Låt inte det förflutna hindra dig från nya relationer

Trots problem, misslyckanden, minnen och förändringar i livet fortsätter människor att leta efter nya partners efter uppbrutna förhållanden. Men varför? Finns det något inom oss som får oss att göra det? Är det DNA, influenser från samhället eller något annat?
Låt inte det förflutna hindra dig från nya relationer

Senaste uppdateringen: 25 juli, 2022

Trots misslyckade relationer och tidigare besvikelser, börjar människor vanligtvis leta efter nya relationer igen, som om det var en ingjuten del i oss. Beror det på biologi eller social kultur? Har du någonsin tänkt på det? Låt oss reflektera över denna tanke med följande artikel.

Under hela mänsklighetens historia har det skett flera (om inte oräkneliga) förändringar i hur mono- eller polygama konstellationer bildas och lever samman. Det här är en av anledningarna till att vi vet att pardynamiken idag inte är densamma som för 100 eller ens för 50 år sedan.

Ändringarna har dock inte varit radikala utan ganska gradvisa över tid. Vissa rörelser och teorier har starkt påverkat synen på familjeenheten.

Ett nytt par som inte låter det förflutna hindra dem från att starta nya relationer

Att starta ett nytt förhållande nu är inte detsamma som för 50 år sedan

Efter postmodernismens början för 50 år sedan har den lett till både instabilitet och emotionell osäkerhet. Den har skakat om grunden för vad det innebär att vara ett par och eller en familj. Allt detta har hänt inom det positivistiska linjära sättet att tänka.

Idag kan vi se effekterna. Det har förändrat hur människor tänker. Som ett resultat ifrågasätter vi nuvarande ideologier, sociala regler och familjeregler, övertygelser, hur våra liv är organiserade, hur sanningar förstås, objektivitet, rationalitet och till och med verkligheten själv. Ingenting är ju dock helt nytt under solen. Den gamla devisen, quid est veritas; vad är sanning, är idag mer aktuell än någonsin.

Därför har postmodernismen lett till inte bara en teoretisk förändring utan också förändringar i praktiska termer. I sin tur har detta haft olika effekter på familje- och parstrukturen.

När du tänker på familjeenheten eller reflekterar över parrelationer kan du ställa frågor som: Vart leder dessa nya trender? Vart är vi på väg? Vilket är det ideal som jag brukar tänka på när jag ska påbörja en ny relation? Hur gör man för att hitta en partner i en post-modernistisk värld?

Svaren på dessa frågor är inte huggna i sten. Detta eftersom begreppet angående vad som utgör ett idealiskt eller typiskt par är i konstant rörelse, alltid föränderligt.

Nya relationer: olika begrepp för det perfekta paret

Under de senaste 50 åren har begreppet idealpar förändrats avsevärt. Genom statens involvering i äktenskapet och efterföljande möjliggjorda skilsmässa har möjligheten för två, tre eller fler partners under en persons livstid genererat nya typer av familjekonstellationer.

Idag finns det nya idealförhållanden för par och familjer genom olika egenskaper. Till exempel sover vissa partners inte i samma rum utan varje person har sitt eget rum i samma hus. Vissa par bestämmer sig för att bara få ett visst antal barn. Naturligtvis kan vissa ensamstående också välja att få barn tack vare bioteknik, vilket gör att de inte behöver gå igenom processen med att hitta en partner först.

I dagens samhälle är sex inte nödvändigtvis kopplat till att bli gravid och till reproduktion. Snarare förespråkas preventivmedel som en bekymmersfri väg till sex endast för nöjets skull. Inte för att nöjeskopulering inte förekommit även i det förgångna, men aldrig tidigare kan promiskuitet ses som så allmänt accepterat inom den offentliga diskussionen. Detta har också oundvikligen lett till förändringar i syftet med att hitta en partner.

I vår moderna tid är det vanligt att människor vill hitta en partner och hitta lycka men inte bara för att kunna få barn och skapa en familj, utan också för att hitta kärlek och ha ett tillfredsställande sexuellt förhållande. Således har begäret efter kärlek och sex för sexets egen skull blivit mer framträdande i relationer.

Som man kan förvänta sig har alla dessa faktorer skapat betydande strukturella förändringar i hur par bildas.

