Varför perfektionism orsakar olycklighet

2 juni, 2016

Har du någonsin spenderat tid med perfektionister? Förmodligen ja. Deras beteende är rätt intressant, och ibland till och med underhållande. Perfektionister har ett behov av att uppnå perfektion i allt de gör. Från deras arbete till organiseringen av deras prylar – allt måste vara på rätt plats.

De vill inte att deras kaffemugg ska vara lite vänd åt höger. De vill att allt ska vara i mitten, perfekt uppradat. En perfektionists sinne strävar efter dessa extremer.

”Ofta glömmer perfektionister vikten av effektivitet.”

-Ismael Díaz Lázaro-

Varför är jag en perfektionist?

Det finns många anledningar till varför personer utvecklar perfektionistpersonligheter. Det anses faktiskt ofta vara ett syndrom: ”Perfektionistsyndrom” eller ”Anankastisk personlighetsstörning”.

Vissa experter tror att genetisk predisposition kan vara orsaken till att man blir perfektionist. Andra experter tror att det är mer troligt att det är på grund av miljömässiga faktorer, såsom:

  • Deras självkänsla är beroende av konstant beröm
  • De har blivit förödmjukade under sin barndom och vill bli socialt accepterade.
  • Deras föräldrar var väldigt auktoritära.
  • De växte upp omgivna av framgångsrika personer och har inte blivit framgångsrika själva.
  • De har väldigt låg tolerans för nederlag.
  • De är medvetna om att samhället är mycket tävlingsinriktat.
Förstoringsglas

Från födseln utsätts vi för konstanta stimuleringar som märker oss för resten av våra liv. Trots att vi inte tänker på det är vi väldigt lättinfluerade, och att ha levt genom tidigare situationer har sina konsekvenser.

Samhället vi lever i – med alla dess normer, lagar, trender, sätt att se på världen – gör att vi vill bli bättre än andra. Att vara ett misslyckande ses inte med blida ögon. Samhället tror att framgång är sann lycka. Men kan vi verkligen leva med denna press? Det är här perfektionism börjar bli ett problem.

”Framgång är förmågan att gå från ett misslyckande till ett annat utan att förlora sin entusiasm.”

-Winston Churchill-

Perfektionism gör mig inte bättre

Att alltid ha rätt, göra saker bra, inte ströva från vägen – inget av detta kommer göra dig bättre. Förstå att ju mer du försöker vara en perfekt person, desto mindre perfekt kommer du vara.

Människor är inte perfekta, och vi bör omfamna våra brister som en del av oss. De gör oss till de vi är. Endast när vi omfamnar våra brister kommer vi finna sann lycka. För att tvinga oss själva att vara något vi inte är kommer inte göra oss lyckliga. Allt det gör är att frustrera och stressa oss.

Men hur ter sig det dagliga livet för perfektionister? Till att börja med kan vi säga att de lever med låg självkänsla. Så pass låg att inte ens beröm från andra personer kan få dem att må bättre.

Skuld, pessimism och besatthet är tre ord som perfekt definierar dem. För de kommer aldrig uppnå vad de vill; detta eftersom absolut perfektion är omöjligt att uppnå.

Detta kommer ofta få dem att falla in i depression, för besvikelser och frustrationer kommer en efter en.

Stressad

De blir väldigt oböjliga och kan inte vara spontana. Inget med dem är längre naturligt; de blir stela och utan grace.

Precis som många andra symtom kan perfektionism också övervinnas. Så länge personerna är medvetna om att denna attityd inte ger lycka.

När de är medvetna om att de har ett problem, att deras besatthet av perfektion är resultatet av press de drabbats av, kommer de kunna ta det första steget mot acceptans.

Det är sant att strävan efter att bättra oss själva är väldigt positiv. Vi bör alla lära oss att bli bättre, men låt dig aldrig falla offer för perfektionism.

Vi bör omfamna bristfällighet och ge allt vi har för allt vi kan, men utan att bli besatta av att uppnå något vi aldrig kommer kunna uppnå.