Hur utvecklar man en psykisk störning?

Hur utvecklar man en psykisk störning?

Senaste uppdateringen: 10 augusti, 2023

Vi är vana vid att tala om olika psykiska störningar och funktionsnedsättningar baserat på de symtom som karaktäriserar dem, men inte på hur de utvecklas trots att detta är lika viktigt. En psykisk störning kommer inte från ingenstans, och dess symtom är heller inte slumpmässiga; tvärtom är alla störningar ett pussel vars element är logiska och förståeliga.

Därför bör vi fråga oss själva, vad får en psykisk störning att utvecklas? Vilka anlag måste redan finnas i vårt sinne? Finns det ett orsak och verkan-förhållande?

Det tar vi reda på nedan…

Vad är en psykisk störning?

Psykisk störning, även känt som mentalsjukdom, är en ändring av beteendet eller resonemanget hos en person. Denna störning gör ibland att den drabbade inte kan leva ett normalt liv eller behöver konstant behandling för att leva ett “normalt” liv. Psykiska störningar kan begränsa livet för personen som lider av dem och göra denne missanpassad för det sociala livet.

Det finns många olika typer av störningar och funktionsnedsättningar, men de vanligaste är:

  • Schizofreni: När man hör röster som andra inte hör, och som ofta manar den drabbade att göra saker.
  • Autism: Vanligare hos pojkar än hos flickor och karaktäriserad av en brist i deras utveckling som gör individen oförmögen att kommunicera, fantisera eller planera.
  • Bipolär sjukdom: Orsakar överdrivna och extrema känslor. Till exempel kan man sjunka ner i ett extremt deprimerat stadium direkt efter att man varit väldigt glad.
  • Personlighetsstörning: Detta är en uppsättning störningar som påverkar de känslomässiga, affektiva och sociala dimensionerna. De mest välkända är antisocial personlighetsstörning och begränsad personlighetsstörning.
  • Ätstörning: När sinnet förvränger vad man ser; i detta fall ens egen kropp.
  • Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD): Vanlig hos barn och karaktäriserad av svårigheter att koncentrera sig och kontrollera sitt humör.
  • Panikångest: En typ av störning som begränsar den drabbade eftersom det är en fysisk manifestation av rädsla (hjärtklappning, andningssvårigheter).
  • Ångestsyndrom: Denna typ av störning kommer i tre former: den första, tvångssyndrom (OCD); den andra, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD); och den tredje, generaliserat ångestsyndrom (GAD).

Utvecklingen av en psykisk störning

Efter att ha tagit en titt på de vanligaste störningarna kan vi fråga oss själva: vad händer i vårt sinne som får störningen att dyka upp? Varför utvecklar vissa personer dessa typer av störningar medan andra inte gör det?

Trauma

En vanlig källa för utveckling av psykiska störningar är trauma. En traumatisk händelse i barndomen (dålig behandling, våld, övergrepp) kan leda till långvarig skada och påverka det vuxna livet. Det finns ingen fastslagen ålder för när traumat ska ha inträffat, men vi vet att det kan leda till ätstörningar, panikångest eller ångestsyndrom. Sigmund Freud sade:

Traumatiska händelser som inträffar under ens barndom finns i det undermedvetna, och man kan bli medveten om dem vid vilken stund eller ålder som helst. På något sätt kan det medvetna associera traumatiska situationer från barndomen med vardagliga situationer i det vuxna livet, vilket får psykiska störningar att utvecklas.

På så sätt har vi mycket att tacka psykoanalys för. Det revolutionerade sättet som vi idag förstår störningar och gjorde psykologin uppmärksam på vikten av mönster vi har lärt oss och internaliserat vid ung ålder. Moderna metoder, så sentida som NLP (neurolingvistiskt program), använder dessa mönster för att kunna ingripa.

Genetik

Vissa störningar utvecklas på grund av genetik. Det betyder inte att vi också kommer utveckla schizofreni eller depression om någon i vår familj lider av det, men risken är högre.

Detta kan hända mer frekvent med följande typer av störningar: autism, ADHD, bipolär sjukdom, depression och schizofreni.

Som vi redan nämnt betyder det inte nödvändigtvis att vi kommer utveckla en psykisk störning om någon i vår familj lider av en. Det finns många faktorer som spelar roll och som inte är samma för alla individer.

Miljömässiga faktorer

Det finns vissa miljömässiga faktorer som kan utlösa utvecklingen av psykiska störningar. En närståendes dödsfall kan till exempel via generell stress utlösa en psykotisk attack. På samma sätt kan det ske via en skilsmässa eller drogmissbruk.

Hos unga personer kan sociala eller kulturella förväntningar – vad andra förväntar sig av dem – orsaka störningar, såsom ätstörningar. Den konstanta publiciteten som dikterar kroppslig perfektion och skönhet förvärrar detta problem och har ökat antalet fall samt åldersintervallen hos dem som löper risk att drabbas.

Som vi har sett finns det diverse faktorer som kan bidra till utveckling av psykiska störningar. Det finns andra, såsom vissa infektioner, hjärnskada eller medfödda skador, som kan avancera utvecklingen av dessa typer av störningar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.