Är en dålig självkänsla roten till alla problem?

Är en dålig självkänsla roten till alla problem?

Senaste uppdateringen: 19 december, 2022

Självkänsla är en del av vårt självkoncept som gör vår emotionella hud mer eller mindre tålig. En dålig självkänsla motverkar vårt psykologiska välmående. Konceptet med självkärlek kan verka enkelt. I verkligheten är det dock mycket viktigare än vad vi tror när det gäller betydelsen för vår lycka.

Det är omöjligt att vara lycklig om du inte älskar dig själv. Det handlar om att älska, acceptera och uppskatta sig själv oavsett vad som händer eller vad folk säger. Oavsett de misstag vi kan göra eller som vi har gjort. Det är grundstenen till att bygga ett liv av kärlek och glädje.

Vi vet egentligen inte varför människor generellt älskar sig själva så lite och har en dålig självkänsla. Det verkar ha något att göra med ens ego och med längtan att vara annorlunda jämfört med resten av befolkningen. När du vill vara speciell och bättre än de andra slutar det med att du blir bitter eftersom du i slutändan inser att du inte är perfekt och att du har begränsningar samt att de inte är så små som du trodde.

Detta skapar en väldigt polariserande tanke – antingen svart eller vit – inom ditt sinne. Det slutar med att du skapar en negativ inre dialog. En som säger något i stil med: “Om jag inte står ut från mängden så är jag inte värd något.”

Nyckeln till ett bibehålla en hälsosam självkänsla är därför inte att ge oss själva för mycket värde. Försök istället att uppskatta det generella värdet hos alla människor.

En dålig självkänsla och dess relation till vissa tillstånd

Kvinna vid strand

Om du observerar vissa klassiska psykologiska tillstånd kan du komma att märka att de i grunden bygger på en dålig självkänsla. En dålig självkänsla kommer förr eller senare visa sig som dysfunktionella uppfattningar, negativa känslor och kontraproduktiva beteenden som kommer sänka ner individen i en sluten cirkel.

För att bättre kunna visualisera detta kommer vi ge dig några exempel att analysera:

En dålig självkänsla och ångestproblem

Personer med ångest är väldigt rädda för framtiden. Deras tankar är alltid katastrofala eftersom de tror att om de utför en handling så kan den misslyckas eller så kan det hända något förfärligt. Det är uppenbart att det döljer sig en stor känsla av osäkerhet under denna rädsla. De litar inte på sina egna förmågor, och de tror inte att de kan bemöta livets svårigheter själva.

De kräver att någon annan hjälper dem med nästan allt. Någon som löser deras problem eller som följer med dem. På detta sätt reduceras deras rädsla. De tänker att de är värdelösa och inte kan göra något själva, och att de därmed behöver någon annan som gör det åt dem.

Tvångssyndrom

Detta är i grund och botten en extrem form av perfektionism. När en person är perfektionist så grundar det sig på ett behov att denne måste göra allt utan att göra ett enda misstag. Detta är inget annat än resultatet, som vi har nämnt ovan, av att man vill stå ut från mängden. Dessa personer har tvivel som upprepar sig om och om igen. De har det svårt med att ta beslut eftersom det är viktigt att varje beslut leder dem mot den rätta vägen. De går till sist under då de inser att denna perfektionism inte är hållbar eller något man kan uppnå.

Anorexi och bulimi

I detta fall är individens brist på självkänsla extra tydlig. Dessa personer tror att de kommer vara värda mycket mer om deras fysik möter orealistiska förväntningar. De placerar därför sitt personliga värde på en fysik de inte tycker om.

Dessa personer kommer tyvärr inte älska sig själva förrän deras kroppar ser ordentliga ut enligt dem själva. Besattheten blir så stor att de, precis som personerna med tvångssyndrom, söker efter en påhittad och omöjlig fysisk perfektion som till slut bryter ner deras kroppsbild. Detta är motsatsen till vad de egentligen vill ha.

Emotionellt beroende

När du tror att andra är värda mer än dig eller att du inte är värd att ha en bra självkänsla är det väldigt troligt att du kommer bli emotionellt beroende. Du kanske tolererar beteenden från andra som du inte borde. En emotionellt beroende persons tankar går såhär: “Eftersom jag är värdelös och inte förtjänar kärlek kommer jag nöja mig med brödsmulor och jag får acceptera vad andra vill göra eller vill göra med mig”.

Hjärta i fälla

Depression

Bristen på kärlek är också synlig här. Deprimerade personer ser sig själva som “väldigt små”, utan någon form av värde. När de möts av dessa barriärer kommer de inte känna sig förmögna att uppnå sina mål.

Dessa personer tror att inget de gör kommer att gå bra. Faktum är att de har nått en punkt där de inte ens ser någon poäng med att försöka.

De känner sig skyldiga, som att de är offer. Varje dag övertygar de sig själva om att de är värdelösa och att ingen någonsin kommer att älska dem.

Vi hade kunnat nämna många flera av dessa psykologiska tillstånd: de som är relaterade till impulskontroll, de som används för att fylla inre tomrum, personlighetsproblem etc. Vi kan enkelt se att en gemensam nämnare i alla dessa fall har att göra med en brist på kärlek, och om inte vi, som professionella, arbetar med acceptans på ett effektivt sätt så kommer det bli väldigt svårt att lösa dessa psykologiska tillstånd. Faktum är att vi hade stannat vid ytan på problemet för alltid.

Att jobba med självacceptans är vårt slutliga mål för att få oss att känna oss bättre. Felstegen tappar sin vikt, och även kritik från andra. Perfektionen slutar att vara ett mål. Vi låter oss själva handla baserat på våra egna personliga kriterium, oavsett allt runt omkring.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.