Vad vet du om depressiva störningar och depression?

Det finns många olika typer av depressiva störningar och depression. Här får du lära dig mer om några av de vanligaste.
Vad vet du om depressiva störningar och depression?

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Depressiva störningar och depression är psykiska sjukdomar som kan orsaka förändringar av vårt emotionella tillstånd och påverka alla delar av vårt liv. Vi känner vi oss ledsna och svaga, och vill inte ta oss för någonting. Dessvärre ökar antalet personer som drabbas av denna åkomma. Varför? En möjlig förklaring är genetiska eller fysiologiska faktorer.

Men hur mycket vet du egentligen om depressiva störningar och depression?

Nedan ska vi utforska de olika typerna av depression, men först ska vi diskutera olika depressiva störningar.

Depressiva störningar

Vi har ett hum om vilka faktorer som kan orsaka depressioner, men sjukdomen kan ta sig uttryck på olika sätt. Varför kan vissa personer leva sina liv normalt utan att bli deprimerade medan andra inte kan det? Svaret beror delvis på specifika, depressiva störningar som personen kan lida av.

Betydande depressiv störning

Symtomen för depression gör det omöjligt för dig att arbeta, studera, sova och äta. Aktiviteter som tidigare gav dig njutning ger dig inte längre någon glädje. Personer med denna typ av störning isolerar sig själva tills det blir omöjligt för dem att fungera normalt i vardagen. En person kan lida av betydande depressiv störning endast en gång i livet eller drabbas kontinuerligt.

Dystymisk störning

Ett karaktärsdrag för denna sjukdom är att symtomen håller i sig i minst två år. Det är en mindre allvarlig störning som dock håller i sig längre. Den gör det inte omöjligt för personen att utföra dagliga sysslor, men kan likväl hindra denne att leva ett “normalt” liv.

Bipolär störning

Denna störning karaktäriseras av extrema humörsvängningar. En person med bipolär störning kan vara euforisk ena sekunden och deprimerad den andra. Dessa humörsvängningar kan orsaka depressiva symtom hos den drabbade.

Årstidsbunden depression

Årstidsbunden depression dyker upp under vissa specifika delar av året; ofta under vintermånaderna när dagsljustimmarna minskar. Den försvinner vanligtvis med vårens intåg.

Typer av depression

Som vi har sett karaktäriseras depression av vissa symtom. Men vilka är attityderna, händelserna, tankarna och stadierna bakom depression? Följande är olika typer av sjukdomen, karaktäriserade i enlighet med deras orsaker.

Reaktiv depression

Detta är den vanligaste typen av depression eftersom den inträffar när man lider en förlust. Denna förlust kan vara medveten eller omedveten, till exempel ett jobb, en vän eller en partner. Personen kan inte komma över förlusten eller lära sig att leva med den. Det är som om smärtan fortsätter växa och personen känner sig sorgsen såväl som övergiven.

Vilka ligger i riskzonen att drabbas av denna typ av depression? Introverta personer, de som är väldigt osäkra på sig själva eller väldigt känsliga är de som löper störst risk att drabbas. De stänger in sig i sig själva och är inkapabla att bli av med sorgen.

Depression på grund av utmattning

Denna depression kommer från en kombination av fysisk och mental utmattning. Vi utsätts konstant av konkurrens, krav, uppmaningar till självförbättring, brist på tid, stress etc. Allt detta orsakar mental trötthet eller till och med utmattning, vilket hos vissa personer leder till depression.

Vilka drabbas? De som lider av denna depressionstyp är vanligtvis ungdomar eller personer som arbetar; framförallt chefer.

Reaktionär depression

Reaktionär depression dyker upp i takt med att vi blir äldre. Personer som lider av detta börjar tänka på vad de gjort med sina liv, vad de inte har gjort, vad de inte kunde lösa, hur saker hade sett ut om de valt en annan väg etc. All denna oro är relaterad till det förflutna. Många känner att de inte har tagit tillvara på livets möjligheter. De känner sig tomma och att de har förlorat tid – dyrbar tid som har passerat på tok för snabbt och som de nu lider brist på.

Denna typ av depression inträffar vanligtvis hos personer som är 50 år eller äldre. Vid denna fas i livet börjar man tänka tillbaka på sitt liv.

Depression på grund av misstag eller skuldkänslor

Vid vissa tidpunkter i livet kan vi må dåligt över misstag vi begått och deras konsekvenser. Skuldkänslor över att man inte agerat annorlunda och att inte ha blivit förlåten kan få vissa personer att bli deprimerade.

Förlossningsdepression

Detta tillstånd inträffar efter en födsel. Kvinnan upplever en betydande depressiv störning under den första månaden efter födseln. I vissa fall stöter kvinnan bort sin bebis eftersom hon inte känner sig kapabel att ta hand om den.

Dessa är bara några få av depressionens ansikten, de olika störningarna och denna mentala åkomma. Alla resulterar i samma symtom, men vissa är allvarligare än andra. Vissa depressioner blir utlösta på grund av externa faktorer, andra av våra personliga förändringar och vissa på grund av genetik. Det är viktigt att inse att det finns flera orsaker till och typer av depression, samt att vara medveten om de olika tecknen och de utlösande faktorerna.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.