Personlig utveckling som ett redskap under svåra tider

Personlig utveckling som ett redskap under svåra tider
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

I denna artikel skulle vi vilja prata om hur du kan använda personlig utveckling som ett redskap för att förbättra din sociala situation. Har du någonsin känt dig “liten”? Som att du inte kunde komma över det hinder som livet satte upp i din väg? Du börjar tänka att du är värdelös. Du kanske tänker att saker inte kommer fungera och att du inte kommer kunna göra något åt det?

Vad mynnar detta tänkande ut i? Du kommer inte anstränga dig för att försöka komma ur situationen, för du tror inte att det finns någon poäng med det.

Det är så vi hamnar i en ond cirkel som är svår att komma ut ur. Och det gör bara saker svårare. Finns det något vi kan göra? Ja, du kan förändra ditt perspektiv. Fortsätt läsa om alla fördelarna med att använda personlig utveckling som ett redskap!

“Frågan är inte vem som kommer låta mig, utan vem som kommer stoppa mig.”
Ayn Rand

Vad innebär det att använda personlig utveckling som ett redskap?

När vi fastnar i spiralen av inlärd hjälplöshet så blir vår situation bara värre och värre. Det känns som att vi inte har någon kraft att förändra saker, och det börjar underminera vår fysiska och mentala hälsa.

Det kan även bli svår att komma över hinder i livet. Svårt, men inte omöjligt.

Om någon har sagt till oss att livet kommer vara en dans på rosor bara för att vi har goda avsikter så har denna person ljugit för oss. Men den där lilla djävulen på axeln som säger till oss att allt kommer gå åt skogen har inte heller rätt.

Lyckan tenderar att uppstå ur balans. Det är en balans som vi sällan hittar om vi inte använder styrkan inom och utanför oss. Det handlar om viljestyrka… men det handlar även om skicklighet och intelligens.

“Det vanligaste sättet som folk ger upp sin kraft på är att tro att de inte har någon.”
-Alice Walker-

Vad pratar vi om? Att saker och ting inte vanligtvis förändras av sig själva. Det är väldigt viktigt att vi ser oss själva som värdefulla människor.

På detta sätt kan vi omorientera styrkan vi har pratat om och få balans. Vi bör dock inte glömma att det finns vissa saker som står bortom vår viljestyrka. Detta är viktigt, för om vi försöker kontrollera allt kommer vi slita ut oss själva.

Att använda personlig utveckling som ett redskap innebär att du ser dig själv som en person som kan ta beslut och hantera de olika situationer som kan komma att uppstå. I denna process är det fundamentalt att du ser hur obehag inte bara kommer från externa saker. Det är även en inre process som du kan kontrollera och hantera.

Kvinna som hoppar

Hur kan man främja den personliga utvecklingen?

För att få en person att se sig på detta sätt måste denne ha god självkänsla. Att få en positiv självbild innebär att man litar mer på sina förmågor, och man kommer lita på sin kraft att förändra det som man inte tycker om.

Med det sagt måste vår självkänsla vara i linje med verkligheten. Vi gör inte oss själva någon tjänst om vi skapar förväntningar som är för höga för oss, för vi kommer då att slita ut oss själva. Det är därför extremt viktigt att vi lär känna oss själva och är medvetna om våra styrkor och svagheter. För att uppnå detta måste vi först testa oss själva.

“Jag gjorde alltid det som jag inte riktigt var redo för. Jag tror att man växer på detta sätt. När det finns ett tillfälle man känner att man inte klarar av och men man ändå lyckas, det är då man har uppnått något.”
-Marissa Mayer-

Om vi inte tar risker kommer det bli svårt för oss att gå framåt. Att bemöta verkligheten kommer hjälpa oss att se hur problemen sällan är så illa som vi trodde. Vi kommer även se att vi har de färdigheter som vi behöver för att komma över hinder. Om vi försöker och misslyckas kan vi se vad vi gjorde fel och modifiera detta för att det ska bli bättre nästa gång.

Hur ser personlig utveckling ut?

Låt oss ta en titt på de egenskaper som vi kan se hos en person som har använt personlig utveckling som ett redskap. Denne…

 • Informerar sig själv och försöker lära sig om intressanta ämnen.
 • Försöker träna sig själv till att få nya förmågor.
 • Är ansvarsfull.
 • Känner till och accepterar sig själv.
 • Har ett hälsosamt självförtroende och självkänsla.
 • Är medveten om hur viktigt det är att man tar hand om sig själv.
 • Vet hur hans sociala relationer är och tar hand om dem som är värda besväret, men letar alltid efter balanserade relationer utan något giftigt emotionellt beroende.
 • Är medveten om vikten av att sätta gränser i sina personliga relationer.
 • Kan planera sin tid, etablera mål, behov och prioriteter.
 • Vet hur man tar beslut.
 • Försöker lösa konflikter på ett sätt som är bäst för alla.
 • Kommunicerar genom att använda sina sociala förmågor och ökar sin beslutsamhet. Och personen gör detta genom att alltid ha i åtanke både sina egna rättigheter och andras.
Kvinna med öppna armar

Genom att använda personlig utveckling som ett redskap kommer vi bli bättre på att leva i harmoni med oss själva och andra. Våra relationer kommer ha högre kvalitet. Låt oss hitta kraften inom oss!

Bilder: Michael Rosner Hyman, Austin Schmid och Jerry Kiesewetter

Detta kanske intresserar dig
Lär dig att dominera ditt ego
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Lär dig att dominera ditt ego

När du lyckas dominera ditt ego kommer du bli fri från de attityder som orsakar lidande hos dig. Här visar vi hur du går tillväga.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.