Förhållanden som fokuserar på personlig utveckling

Förhållanden som fokuserar på personlig utveckling
Julia Marquez Arrico

Skriven och verifierad av psykologen Julia Marquez Arrico.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Många människor tror att ett förhållande är synonymt med obehag. Detta beror på att förhållandet för dem representerar en permanent uppoffring, ett obekvämt ställe att vara på. Vad är din personliga syn på förhållanden när det kommer till framgång och personlig utveckling? Vad tror du andra tror om detta? Finns det förhållanden som fokuserar på personlig utveckling?

I den här artikeln kommer vi att tala om förhållanden som fokuserar på personlig utveckling (kärleksförhållanden) och deras karaktärsdrag. Genom att läsa den här artikeln kommer du att lära dig att det är möjligt att ha förhållanden där du känner dig fri att växa som person, förhållanden som tillåter dig att vidga din komfortzon. Att komma till den slutsatsen kanske inte är lätt, men det är inte omöjligt. Dessutom kommer investeringen att vara värd det.

“Tillväxt sker aldrig av en slump; det är ett resultat av krafter som verkar tillsammans.”

-James Cash Penney-

Förhållanden som fokuserar på personlig utveckling: Hur är de?

De tar fram det bästa i dig

Mellanpersonliga förhållanden kan ta fram det bästa och värsta i oss. I förhållanden kommer vi att uppleva glädje såväl som svåra ögonblick och tveksamma situationer. Förhållanden som satsar på personlig utveckling strävar dock efter att minimera skadliga situationer och dra fördel av de goda situationerna. Genom att göra det kan både parterna bli den bästa versionen av sig själva.

Vad menar vi med “ett förhållande som stöttar dig till att bli en bättre version av dig själv”? Den här typen av förhållande inspirerar dig till att bli en bättre person, får dig att må bättre och hjälper dig att gå vidare i livet.

Förhållanden som fokuserar på personlig utveckling är lätta att känna igen. Människor som lever i dessa förhållanden verkar lyckligare och talar om sina framtidsplaner med sina partners. Överlag visar de respekt gentemot sin partner och förhållandet i sig.

Par som fokuserar på personlig utveckling

Förhållanden och professionella utmaningar

År 2011 förklarade en studie av Ackerman, Griskevicius, & Li, publicerad av det amerikanska psykologiska samfundet (APA), att professionell utveckling och att ta på sig utmaningar ofta innebär att ta risker och hänge en stor del av sin tid till sitt arbete eller personliga projekt.

I den här kontexten kan ett förhållande vara ett hinder. En person kan antingen känna sig stöttad eller bunden av sin partner. Det finns många människor som känner att deras äkta hälft hindrar deras process. Du måste välja vilken av de två verkligheterna du vill ha.

Förhållanden som fokuserar på personlig utveckling handlar om att uppmuntra varandras utmaningar och drömmar. Faktum är att din partner kanske till och med kan vara den som stöttar dig till att ta på dig ett nytt professionellt eller personligt mål och arbeta hårt för att uppnå det.

I den här typen av förhållande vet du att din partner kommer att finnas där för dig varje steg på vägen och alltid stötta dig. Uppmuntran, stöd, partnerskap, försäkran och välbefinnande är bara några få ingredienser som utgör förhållanden fokuserade på personlig utveckling.

Kram

Balansen mellan personligt utrymme och parutrymme

Att vara i ett förhållande som fokuserar på personlig utveckling innebär att du tar del av projekt som tillåter dig att bibehålla din individualitet, möter dina personliga behov och är sann mot dig själv. Även om ditt förhållande är viktigt för dig, är det viktigt att du vet att du har rätt till individualitet.

Känn dig inte skyldig för att du har ett personligt utrymme och se till att du älskar det. Med andra ord finns det ingen anledning att må dåligt för att du vill spendera lite tid för dig själv. Ett hälsosamt förhållande är ett där båda parter har sitt personliga utrymme.

“Genuina förhållanden är beroende av ett hälsosamt förhållande till oss själva.”

-Sonia Choquette-

Det är viktigt att notera att varje personlig eller professionell utmaning kan vara antingen positiv eller negativ, beroende på hur vi upplever den. Vi måste tänka på rätt sätt att bemöta vald utmaning och försäkra oss om att vi omger oss med stöttande människor. Det är därför det är så viktigt att din partner finns där för att stötta dig under motgångar.

Förhållanden som fokuserar på personlig utveckling förstår vikten av balans

Att leva med en partner kan hjälpa dig att växa eftersom du kommer att möta olika sorters situationer. Likaså slog en vetenskaplig studie fast att den som lever med en partner måste lägga ned arbete på att hitta en balans mellan sitt personliga utrymme och utrymmet denne delar med sin partner (Fletcher, Simpson, Campbell & Overall, 2015). På så sätt kommer inte deras förhållande hindra deras personliga utveckling, utan hjälpa dem att upptäcka sina begränsningar samt riva ned hindren som kan hindra dem från att etablera en hälsosam pardynamik.

Kort sagt, om du känner dig uppbunden, begränsad eller tillbakahållen i ett förhållande är det något som inte stämmer. Det är sant att förhållanden kräver kvalitetstid och ansträngning, men ha i åtanke att din partner kan stötta dig under svåra tider.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


    • Ackerman, J. M., Griskevicius, V., & Li, N. P. (2011). Let’s get serious: Communicating commitment in romantic relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 100(6), 1079-1094. http://dx.doi.org/10.1037/a0022412
    • Fletcher, G. J., Simpson, J. A., Campbell, L., Overall, N. C. (2015). Pair-bonding, romantic love, and evolution: the curious case of Homo sapiens.Perspectives on Psychological Sciences, 10(1), 20-36. doi: 10.1177/1745691614561683.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.