Emotionell misshandel och ångest: hur är de relaterade?

Emotionell misshandel och ångest: hur är de relaterade?

Senaste uppdateringen: 24 december, 2018

Hur är emotionell misshandel och ångest relaterade till varandra? Ångest är ett vanligt symptom som människor som har haft relationer med misshandel drabbas av. Men inte all misshandel i relationer är fysisk. Det finns en annan typ av misshandel som också är mycket vanlig: ​​emotionell misshandel.

Denna typ av misshandel har allvarliga och betydande konsekvenser för offret. I den här artikeln tar vi en titt på hur emotionell misshandel och ångest är relaterade till varandra. Vi tittar också närmre på effekterna av emotionell misshandel och ångest.

“Våld, oavsett hur det manifesterar sig, är ett misslyckande.”

Jean-Paul Sartre

Vad är emotionell misshandel?

Emotionell misshandel är ett begrepp som beskriver ett beteende som någon använder för att skada, kontrollera, manipulera eller skrämma sin partner. Emotionell misshandel är övergrepp mot någons känslor snarare än deras fysiska kropp. Det finns dock mer subtila former av emotionell misshandel och ångest som kan uppstå i relationer, så det kan vara svårt att avgöra när emotionell misshandel och ångest uppstår.

Emotionell misshandel i ett förhållande

Några mycket tydliga uttryck av emotionell misshandel och ångest är:

 • Att hota att ta livet av sig själv om ens partner lämnar en eller gör något som man inte vill att de ska göra.
 • Att frekvent komma med sårande förolämpningar, uttalanden eller förnedring.
 • Att försöka kontrollera den andra människans beteende, inklusive deras utseende, vem de kan träffa och vad de kan göra i sitt dagliga liv.
 • Att hota eller ha ett skrämmande beteende.
 • Att manipulera den andra.

Här är andra mycket mer subtila tecken på emotionell misshandel och ångest:

 • Så kallad “silent treatment” där en person vägrar att prata med den andra.
 • Att neka att ha sex med sin partner tills man får vad man vill ha.
 • Negativa skämt utan komplimang eller försök att öka personens självkänsla.
 • Att hotar att lämna ett förhållande eller lämna hemmet efter ett litet bråk.
 • Att inte tillåta den andra personen att prata med någon annan av motsatt kön.
 • Att kontrollera deras partners telefon för att se vem de har ringt och vem de har skickat meddelanden till etc.
 • Att ofta vara avundsjuk, även utan någon uppenbar anledning.
 • Att skylla på den andra personen för saker som går dåligt i ens eget liv.

Mycket få människor kan säga att de aldrig har lidit av emotionell misshandel och ångest på grund av beteenden från deras partners, barn, föräldrar eller andra människor. Men om dessa beteenden händer ofta och påverkar det sätt som du eller din partner tänker, känner eller handlar, kanske du befinner dig i ett förhållande med emotionell misshandel och ångest.

Effekter av emotionell misshandel och ångest som du inte kan se

Emotionell misshandel och ångest kanske inte leder till övergrepp med fysiska blåmärken eller risker för allvarlig kroppsskada; men effekterna av emotionell misshandel och ångest i relationer är allvarliga. Faktum är att denna typ av misshandel kan orsaka varaktiga känslomässiga konsekvenser.

Människor som lever i ett förhållande med emotionell misshandel och ångest kan känna att de är värdelösa, eftersom deras förhållande kan köra deras självförtroende och självkänsla i botten. De kan också bli ledsna eller deprimerade, även känna smärta utan uppenbar anledning. Dessutom kan de vara rädda för att deras partner kan lämna dem.

Men alla upplever inte dessa symptom. Alla är olika. Till exempel eftersom emotionell misshandel och ångest kan vara bilateralt (det vill säga att båda misshandlar varandra), vilket innebär att båda parter kan uppvisa liknande beteenden, som ilska, “silent treatment” eller skrik.

En kvinna tittar på sig själv i en trasig spegel

Tecken på emotionell misshandel och ångest

Den ångest som vi pratat om i denna artikel, som är kopplad till emotionell misshandel, kan vara livet ut om den lämnas obehandlad. I själva verket är ångest kanske ett av de vanligaste symptomen på emotionell misshandel. Ibland kan ångesten begränsas till förhållandet. Andra gånger kan det även sprida sig till andra situationer eller relationer, som på arbetsplatsen. Den kan även bestå när du avslutar det giftiga förhållandet.

Emotionell misshandel orsakar ofta ångest, eftersom det nästan är den perfekta kombinationen av förhållanden som ger upphov till ångest:

 • Det orsakar kronisk stress, vilket är en av de vanligaste orsakerna till ångest.
 • Emotionell misshandel orsakar överdrivet tänkande.
 • Det leder till låg självkänsla och lågt självförtroende.
 • Det gör att människor känner sig nervösa och oroliga eftersom andra människor kan skada dem igen.
 • Det tar också bort socialt skydd eftersom det orsakas av någon de behöver för stöd.

Denna kombination av olika problem innebär att emotionell misshandel lätt kan utlösa ångestsymptom hos dem som upplever emotionell misshandel på kort och lång sikt. I allvarliga fall kan det leda till en kombination av ångest och depression, eller till och med panikattacker.

Detta kanske intresserar dig
Hur man kan återhämta sig från känslomässig misshandel
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Hur man kan återhämta sig från känslomässig misshandel

Att återhämta sig från känslomässig misshandel innebär att man måste bearbeta en traumatisk händelse som undergrävde ens självförtroende.