Skillnaderna mellan separation och skilsmässa

Att avsluta ett äktenskap är aldrig lätt, särskilt om det finns barn inblandade. Men känner du till skillnaderna mellan separation och skilsmässa? Att förstå de juridiska och känslomässiga aspekterna är viktigt för att skydda alla inblandades välbefinnande.
Skillnaderna mellan separation och skilsmässa
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Separation och skilsmässa kan tyckas vara samma sak, men det finns viktiga känslomässiga och juridiska skillnader mellan de två som berör alla inblandade.

Båda parter drabbas, och om de har barn så får det konsekvenser även för dem.

Om ni väljer att avsluta ert äktenskap är det viktigt att veta exakt vad som ligger framför er. Det första steget är vanligtvis separation. Det andra, mer definitiva steget är skilsmässa.

Vilka är skillnaderna mellan separation och skilsmässa?

Å ena sidan har vi separation. Detta innebär att makarna inte längre bor tillsammans. Det finns emellertid inga juridiska konsekvenser vid separation, såvida paret inte genomgår någon sådan process.

Ett par som står på en trasig bro.

Två likheter och tre skillnader mellan separation och skilsmässa

Det finns tre juridiska skillnader mellan separation och skilsmässa. Om ni funderar på att avsluta er relation juridiskt är det viktigt att ha dessa saker i åtanke:

 • Medan en separation inte upplöser äktenskapet gör en skilsmässa det.
 • Skilsmässa avslutar alla ekonomiska band mellan de båda makarna. Separation bryter dessa band endast om makarna begär detta juridiskt.
 • Efter genomförd separation kan makarna inte gifta sig igen med varandra eller med någon annan. De måste skilja sig först.

Trots deras olikheter är separation och skilsmässa juridiskt lika på vissa sätt:

 • Oavsett om du separerar eller skiljer dig från din make eller maka, har du ingen rätt att ärva om ni har skrivit äktenskapsförord.
 • När det finns ett rättsligt dokument som fastställer separation eller skilsmässa kommer rätten att ta beslut rörande vårdnad av barnen, besöksrättigheter osv. Det inkluderar också barnstöd, föräldrarättigheter, delning av tillgångar, etc.

Psykologiska skillnader mellan skilsmässa och separation

Intressant nog tenderar en separation att vara svårare än en skilsmässa. De flesta par genomgår separation innan de skiljer sig. Denna fas lämnar paret i en slags limbo.

Eftersom äktenskapet fortfarande är juridiskt intakt, finns det visst hopp om försoning. Med andra ord kan det första och svåraste steget vara separationen.

När paret går igenom den faktiska skilsmässan har båda makarna antagligen redan påbörjat sina nya liv isär, så det är inte lika traumatiskt. Faktum är att vissa människor känner att det är en befriande upplevelse.

En annan möjlighet är emellertid att den ena av makarna fortfarande har hopp om att rädda äktenskapet, och att slutligen avsluta det juridiskt är ett bevis på att förhållandet är över.

I detta fall kommer skilsmässan att bli riktigt svår för den parten.

Händer som håller fast vid fingertopparna.

Sorgeprocessen

Både separation och skilsmässa är svåra. Slutet på ett äktenskap kan utlösa en sorgeprocess som påminner om den du genomgår när du förlorar nära och kära. Du kan uppleva:

 • En känsla av förlust och ouppfyllda förväntningar.
 • En känsla att du misslyckats, vilket kan få dig att känna dig skyldig.
 • Oro för barnen och förändringarna som kommer.
 • Låg självkänsla, tvivel på dig själv och omvärdering av dina tidigare beslut.
 • Depression efter att ha avslutat en relation med någon du har delat år av ditt liv med.
 • Ångest. Detta är mycket vanligt. Du kan också drabbas av sömnlöshet.

Om separationen har föregåtts av psykologiskt eller fysiskt våld i relationen kan den drabbade parten lida av posttraumatisk stress (PTSD). En eller båda makarna kan få symtom på missanpassning och isolera sig.

Det råder ingen tvekan om att separation och skilsmässa inte är lätt för alla inblandade. Men du måste göra ditt bästa för att vara rationell och styra upp ditt liv, särskilt om det finns barn med i bilden.

“Relationer tar slut, men de avslutar inte ditt liv.”

-Steve Martin-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Guía de intervención psicológica y mediación familiar en procesos de separación y divorcio (2009). Instituto provincial de bienestar social, Diputación de Córdoba.

 • Novo, M., Arce, R. (2003). Separación conyugal: Consecuencias y reacciones postdivorcio de los hijos. Galego-portugeixa, Nº8


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.