Emotionell misshandel sårar själen

Emotionell misshandel sårar själen

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Det finns misshandel som inte lämnar några fysiska märken på huden. Men den lämnar känslomässiga sår på själen – öppna sår som är svåra att läka. Dessa är situationer när en person dominerar en annan och där förakt, enfald eller kritik är de huvudsakliga elementen i förhållandet. Vi talar om emotionell misshandel.

Ett ord, en gest eller bara en tystnad kan räcka för att skicka en dolk rakt in i ditt hjärta. Ett hjärta som gradvis försämras och försvagas, ständigt avdomnat med den omedelbara möjligheten att den andra personen ska göra revolt; rädslan och skulden har redan etablerats…

Emotionell misshandel är en process av psykologisk förgörelse där den emotionella styrkan hos en person helt kränks.

Förför och fånga

Emotionell misshandel är en väldigt närvarande verklighet i dessa tider. Det bryr sig inte om ålder, kön eller social status. Alla kan vi falla offer för denna situation någon gång under våra liv, oavsett om det är från en älskare, vår familj eller till och med på jobbet.

Alla kan falla offer

Faran med sådana övergrepp ligger i dess konsekvenser och dess förmåga att gå obemärkt förbi. Emotionell misshandel är en tyst process som alltid har pågått under en tid när den uppdagas. Detta får förödande konsekvenser för personen som är drabbad. I början är den långsam och tyst. Den kommer från en till synes charmerande person som har målet att förföra sina offer för att kunna fånga dem. Det är extra tydligt när det sker i en parrelation. På så sätt blir verkligheten som förövaren visar upp en falsk verklighet, full av löften och önskningar som aldrig kommer bli verklighet.

Förövaren bereder marken så att den andra personen ska falla i hans fälla lite i taget. Till slut använder han eller hon sitt onda inflytande för att dominera och beröva offret på dess frihet.

Kraften hos det mentala fängelset

Emotionell misshandel är ett kraftfullt fängelse som förgör personens identitet och berövar denne på känslomässig styrka. Den får indirekt bränsle och sipprar in genom hålen i en persons liv. Därefter släpper den in insinuationer och förslag som försöker skuldbelägga och ingjuta tvivel hos offret.

Offren för emotionell misshandel fångas i ett mentalt fängelse av oförmåga och osäkerhet, där självkänslan gradvis försämras.

När offret är infångat börjar förövaren att avslöja vem denne verkligen är genom förakt, kritik, förolämpningar eller till och med tystnad. Märkena från denna misshandel är därför inte fysiska och det finns inga synliga sår på offrets hud. För emotionell misshandel utövas genom ord, tystnad och gester.

Skadan som dessa situationer åsamkar oss är så svår att rädslan får oss att tro att det inte finns någon väg ut. Det mentala fängelset är nämligen så starkt att offret kliver in i en djupt hjälplös situation som han eller hon inte kan föreställa sig att man kan komma ut ur.

Utsatt för emotionell misshandel och inspärrad i ett mentalt fängelse

Emotionell misshandel och de osynliga såren på själen

Såren från emotionell misshandel är djupa sådana, och når de innersta delarna av offret. De kan inte ses eller höras, men upplevs starkt av personen som drabbas. Såren göms från andra, men är otroligt smärtsamma för offret.

Såren från emotionell misshandel skapar ett djupt hål i personens självkänsla genom att bryta ned all positiv självbedömning.

De är sår som kommer från det förakt och de nedsättande kommentarer som förövaren har riktat mot offret. Osynliga sår, rotade i rädsla, skuld och tvivel som rycker undan tron att det finns en möjlighet att fly från situationen.

Dessa sår blöder inte bara vid varje incident, utan även när man förväntar sig att dessa kan inträffa. Det viktiga är att personen inte ger upp hoppet om möjligheten att komma ut ur situationen som han eller hon befinner sig i. Man måste också förstå att såren går att läka med lite hjälp.

Hjärta

Hur man läker sår från emotionell misshandel på själen

I dessa fall är det viktigaste att offret identifierar situationen som denne är fångad i. Där personen är nedtyngd av skuldkänslorna som förövaren påfört denne. Att bli medveten om att vi befinner oss i en process av emotionell misshandel är därför det första steget för att frigöra oss själva.

När vi vet hur djupt vi är fångade och återupptar kontakten med närstående som kan tillhandahålla stöd för att vi ska komma ut ur situationen, kommer vi kunna gå framåt. Med deras kärlek och tillgivenhet kan vi nämligen fylla några av tomrummen som öppnats upp inom oss.

Att söka professionell hjälp kommer dessutom hjälpa oss att börja återuppbygga vår identitet och självkänsla, att läka alla osynliga, emotionella sår som fyllt vårt inre. På så sätt kan vi finna oss själva igen.

Att läka såren från dessa övergrepp i själen kommer inte vara en enkel eller snabb process, utan snarare komplex och långsam. Tillfredsställelsen över att finna sig själv igen kommer dock alltid vara värt det.

Låt oss heller inte glömma att vi alla kan orsaka dessa sår i andra personers själar när vi visar förakt, ignorerar eller kritiserar dem, utan att nå samma extremer som emotionell misshandel. Våra ord och gester är tveeggade svärd som vi måste se upp med…


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.