsilhuett av empatiska människor

2. De är nyfikna på främlingar

Utpräglat empatiska människor har ett öppet sinne och är mycket nyfikna på andra människor. De talar med personen som sitter bredvid dem på bussen eller i väntrummet hos tandläkaren, eller i stort sett var som helst.

Nyfikenhet föder empati för personer som är utanför ens sociala krets. Detta tillåter empatiska människor att upptäcka synsätt på världen som skiljer sig från deras egna.

Nyfikenhet är bra för människor. Martin Seligman identifierar nyfikenhet som nyckeln till att förbättra tillfredsställelsen med livet. Han säger även att det är ett användbart botemedel för kronisk ensamhet, vilket många människor lider av.

Att vårda sin nyfikenhet kräver mer än ett litet samtal om vädret. Fundamentalt handlar det om förståelse för världen inuti en annan persons huvud. Utmana dig själv genom att försöka samtala med en främling varje vecka. Allt du behöver är mod.

3. De sätter sig själva i andras skor

Mycket empatiska människor använder experimentell empati. Experimentell empati involverar att sätta sig själv i en annan persons skor för att direkt uppleva en annan persons liv.

Skor

4. De lyssnar och öppnar upp sig

Empatiska samtalsmakare har bemästrat konsten att lyssna och öppna upp sig själva för andra. Utpräglat empatiska människor tar detta till extrema nivåer.

De lyssnar med syfte och uppmärksamhet på den andra personen och gör allt de kan för att förstå dennes sinnestillstånd och emotionella behov. Men att bara lyssna är inte tillräckligt. De tar det hela ytterligare ett steg; de tar bort sina masker och avslöjar sina känslor för andra, vilket är vitalt för att skapa ett starkt empatiskt band.

5. De inspirerar till handling och social förändring

Folk antar generellt att empati endast inträffar på individnivå, men mycket empatiska människor förstår att empati även kan involvera grupper av människor, och att detta kan resultera i fundamentala sociala förändringar.

Händer

Vi kan odla och utveckla empati under hela livet och använda det som en radikal kraft för social förändring. Forskare inom sociologi har avslöjat att vi kan göra empati till en attityd, en del av vårt dagliga liv, och därigenom förbättra livet för alla omkring oss.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.