Att leva som särbo med din partner

Är det möjligt att bibehålla långvariga relationer utan att behöva offra sin integritet och sitt privata utrymme och samtidigt undvika de problem som kommer med att leva tillsammans? Läs vidare för att få svar på det!
Att leva som särbo med din partner
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Att flytta ihop har i många kulturer länge setts som ett av de viktigaste stegen i en relation. Men är det möjligt att leva som särbo frånskild från din partner och ändå ha en långvarig relation?

I vårt samhälle är det faktum att ett par delar utrymme, rutiner och i vissa fall pengar och materiella saker ett tecken på att de har en stabil relation.

Fler och fler människor väljer idag att skjuta upp beslutet att bo tillsammans. Men det betyder inte att de inte är stabila par. Det verkar som att orsaken till detta är att människor börjar njuta av att leva ensamma.

Med det sagt är det inte det enda skälet till att någon kan välja att göra det valet. Enligt en nyligen genomförd studie är detta en utbredd trend, åtminstone i västvärlden.

Med andra ord är det inte något unikt för ett endast ett specifikt land eller begränsat till en liten region.

Faktum är att cirka 35% av människorna som bor ensamma rapporterar att de är i en stabil romantisk relation men att de lever som särbo frånskild från sin partner.

Dessa siffror skiljer sig inte nämnvärt mellan män och kvinnor. Det skiljer sig bara 1% mellan män och kvinnor, där det är snäppet vanligare att kvinnor lever som särbo. Den faktor som verkar avgörande här är ålder.

Även om det kan verka förvånande, så är det faktiskt äldre människor som oftare vill leva som särbo från sin partner. Det verkar alltså som att de är mindre påverkade av det sociala trycket att bo med sina partners.

Ett par som går tillsammans på en strand.

Att leva som särbo uppdelat efter ålder

Bland de personer i studien som var äldre än 51 år och som inlett nya romantiska relationer, rapporterade endast 22% att de hade framtida planer på att flytta in med sin nuvarande partner.

De flesta av dem ansåg det som mycket viktigt att upprätthålla sin livsstil så länge det inte påverkar deras relation.

Samtidigt säger ungefär hälften av de intervjuade i åldern mellan 31 och 40 år som är i stabila förhållanden att de planerar att försöka bo med sina partners inom de kommande två åren.

De som är yngre än 31 år ser det som en avgörande faktor för deras förhållande att de inte bor ihop till en början. De prioriterar också yrkesliv och utveckling före samboende.

Vilka är några av orsakerna till att människor vill leva som särbo?

En sak som spelar en stor roll är om någon har bott med en partner tidigare. De som har det är mer benägna att föredra att leva som särbo med sin nya partner.

Många erfar att när de som par bor var och en för sig så känner de sig friare i förhållandet. De får utrymme att skapa hälsosamma vänskaper utanför gränserna för sin relation.

De känner sig också mindre pressade om uppdelning av hushållssysslor och att dela ekonomi.

Par som lever som särbo från varandra säger att de gillar att de kan behålla sin personliga integritet utan att förlora känslan av intimitet med varandra.

Många av dem känner att det också gör saker och ting mycket mindre intensivt om de skulle behöva avsluta relationen.

Långvariga parrelationer

En intressant sak är att detta nya sätt att se relationer inte verkar ha någon påverkan på varken kvaliteten eller varaktigheten på förhållandet.

En mycket hög andel människor är fortfarande tillsammans efter 12 år av att leva som särbo från varandra.

Det kan också vara så att idén att ”behöva hitta en partner”, som var ett stort socialt tryck för tidigare generationer, börjar förändras.

Allt verkar peka på att våra uppfattningar och idéer om romantiska relationer håller på att förändras på många sätt just nu.

En kvinna som lever som särbo från sin partner som ligger hemma hos sig själv och läser en bok.

Ett nytt perspektiv på relationer

Detta nya perspektiv på romantiska relationer håller fortfarande på att ta form.

Men de människor som upplever det just nu säger att det har gett dem en känsla av frihet, både vad gäller val och möjlighet till personlig och professionell utveckling, jämfört med människor i traditionella äktenskap.

Det är också värt att nämna att idén med en relation är något som är subjektivt. Detsamma gäller vår uppfattning om den och vad vi tänker att en relation egentligen är.

Det betyder att många inte håller med om detta nya perspektiv. I slutändan beror allt på den unika anknytningen och individerna i parrelationen.

Här är något att fundera över: är det så här vi kommer att se relationer i framtiden? Kommer samboende tillsammans med en partner att vara något som endast avses då ett par har för avsikt att skaffa barn och bilda en familj?

Är detta den första tydliga skillnaden mellan önskan att ha en partner och önskan att skaffa barn?

Den sista frågan verkar inte skilja sig så mycket från den första frågan just nu. Sanningen är att många människor vill vara i en långvarig relation men har inte någon önskan att skaffa barn.

Det går ej att förneka: vårt samhälle håller på att genomgå vissa verkligt grundläggande förändringar nu.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Connidis, Ingrid & Borell, Klas & Karlsson, Sofie. (2017). Ambivalence and Living Apart Together in Later Life: A Critical Research Proposal. Journal of Marriage and Family. 79. 10.1111/jomf.12417.
  • Kislev ,Elyakim (2019) Couple-ish: Living Alone, Having a Partner. A new study sheds light on the rising phenomenon of couples living apart. Psychology Today.
  • Régnier-Loilier, Arnaud & Vignoli, Daniele. (2018). The diverse nature of living apart together relationships: an Italy–France comparison. Journal of Population Research. 10.1007/s12546-017-9197-0.
  • Régnier-Loilier, A. (2019). Being together, living apart: A more frequent arrangement after a separation. Population Societies, (5), 1-4.
  • Strohm, C. Q., Seltzer, J. A., Cochran, S. D., & Mays, V. M. (2009). “Living apart together” relationships in the United States. Demographic research21, 177.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.