Bakom våra emotionella masker

Bakom våra emotionella masker

Senaste uppdateringen: 16 augusti, 2023

Många personer är framgångsrika, lyckliga och har till synes perfekta liv. Är det verkligen så? Nej. Många av dem verkar vara något de inte är. Det är vad som kallas att bära emotionella masker.

Deprimerade personer är till synes optimistiska och personer med ångest verkar avslappnade. Dessa personer bär masker så att andra inte ska se dem som de verkligen är.

“Att välja sin egen mask är den första frivilliga, mänskliga gesten. Och det är en ensam en.”

–Clarice Lispector–

Den kontrollerande masken

Kontrollerande personer kan ha blivit svikna tidigare. På grund av den smärta de lidit har de utvecklat ett beteende där de försöker försäkra sig om att andra håller sina löften. De har även en mörk sida som grundar sig i osäkerhet, vilket är anledningen till att de känner behovet av att kontrollera allt. Masken skyddar dem mot svekets smärta.

Stela emotionella masker

Stela personer har tidigare drabbats av mycket orättvisa situationer. Som ett resultat är de oflexibla, och söker alltid rättvisa och exakthet.

Rättvisa

Stela personer blir perfektionister till den grad att det blir en besatt attityd. Genom att studera och granska allt försöker de förhindra orättvisa från att titta in genom dörren.

Beroendemasken

Beroende personer kan lida av allvarlig smärta på grund av en känsla av övergivning. Dessa sår hindrar personer med denna mask från att komma andra nära. De tar inte några förhållanden på allvar och avfärdar idén om att bo tillsammans med någon.

Smärtan av försummelse är förfärlig. Personer med beroendemasken lider djupt av att inte kunna lita på att de som står dem närmast inte kommer överge dem.

Flyktmasken

Personer med flyktmasken avfärdar andras sällskap. De föredrar ensamhet eller stunder av fridfullhet. De avfärdar helt andras uppmärksamhet, vilket faktiskt är något som ibland gör dem otroligt rädda. Personer med denna mask flyr eftersom de blivit avfärdade och för att detta skapat ett så allvarligt sår att de inte kan hindra sig själva från att göra det.

Flykt

De som flyr klarar inte av att inte veta hur de ska agera i vissa situationer, att hantera förödmjukelse eller att känna sig vilsna. Detta av den enkla anledningen att detta kommer få andra att avfärda dem. I deras ensamhet är de inte sårbara eller osäkra. Masken skyddar dem från det som gör ont. Är det feghet? Nej, det är bara att undvika det de vet att de inte kan kontrollera eller förhindra att det sårar dem.

Masochistiska emotionella masker

Masochistiska personer kan vara mentala eller känslomässiga masochister. Denna attityd kommer från en känsla av förödmjukelse och skam från det förflutna. Detta får dem att alltid vara tvungna att lösa andras problem genom att göra allt åt dem samtidigt som de sänker och förödmjukar sig själva. Det är något de behöver.

Masochister försöker till skillnad från personer med de andra maskerna inte förhindra eller fly från sin smärta. Masochister konfronterar det som sårar dem genom att hitta mer smärta. De sårades i det förflutna och hade ingen kontroll över det. Nu har de kontrollen och beslutar själva om någon annan kommer att kunna såra dem. I deras hjärtan hjälper detta dem att hantera situationen.

Som vi har sett finns det många olika emotionella masker vi kan sätta på för att hantera känslomässiga sår vi lider av. Personer som bär masker är enkla att identifiera eftersom deras gömda jag ibland visar sig.

Det är bäst att övervinna det som har orsakat rädsla inom oss. Att bära dessa masker lägger bara till ett lager mellan oss själva och andra, och kan hindra oss från att leva från hela våra väsen. Bär du någon av de emotionella masker som nämns ovan? Vet du någon som bär en?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.