Att avsluta eller återuppväcka relationer

Under sitt liv genomlever människor en rad olika upplevelser. Som par till exempel så tillbringar parterna år tillsammans och skapar många minnen.

Hjärnan lagrar en stor mängd information och väljer vad den ska komma ihåg bland alla dina upplevelser. Detta material finns i ditt minne (ansvaret ligger hos hippocampus, som kopplar ihop olika aspekter från ditt förflutna och ger mening till dina nuvarande förhållanden).

Vissa menar att det är lättare att komma ihåg det positiva från det förflutna istället för det negativa. Det skulle då vara därifrån det populära ordspråket kommer: ”På den gamla goda tiden”. Här måste du fråga dig själv om detta stämmer. Vad som står klart är att de flesta behandlingsformerna för människor som upplevt verkliga trauman och lider av posttraumatiskt stressyndrom handlar om att hjälpa dem att glömma, inte om att hjälpa dem komma ihåg.

Att bo med en partner är en komplex process som kräver tålamod, generositet, tolerans och anpassningsförmåga, liksom kärlek. Naturligtvis är kärlek delvis ett tillfredsställande av fantasier. Att leva tillsammans innebär dock hårt arbete, att lära sig att stå ut med varandra, att försöka kombinera två olika personligheter för att leva tillsammans, och om de är överens, att ha sex tillsammans.

Förändringar som kan påverka par genom åren

Åren går och olika situationer uppstår. Mognad, hushållsansvar, arbetsfrågor, att uppfostra barn… det här är aspekter som gradvis kan separera människor från varandra. Rutiner och utmattning kan hälla vatten på den sexuella glöden som tändes under den första perioden av förhållandet, vilket minskar mängden sexuell interaktion.

Dessutom minskar den ungdomliga energin med tiden och många andra problem kan uppstå. Parets tänkande vinklas på ett sådant sätt att deras åtrå till deras partner gradvis minskar, nästan utan att de inser det.

Det finns många par runt om oss som, även om de bor tillsammans, knappt har någon koppling till varandra längre, varken sexuellt eller i de dagliga aktiviteterna. De ger upp tanken på spänning och godtar att leva ett tråkigt liv. De tar sin tillflykt till utflykter med sina barnbarn eller andra par. På så sätt har de något av ett socialt liv, men kostnaden är en ansträngd relation till varandra.

Andra väljer att separera, men dessa separationer är i allmänhet resultatet av att de inte arbetar tillräckligt hårt för att återuppväcka sina förhållanden.

Ett äldre par som talar om sitt förhållande

Efter så många år med delade upplevelser och minnen; har ni fortfarande en önskan att fortsätta leva tillsammans?

Vad kan par som har varit tillsammans en längre tid göra? Det är en bra idé att sitta ner tillsammans en gång om året för att diskutera och ompröva förhållandet. Till exempel bör man överväga frågor som ”hon är inte som hon var förr”, ”han är inte sitt gamla jag eller som jag trodde att han var” etc. Det är viktigt att utvärdera förhållandet på detta vis.

Om paret bestämmer sig för att separera måste de komma ihåg att separation är en komplex process. Det kan leda till att komplikationer i förhållandet utvecklas, såsom allianser, koalitioner, aggression etc. Som par som levt ihop en längre tid, ackumulerar man ofta olika problematiska önskningar som kan blossa upp i efterdyningarna av en separation, vilket gör det svårt att nå genuint fördelaktiga överenskommelser.

Trots problemen kring separation eller skilsmässa kan det förvåna dig att veta att cirka 80 procent av de separerade hittar nya relationer och gifter om sig. 60 procent av dessa nya äktenskap inkluderar också ett barn från ett tidigare förhållande som bor med det nya paret.

Dessa siffror indikerar att problem från det förflutna, även om de är traumatiska, inte avskräcker människor från att försöka hitta nya partners och börja om. Detta tyder också på att människor, trots potentiella problem, tenderar att satsa på att vara i ett förhållande. Med andra ord triumferar förväntningarna att hitta ny kärlek över tidigare kärleksupplevelser.

Kort sagt, det förflutna hindrar dig inte nödvändigtvis från att skapa nya relationer. Och även om det efter att du har gett upp en gång kan vara enklare att ge upp igen, kan även det motsatta bli verklighet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.