Vad är anankastisk personlighetsstörning?

Vad är anankastisk personlighetsstörning?

Senaste uppdateringen: 24 april, 2024

Julio är en väldigt framgångsrik man på sitt arbete. Han säger att han från ung ålder gillade att göra saker bra och att han kunde spendera timme efter timme med att se till att hans sysslor och läxor var “godkända”. Han definierar sig själv som organiserad, prydlig och perfektionistisk. Men faktum är att han lider av ett tillstånd som kallas anankastisk personlighetsstörning.

Enligt egen utsago: antingen görs saker perfekt eller så görs de inte alls bra, och man måste gå tillbaka och göra dem igen. Han gillar detaljer och att saker har harmoni, en rutin och är konsekventa. Han tycker att hans sätt att göra saker på är vad som höjer honom till framgångsnivån han nu har på jobbet, trots att han inte tycker att det är tillräckligt.

Vad är det för fel på Julio?

Från denna synvinkel kan man tro att Julio – en framgångsrik man, en stjärna på jobbet, hårt arbetande och organiserad – inte har några problem. Men verkligheten är att Julios personlighet skapar frakturer i andra områden av hans liv. Julio lider av vad man kallar anankastisk personlighetsstörning.

En person med en anankastisk personlighetsstörning definieras av sin förhöjda perfektionism och sitt behov att kontrollera situationer. Att vara perfektionist betyder inte att man vill uppnå och försöker få saker att bli så bra som möjligt. Detta skulle vara normalt och önskvärt.

En perfektionist är snarare en person som kräver att allt denne gör måste vara perfekt. Problemet är att perfektion inte existerar. Så personen kan spendera timmar och till och med dagar med att göra något som en annan person skulle göra på mycket kortare tid. Eller tenderar att avbryta eller skjuta upp sysslor på grund av rädsla att inte utföra dem perfekt.

En anankastisk persons behov av perfektion gör att denne aldrig är nöjd med sina resultat eftersom han eller hon alltid tror att allt kan göras bättre. Som en konsekvens produceras höga nivåer av ångest. Detta får personen att lida och gör att denne inte kan njuta av sina framgångar.

Hur ser livet ut för någon som lider av anankastisk personlighetsstörning?

Tänkandet hos dessa personer kallas för polariserat tänkande; alltså att allt är svart eller vitt, bra eller dåligt. Antingen är man perfekt eller så är man ett misslyckande. Då de aldrig finner perfektion, trots sina framgångar, slutar det med att de ser på sig själva som misslyckanden.

Personer med denna personlighet är ofta exklusivt dedicerade åt sitt arbete. De tar aldrig semester, trots att deras chef tvingar dem. Arbete är deras prioritet och de tar det ofta med sig hem varje dag, utan att koppla av eller ägna sig åt andra aktiviteter.

Uppenbarligen och på grund av detta beteende förtvinar deras sociala liv och kärleksförhållanden eftersom fritidsaktiviteter inte längre finns på deras schema. Om de ändå deltar i dem känner de sig obekväma och uppfattar det som slöseri med tid.

Relationer med medarbetare är också svåra. Dessa personer är nämligen inte kapabla att delegera arbete till andra eller acceptera extern hjälp eftersom de inte tror att andra är tillräckligt kapabla.

Alla dessa karaktärsdrag antyder att den centrala tron hos dessa personer är behovet att göra saker perfekt och den intensiva rädslan för och ångesten över att misslyckas eller begå misstag.

Hur kan man hantera anankastisk personlighetsstörning?

Det är sant att personlighetsstörningar är svåra att behandla, men psykoterapi kombinerat med läkemedel kan vara hjälpsamt för dessa personer.

Först är det nödvändigt att arbeta med den felaktiga tron om perfektionism och kontroll. Objektivet för dessa personer är att lära sig och internalisera att perfektion är ett overkligt koncept – det existerar inte. Att hängivelse till att uppnå något som inte existerar bara kommer leda till ångest och frustration. Att det får oss att lida, vara aggressiva och fientliga, distansera oss från vår omgivning och isolera oss själva känslomässigt.

En anankastisk person måste tillåta sig själv att begå misstag. Att vara människa är att fela, och eftersom vi är människor måste och bör vi begå misstag. Att begå misstag låter oss lära och växa i alla aspekter av våra liv. Det betyder inte mer än så. Att se ett misstag som ett absolut misslyckande är också overkligt, och därför bör vi hjälpa personen att lösa upp den overkligheten och bli mer rationell.

Att lära sig att njuta av sociala förhållanden och fritid är också viktigt. Dessa personer känner att fritid och deltagande i aktiviteter som inte är relaterade till arbetet är onödigt. Men sanningen är att hela världen måste vila. Vi måste koppla bort och få tillbaka energin för att sedan kunna prestera bättre.

Eftersom de är som de är känner de sig även fysiskt och mentalt utmattade. Vi bör därför arbeta med dessa koncept med dem så att de förstår att det finns en tid för allt. Att vila och njutning är nödvändigt för fysiskt och psykiskt välmående.

Personer med denna personlighetstyp bör ställa följande fråga till sig själva: “Vad är det värsta som kan drabba mig om jag i slutänden misslyckades med denna uppgift?” Att tänka på det kan hjälpa dem att inse att vi ofta bildar katastrofala och dramatiska tankar och bilder i våra sinnen, som i slutänden inte existerar.

Det ångestladdade sinnet tänker alltid att något värre ska hända än vad som faktiskt händer, vilket orsakar onödigt lidande som gör det svårare att lösa problem.

Fotokälla: http://amaltiempobuenapsique.com/2012/10/01/combate-el-perfeccionismo/


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.