Våra minst kända mentalsjukdomar

Många psykiska sjukdomar är relativt okända för allmänheten. Har du hört talas om de sex typerna vi tar upp i denna artikel?
Våra minst kända mentalsjukdomar

Senaste uppdateringen: 16 oktober, 2022

Enligt Världshälsoorganisationen lider 10% av människorna under 2000-talet av någon typ av mentalsjukdom. Många av dessa sjukdomar är relaterade till någon form av sociokulturellt sammanhang, såsom obalanserade dieter eller sjukdomar som har sin grund i hög ålder. Trots att vissa tror att mentalsjukdomar är ett relativt “nytt” fenomen som har tillkommit under modern tid finns det historiska rapporter som visar att människor led av psykiska obalanser även i svunna tider. Till exempel kan vi läsa om att personer under medeltiden uppvisade symtom på depression och posttraumatisk stress.

Idag erkänner vi massor av mentalsjukdomar, men många förblir relativt okända för allmänheten.

6 mindre kända mentalsjukdomar

Wendys syndrom

Namnet på denna åkomma kommer från sagan om Peter Pan. En person med denna sjukdom konsumeras av ansvaret att ta hand om en yngre, mer omogen person. Vidare visar sig syndromet som ett behov att göra andra nöjda på grund av en rädsla att bli övergiven eller bortstött. Det inträffar främst hos kvinnor med deras partners eller barn.

Spektrofobi

Det är ett syndrom som definieras som “överdriven rädsla för att se sig själv i spegeln.” Det är inte klarlagt om roten till denna fobi är reflekterande objekt eller den reflekterade bilden. En person med detta syndrom undviker till exempel att åka i en hiss med speglar i samt att spendera mycket tid i badrummet. Riskfaktorer för denna sjukdom är: låg emotionell intelligens och dåligt självförtroende.

Capgras syndrom

Människor som lider av detta syndrom slutar känna igen nära och kära. De tror att dessa personer bytts ut mot dubbelgångare eller bedragare. Roten till problemet är att den drabbade förlorar kopplingen mellan det affektiva minnet och det visuella igenkänningssystemet. För att lära dig mer om denna sjukdom kan du se filmen “The Broken” (2008).

Mentalsjukdom

Utländsk accent-syndrom

När någon reser till ett annat land eller bara interagerar med en utlänning är det inte helt ovanligt för den utländska accenten att “fastna” hos resenären. Detta syndrom inträffar dock hos personer som inte har haft någon kontakt med dialekten. Det är relaterat till en omfattande cerebral skada, såsom en blödning.

Eufobi

Visste du att det finns en fobi för att motta goda nyheter? Folk med eufobi lever lyckligt med dåliga nyheter och har problem att “ta” goda nyheter. Detta betyder inte att patienten är ond, utan bara att denne blir rädd eller lider när det händer något bra.

Permarexia

Ätstörningar är väldigt vanliga idag och det talas ofta om dem i media, men framförallt om bulimi och anorexia. Dessa är dock inte de enda obalanserna relaterade till mat. Personer med permarexia följer konstant dieter, den ena efter den andra.

När de blir uttråkade av ett alternativ söker de efter en ny diet och försöker snabbt och strikt börja följa den. Vidare sätter de alltid upp väldigt svåra viktminskningsmål och mål som inte är kompatibla med att må bra med sig själv. När de inte uppnår ett mål ger de ofta sig själva skulden inombords. De attackerar sig själva för att de inte hade viljestyrkan eller var tillräckligt smarta för att följa dieten strikt nog.

Detta frammanar frustration, depression, försämrat självförtroende och oförmåga att älska sig själv. Allvarligast är dock de obalanser som uppstår på grund av bristfälligt intag av vissa näringsämnen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.