Relationen mellan magsmärtor och mental hälsa

Relationen mellan magsmärtor och mental hälsa
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Redaktionen

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Ångest och stress är mentala hälsoproblem som kan orsaka fysiologiska obalanser. Denna obalans kan manifestera sig själv på flera sätt, såsom magproblem. Det finns en relation mellan magsmärtor och mental hälsa. Det är därför viktigt att du oroar dig mindre eftersom det är ett bra sätt att öka ditt generella välmående.

Allt som påverkar oss på en psykologisk nivå kommer också att påverka oss på en fysisk. Det är därför viktigt att man bibehåller en mental balans för att undvika olika typer av obehag. Man kan inte undvika dagliga problem, men man bör sträva efter att upprätthålla en mental frid och inte låta problemen ändra på hur man känner sig.

“Humanitära kriser och pågående konflikter ökar behovet av fler behandlingsalternativ. WHO uppskattar att 1 av 5 personer drabbas av depression och ångest under kriser.”

Världshälsoorganisationen WHO

Mellan 1990 och 2013 ökade antalet personer med ångest och depression i världen med 50%. Med andra ord lider runt 615 miljoner människor av detta nuförtiden.

Kvinna med ångest.

Den mentala hälsan bör vara en prioritet

Arthur Kleinman är professor vid Harvards Universitet och världsledande expert på mental hälsa. Kleinman har utfört olika studier rörande socialt lidande och mental ohälsa.

Mental ohälsa är ett stort problem. WHO har rapporterat att “Den uppskattade behandlingskostnaden, terapin och den antidepressiva medicinen har en kostnad på 147 miljarder dollar”. Det rapporterades dock även att fördelarna väger tyngre än kostnaderna.

“Vi behöver erbjuda behandling till dem som behöver det mest och i de samhällen där de lever. Fram tills att vi gör detta kommer mentala sjukdomar fortsätta att påverka människors och ekonomiers potential.”

-Arthur Kleinman-

WHO menar därmed att det är viktigt att man expanderar mentala hälsotjänster på en global skala för att vi ska kunna förbättra välmåendet för hela befolkningen på olika socioekonomiska nivåer.

WHO klargör också att de hållbarhetsmål som FN har föreslagit, innehåller förslag om att reducera för tidiga dödsfall av icke-smittbara sjukdomar vid 2030, och ämnar uppnå detta genom förebyggande åtgärder och behandling av psykiska sjukdomar.

Att bota magsmärtor och upprätthålla mental hälsa

Det kan vara svårt att hantera magsmärtor. Om du lider av detta så rekommenderas det att du sänker dina ångestnivåer, för de kan förvärra dina symptom. Om du har permanenta symptom så är det bäst att konsultera en specialist som kan identifiera orsaken och föreslå en lämplig behandling.

Det finns en relation mellan magsmärtor och mental hälsa. Ångest kan orsaka matsmältningsproblem och akut magsmärta som man ofta inte kan upptäcka i tid. Magsmärtor är ett uppenbart resultat av att leva i dagligt kaos fyllt av olika orosmoment som påverkar kroppen.

“Den mentala hälsan måste bli en global humanitär och utvecklingsrelaterad prioritet och en prioritet i varje land.”

-Arthur Kleinman-

Kvinna som har magont i soffan.

Magsmärtan kan bli förödande om den blir kronisk. Man kan inte sova ordentligt och man börjar få problem med matsmältningen, vilket leder till att man lättare blir negativ. Om man börjar känna av detta obehag är det bäst att uppsöka en specialist. Magsmärtor och andra åkommor måste bli utredda i tid för att man ska kunna upptäcka vad som är fel.

Denna fysiska obalans kommer dessutom påverka alla delar av kroppen. Den ger nämligen upphov till en obehagskänsla som påverkar vårt generella välmående. Magsmärtor kan vara ett tecken på att det finns något i livet som man bör ändra på. Annars kan hälsan bli lidande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.