7 symptom på depression som ofta inte märks

7 symptom på depression som ofta inte märks
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Vi måste inse att det finns många fler symptom på depression utöver de vi vanligtvis studerar. Det finns attityder, sinnestillstånd och beteenden som till synes inte har något att göra med denna sjukdom, men som faktiskt är djupt kopplade till den.

Depression kan visa sig på många sätt, i olika intensitet och med olika dynamik. Alla som har tårar i ögonen är inte deprimerade, och alla som ler är inte lyckliga. Det är därför detta tillstånd inte alltid är uppenbart.

Vissa symptom på depression förbises ofta. Detta innebär inte nödvändigtvis att den som får dem är deprimerad; de är bara indikationer som föreslår att denna sjukdom kan vara ett faktum. De bör dock utvärderas tillsammans och i rätt kontext.

I denna artikel ska vi utforska sju symptom på depression som ofta förbises.

1. Fysiska obehag orelaterade till sjukdomar

Detta refererar till muskelsmärtor som plötsligt dyker upp utan anledning, migrän,  frekvent dålig matsmältning och plötslig yrsel. Personen går till läkaren, men denne kan inte hitta något onormalt i patientens kropp. Smärtan försvinner dock inte.

Smärta i nacken

Det är även möjligt att personen inte upplever några fysiska obehag, men fortfarande känner att något är fel med hälsan. Han kan till exempel tro att halsont är ett tecken på leukemi. Kanske börjar hans hjärta slå lite snabbare, och han tror omedelbart att han är hjärtsjuk.

2. Att ställa in och skjuta upp planer med andra

Sanningen är att deprimerade personer slutar spendera tid med och träffa andra. Detta är inte något de gör med flit; de vill faktiskt inte isolera sig från andra. De känner sig bara för trötta för att gå ut, eller så kanske de fokuserar på något annat.

3. Att röra sig långsamt är ett symptom på depression

Detta är ett av de huvudsakliga symptomen på depression som ofta förbises. Hjärnan hos en deprimerad person fungerar annorlunda jämfört med hjärnan hos någon som är fridfull och lycklig. Detta påverkar personens motorik och saktar ned rörelserna.

Rött moln

Det kan till och med verka som att de drabbade rör sig i slow motion. Vidare tar det lite tid för dem att reagera på stimuli. När du talar till dem så svarar de som om de först måste meditera på vad du sagt.

4. Atopisk dermatit

Vetenskapen har ännu inte etablerat kopplingen mellan atopisk dermatit och depression. Men University of Wisconsin genomförde en studie och drog slutsatsen att deprimerade personer tenderar att drabbas av detta tillstånd.

Atopisk dermatit karaktäriseras av uppkomsten av eksem på huden som orsakar klåda och smärta. Orsaken till detta tillstånd är fortfarande okänd. Trots detta associerar forskare det med folks sinnestillstånd.

5. Att se för mycket på TV: ett vanligt symptom på depression

Att se för mycket på TV eller spendera mycket tid framför datorn eller med mobilen är ett symptom på depression. Personen får en besatt relation till enheten. Hon gör detta för att fly eller isolera sig.

TV på huvudet

Drabbade som ser på TV i timme efter timme vill inte tänka. De vill ha något som distraherar dem från verkligheten. När personer sitter fastklistrade vid en skärm kan de bli för självupptagna, till den grad att de inte längre kan sammankoppla med sin omgivning.

6. Brist på sexlust är ett annat symptom på depression

En långvarig brist på sexlust är ytterligare ett symptom på depression som går obemärkt förbi. Experter måste dock utvärdera denna aspekt noggrant. En sak antyder inte automatiskt den andra.

Den huvudsakliga faktorn att ta hänsyn till är den normala eller vanliga nivån av sexlust. Om den faller under gränsen och stannar där, då är nog något i görningen. Det är väldigt svårt för deprimerade personer att ägna sig åt erotiska och sexuella aktiviteter.

7. Att begå frekventa misstag

Sinnet fungerar långsammare när det är deprimerat. Det är även väldigt svårt för deprimerade personer att koncentrera sig, organisera sina idéer och planera aktiviteter. Detta förklarar varför de tenderar att göra små misstag på daglig basis.

En deprimerad person tenderar att glömma saker, lätt bli förvirrad och enkelt distraheras. Dessutom är det svårt för denne att lära sig nya saker. Det är som om personen inte är helt närvarande.

Alla dessa symptom på depression är generellt sett inte märkbara för den deprimerade personen och personerna i omgivningen. Om du har flera av symptomen vi delat med oss av idag, kanske det är bra att stanna upp och tänka på vad som försiggår.

“Folk tror att depression är ledsamhet. De tror att depression är gråt. Folk har fel. Depression är den konstanta känslan av att vara avdomnad. Att vara avdomnad för känslor, avdomnad för att ljuga. Du vaknar  på morgonen och vill bara gå och lägga dig igen.”

-Okänd-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Estévez, A., & Calvete, E. (2009). Mediación a través de pensamientos automáticos de la relación entre esquemas y síntomas de depresión. Anales de psicología, 25(1).


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.